Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om satser m.v. 2021

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9883 af 3/12 2020.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2021, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

 

 

Satstabeller

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 107 af 2. februar 2020)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.460

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

120,54

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

217,23

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

196,18

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.973

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.395

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.593

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.703

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.554

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

7.805.000

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

9.633.600

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

0,99

 

 

1) Træder i kraft mandag den 4. januar 2021.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 833 af 19. august 2019 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1776 af 2. december 2020 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2021 frem til og med den 31. marts 2022.

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 106 af 2. februar 2020)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.460

 

 

5) Træder i kraft mandag den 4. januar 2021.

Til toppen

Tabel 3. Delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

190.174

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.139,84

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

20.556

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

128.496

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

95.088

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt6A)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

63.391

 

 

Ukendt arbejdstid, mand7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

217,23

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

196,18

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.600

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

6) Jf. § 9, stk. 2, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

6A) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1097 af 1. november 2019)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse (100 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

231.924

 

 

Fleksydelse (91 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

211.044

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.600

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

40.676

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

83.887

 

 

Fleksydelsesbidrag10)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.561

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,78

 

 

9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.860

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

10.396

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.541

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.639

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.541

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.639

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

686

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

5.151

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.159

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.062

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 412)

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

700

 

 

 

 

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 512)

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.800

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.100

 

 

 

 

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.821

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

8.973

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.410

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.762

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.410

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.762

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.727

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

6.575

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.288

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.936

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.130

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

876

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 412)

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

700

 

 

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 512)

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

 

 

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

 

 

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.800

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.100

 

 

 

 

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.209

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.592

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.150

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.274

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.142

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.082

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.889

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.272

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.832

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.659

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.488

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.660

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.118

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.499

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.404

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.424

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.495

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.333

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.593

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.664

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.608

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 15.547 kr./11.698 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.067

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.547 kr./11.698 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

533

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

127,03

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.252

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.108

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.225

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.147

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.821

 

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

15.547

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

28,40

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

26.842

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

251,99

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.150

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.600

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.700

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

850

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

700

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.322

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.043

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

12) Sanktionssatser henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-40 a i lov nr. 1558 af 27. december 2019

 

13) Jf. BEK nr. 1598 af 27. december 2019 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6: Midlertidigt børnetilskud

Tabel 6: Midlertidigt børnetilskud, jf. lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Lov nr. 1550 af 27. december 2019)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Midlertidigt børnetilskud

 

 

Midlertidigt børnetilskud til enlige14)

 

 

§ 1

 

 

Kr. pr. måned pr. barn

 

 

615

 

 

Midlertidigt børnetilskud til modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, nedsat uddannelseshjælp eller kontanthjælp15) eller uddannelseshjælp som uddannelsesparat

 

 

§ 2

 

 

Kr. pr. måned pr. barn

 

 

717

 

 

Midlertidigt børnetilskud til gifte eller samlevende16)

 

 

§ 3

 

 

Kr. pr. måned pr. barn

 

 

563

 

 

Tillæg til enlige forsørgere

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned uanset antal børn

 

 

665

 

 

Grænsebeløb for enlige, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

 

 

§ 6, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned pr. person

 

 

1937

 

 

Grænsebeløb pr. gifte eller samlevende, modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

 

 

§ 6, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned pr. person

 

 

4.261

 

 

14) Modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4 eller kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.

 

 

15) Jf. § 26, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik.

 

 

16) Modtagere af uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, uddannelseshjælp og barselstillæg, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 3, uddannelseshjælp efter § 23, stk. 2, nr. 4 eller kontanthjælp efter § 25 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 7. Ressourceforløbsydelse

Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.639

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.460

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.969

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.264

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

16,95

 

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

718

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

540

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

168

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

718

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.799

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.799

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.799

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

278

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.660

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.774

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.729

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.637

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.774

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.849

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.820

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.728

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

539

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

405

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

126

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

539

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.349

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.349

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

359

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

270

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

84

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

359

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

900

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

900

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

Til toppen

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 71, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.334

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.334

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

15.547

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.541

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.639

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

11.698

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 71, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig

 

overstiger højeste revalidering

 

 

§ 71, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.334

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

 

 

§ 73 f., stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.969

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.197

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.588

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.700

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.264

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

251,99

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

794

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

718

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

540

Til toppen

Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 981 af 23. september 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.547

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.698

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag17)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

95

 

 

Kommunens 2/3 bidrag

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

189

 

 

17) Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

 

 

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud 18)

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

29,71

 

 

Løntilskud, førtidspensionister

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

52,03

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

82,90

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

120,40

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

160,24

 

 

Timeløn19)

 

 

 

§ 72, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

130,99

 

 

 

 

 

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

548.386

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

285,00

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

274.193

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

142,50

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

365.591

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

190,00

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.370

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.936

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 123, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.264

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 126, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

146.767

 

 

Højeste fleksbidrag20)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.545

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 152, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

192,82

 

 

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver (gl. ordning)21)

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

216,93

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 48, stk. 7

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.232,82

 

 

18) Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

19) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

 

 

20) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).

 

 

21) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Der henvises til LBK nr. 1342 af 21. november 2016, § 98 a., stk. 2

Til toppen

Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob

Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

152.716

Til toppen

Tabel 12. Befordringsgodtgørelse

Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats22)

 

 

§ 175, stk. 1, og stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

0,95

 

 

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

 

 

§ 176, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.000

 

 

22) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk.

Til toppen