Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Vejledning om omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2021 for skader fra 1. januar 20111)

Arbejdstilsynets vejledning nr. 9872 af 1/12 2020.

Denne vejledning anvendes kun, såfremt lovforslag nr. L 22 om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om erstatningsansvar, der er fremsat den 7. oktober 2020, og lovforslag nr. L 105 om ændring af lov om social pension og lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v., der er fremsat den 18. november 2020, ikke vedtages og træder i kraft senest den 1. januar 2021. Vedtages lovforslagene, anvendes vejledning nr. 9741 af 30. oktober 2020.

 

Indledning

Efter lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 376 af 31. marts 2020, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring nærmere regler for omsætning af løbende erstatning til kapitalbeløb, der tilkendes og beregnes med virkning fra 1. januar det følgende år.

 

Vejledningen finder således anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende erstatninger omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

 

Faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb fastsættes af Arbejdstilsynets direktør efter bemyndigelse fra beskæftigelsesministeren.

 

Metoden for fastsættelse af faktorerne for omsætning af løbende erstatninger til kapitalbeløb er fastsat ved lov. Vejledningen er dermed udtryk for de beregnede faktorer i 2021-niveau.

 

Erstatning for tab af erhvervsevne

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, tilkendt efter §§ 17 og 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A eller B, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

 

Tabel A anvendes for tilskadekomne, der er født den 1. januar 1963 eller senere efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 68. år.

 

Tabel B anvendes for tilskadekomne, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962 efter arbejdsskadesikringslovens § 17, stk. 7, for hvem den løbende erstatning ophører ved det fyldte 67. år.

 

Tabel A og B anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

 

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A og B, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

 

Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder angivet i tabel B og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel B og faktoren 1,245.

 

Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. § 1a i lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige erstatning på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,245. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

 

Erstatning for tab af forsørger

En løbende erstatning for tab af forsørger tilkendt efter arbejdsskadesikringslovens § 20, stk. 2, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige erstatning på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel C, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningen på omsætningstidspunktet.

 

Når restperioden af erstatningen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

 

Principper for fastsættelse af kapitaliseringsfaktorer

Faktorerne i bilagets tabel A, B og C er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

2) En rentefod på 2,27 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2015 til 2019. For årene 2015 til 2019 er anvendt årsgennemsnit af Finans Danmarks ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.

3) En beskatning af kapitalafkast på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).

4) En beskatning af løbende erstatning på 37,73 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2020 for bundskatten (12,11 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,95 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,67 pct.).

5) En løntalsregulering af løbende erstatning på 2,22 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2017 til 2021.

 

Arbejdstilsynet, den 1. december 2020

Sine Frederiksen

/ Helle Klostergaard Christensen


Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

 

 

 

Fyldt alder

 

 

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

47,659

 

 

35

 

 

21,606

 

 

6

 

 

46,682

 

 

36

 

 

20,852

 

 

7

 

 

45,712

 

 

37

 

 

20,105

 

 

8

 

 

44,750

 

 

38

 

 

19,366

 

 

9

 

 

43,795

 

 

39

 

 

18,634

 

 

 

 

 

 

10

 

 

42,848

 

 

40

 

 

17,910

 

 

11

 

 

41,909

 

 

41

 

 

17,192

 

 

12

 

 

40,978

 

 

42

 

 

16,482

 

 

13

 

 

40,054

 

 

43

 

 

15,780

 

 

14

 

 

39,138

 

 

44

 

 

15,084

 

 

 

 

 

 

15

 

 

38,229

 

 

45

 

 

14,396

 

 

16

 

 

37,327

 

 

46

 

 

13,715

 

 

17

 

 

36,433

 

 

47

 

 

13,041

 

 

18

 

 

35,547

 

 

48

 

 

12,374

 

 

19

 

 

34,668

 

 

49

 

 

11,713

 

 

 

 

 

 

20

 

 

33,796

 

 

50

 

 

11,060

 

 

21

 

 

32,932

 

 

51

 

 

10,413

 

 

22

 

 

32,075

 

 

52

 

 

9,772

 

 

23

 

 

31,226

 

 

53

 

 

9,138

 

 

24

 

 

30,384

 

 

54

 

 

8,509

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29,549

 

 

55

 

 

7,886

 

 

26

 

 

28,722

 

 

56

 

 

7,269

 

 

27

 

 

27,902

 

 

57

 

 

6,656

 

 

28

 

 

27,089

 

 

58

 

 

6,048

 

 

29

 

 

26,284

 

 

59

 

 

5,443

 

 

 

 

 

 

30

 

 

25,486

 

 

 

 

31

 

 

24,695

 

 

 

 

32

 

 

23,912

 

 

 

 

33

 

 

23,136

 

 

 

 

34

 

 

22,367

 

 

 

 

 

 

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

 

 

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

58

 

 

5,471

 

 

59

 

 

4,864

 

 

 

 

60

 

 

4,261

 

 

61

 

 

3,658

 

 

62

 

 

3,057

 

 

63

 

 

2,455

 

 

64

 

 

1,852

 

 

 

 

Tabel C: Forsørgertabserstatning

 

 

 

Fyldt alder

 

 

Resterende erstatningsperiode, antal hele år

 

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

18

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,527

 

 

3,170

 

 

3,818

 

 

4,470

 

 

5,127

 

 

5,789

 

 

6,455

 

 

19

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,526

 

 

3,170

 

 

3,817

 

 

4,469

 

 

5,126

 

 

5,788

 

 

6,454

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,526

 

 

3,169

 

 

3,817

 

 

4,469

 

 

5,125

 

 

5,787

 

 

6,452

 

 

21

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,526

 

 

3,169

 

 

3,816

 

 

4,468

 

 

5,125

 

 

5,785

 

 

6,451

 

 

22

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,526

 

 

3,169

 

 

3,816

 

 

4,467

 

 

5,124

 

 

5,784

 

 

6,449

 

 

23

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,888

 

 

2,526

 

 

3,168

 

 

3,815

 

 

4,467

 

 

5,123

 

 

5,783

 

 

6,447

 

 

24

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,525

 

 

3,168

 

 

3,815

 

 

4,466

 

 

5,121

 

 

5,781

 

 

6,445

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,525

 

 

3,167

 

 

3,814

 

 

4,465

 

 

5,120

 

 

5,780

 

 

6,443

 

 

26

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,525

 

 

3,167

 

 

3,813

 

 

4,464

 

 

5,119

 

 

5,778

 

 

6,441

 

 

27

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,525

 

 

3,166

 

 

3,812

 

 

4,463

 

 

5,117

 

 

5,776

 

 

6,438

 

 

28

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,524

 

 

3,166

 

 

3,812

 

 

4,462

 

 

5,116

 

 

5,774

 

 

6,436

 

 

29

 

 

0,625

 

 

1,254

 

 

1,887

 

 

2,524

 

 

3,165

 

 

3,811

 

 

4,460

 

 

5,114

 

 

5,771

 

 

6,433

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

0,625

 

 

1,253

 

 

1,886

 

 

2,523

 

 

3,165

 

 

3,810

 

 

4,459

 

 

5,112

 

 

5,769

 

 

6,429

 

 

31

 

 

0,625

 

 

1,253

 

 

1,886

 

 

2,523

 

 

3,164

 

 

3,809

 

 

4,457

 

 

5,110

 

 

5,766

 

 

6,426

 

 

32

 

 

0,625

 

 

1,253

 

 

1,886

 

 

2,522

 

 

3,163

 

 

3,807

 

 

4,456

 

 

5,107

 

 

5,763

 

 

6,422

 

 

33

 

 

0,625

 

 

1,253

 

 

1,886

 

 

2,522

 

 

3,162

 

 

3,806

 

 

4,454

 

 

5,105

 

 

5,759

 

 

6,417

 

 

34

 

 

0,625

 

 

1,253

 

 

1,885

 

 

2,521

 

 

3,161

 

 

3,805

 

 

4,452

 

 

5,102

 

 

5,756

 

 

6,413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

0,624

 

 

1,253

 

 

1,885

 

 

2,521

 

 

3,160

 

 

3,803

 

 

4,449

 

 

5,099

 

 

5,752

 

 

6,408

 

 

36

 

 

0,624

 

 

1,253

 

 

1,885

 

 

2,520

 

 

3,159

 

 

3,801

 

 

4,447

 

 

5,096

 

 

5,748

 

 

6,402

 

 

37

 

 

0,624

 

 

1,252

 

 

1,884

 

 

2,519

 

 

3,158

 

 

3,799

 

 

4,444

 

 

5,092

 

 

5,743

 

 

6,396

 

 

38

 

 

0,624

 

 

1,252

 

 

1,884

 

 

2,518

 

 

3,156

 

 

3,797

 

 

4,441

 

 

5,088

 

 

5,738

 

 

6,390

 

 

39

 

 

0,624

 

 

1,252

 

 

1,883

 

 

2,517

 

 

3,155

 

 

3,795

 

 

4,438

 

 

5,084

 

 

5,732

 

 

6,382

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

 

0,624

 

 

1,252

 

 

1,883

 

 

2,516

 

 

3,153

 

 

3,793

 

 

4,435

 

 

5,079

 

 

5,726

 

 

6,375

 

 

41

 

 

0,624

 

 

1,252

 

 

1,882

 

 

2,515

 

 

3,151

 

 

3,790

 

 

4,431

 

 

5,074

 

 

5,719

 

 

6,366

 

 

42

 

 

0,624

 

 

1,251

 

 

1,881

 

 

2,514

 

 

3,150

 

 

3,787

 

 

4,427

 

 

5,069

 

 

5,712

 

 

6,357

 

 

43

 

 

0,624

 

 

1,251

 

 

1,881

 

 

2,513

 

 

3,147

 

 

3,784

 

 

4,423

 

 

5,063

 

 

5,704

 

 

6,347

 

 

44

 

 

0,624

 

 

1,251

 

 

1,880

 

 

2,511

 

 

3,145

 

 

3,781

 

 

4,418

 

 

5,056

 

 

5,696

 

 

6,336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

 

0,624

 

 

1,250

 

 

1,879

 

 

2,510

 

 

3,143

 

 

3,777

 

 

4,412

 

 

5,049

 

 

5,686

 

 

6,324

 

 

46

 

 

0,624

 

 

1,250

 

 

1,878

 

 

2,508

 

 

3,140

 

 

3,773

 

 

4,407

 

 

5,041

 

 

5,676

 

 

6,311

 

 

47

 

 

0,624

 

 

1,250

 

 

1,877

 

 

2,506

 

 

3,137

 

 

3,768

 

 

4,400

 

 

5,033

 

 

5,665

 

 

6,296

 

 

48

 

 

0,624

 

 

1,249

 

 

1,876

 

 

2,504

 

 

3,134

 

 

3,764

 

 

4,394

 

 

5,024

 

 

5,653

 

 

6,281

 

 

49

 

 

0,623

 

 

1,249

 

 

1,875

 

 

2,502

 

 

3,130

 

 

3,758

 

 

4,386

 

 

5,014

 

 

5,640

 

 

6,264

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

0,623

 

 

1,248

 

 

1,874

 

 

2,500

 

 

3,126

 

 

3,753

 

 

4,378

 

 

5,003

 

 

5,625

 

 

6,246

 

 

51

 

 

0,623

 

 

1,247

 

 

1,872

 

 

2,497

 

 

3,122

 

 

3,746

 

 

4,369

 

 

4,991

 

 

5,610

 

 

6,226

 

 

52

 

 

0,623

 

 

1,247

 

 

1,871

 

 

2,494

 

 

3,118

 

 

3,739

 

 

4,360

 

 

4,978

 

 

5,593

 

 

6,205

 

 

53

 

 

0,623

 

 

1,246

 

 

1,869

 

 

2,491

 

 

3,113

 

 

3,732

 

 

4,349

 

 

4,964

 

 

5,575

 

 

6,181

 

 

54

 

 

0,623

 

 

1,245

 

 

1,867

 

 

2,488

 

 

3,107

 

 

3,724

 

 

4,338

 

 

4,949

 

 

5,555

 

 

6,156

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

 

0,623

 

 

1,244

 

 

1,865

 

 

2,484

 

 

3,101

 

 

3,715

 

 

4,326

 

 

4,932

 

 

5,533

 

 

6,129

 

 

56

 

 

0,622

 

 

1,244

 

 

1,863

 

 

2,480

 

 

3,095

 

 

3,706

 

 

4,312

 

 

4,914

 

 

5,510

 

 

6,099

 

 

57

 

 

0,622

 

 

1,243

 

 

1,861

 

 

2,476

 

 

3,088

 

 

3,695

 

 

4,298

 

 

4,894

 

 

5,484

 

 

6,066

 

 

58

 

 

0,622

 

 

1,241

 

 

1,858

 

 

2,471

 

 

3,080

 

 

3,684

 

 

4,282

 

 

4,873

 

 

5,457

 

 

6,031

 

 

59

 

 

0,622

 

 

1,240

 

 

1,855

 

 

2,466

 

 

3,072

 

 

3,672

 

 

4,265

 

 

4,850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

0,621

 

 

1,239

 

 

1,852

 

 

2,461

 

 

3,063

 

 

3,659

 

 

4,246

 

 

 

 

 

61

 

 

0,621

 

 

1,238

 

 

1,849

 

 

2,455

 

 

3,053

 

 

3,644

 

 

 

 

 

 

62

 

 

0,621

 

 

1,236

 

 

1,845

 

 

2,448

 

 

3,043

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

0,620

 

 

1,234

 

 

1,842

 

 

2,441

 

 

 

 

 

 

 

 

64

 

 

0,620

 

 

1,232

 

 

1,837

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

 

0,619

 

 

1,231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

 

0,619

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Officielle noter

1) Vejledningen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Til toppen