Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9839 af 20/11 2020.

1. Indledning

Siden covid-19 ramte Danmark i foråret 2020, har der været foretaget en række ændringer i lov om sygedagpenge (sygedagpengeloven). Blandt andet er indført en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden ved lov nr. 275 af 26. marts 2020. Denne er blev forlænget ved hhv. lov nr. 473 af 22. april 2020, lov nr. 960 af 26. juni 2020 og lov nr. 1335 af 11. september 2020. Senest er der med lov nr. 1642 af 19. november 2020 indført en ny forlængelse af retten til sygedagpenge, hvor udbetalingen forlænges for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Reglerne fremgår af §§ 26 - § 26 f i kapitel 8 a i sygedagpengeloven.

I vejledningens pkt. 1.2. er der indsat en skematisk oversigt over forlængelserne.

Vejledningen er opdelt i 6 hovedafsnit: Afsnit 2 vedrører personkredsen for den midlertidige forlængelse og almindelige betingelser for at være omfattet. Afsnit 3 vedrører målgrupperne for og en gennemgang af de enkelte bestemmelser i § 26, stk. 1 og 2, § 26 a, stk. 1 og 2 og § 26 b, stk. 1 og 2. Afsnit 4 vedrører yderligere midlertidig forlængelse i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020 (bestemmelserne § 26, stk. 3, § 26 a, stk. 3, og § 26 b, stk. 3). Afsnit 5 vedrører udvidelse af perioden, hvor udbetalingen af sygedagpenge midlertidigt forlænges, til at vare frem til og med den 31. oktober 2020 (§§ 26 c - 26 e). Afsnit 6 vedrører den seneste forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021 ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (§ 26 f).

Der henvises endvidere til de gældende vejledninger til sygedagpengeloven, herunder vejledning om udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt vejledning om midlertidig ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 og lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19.

Denne vejledning erstatter vejledning nr. 9627 af 15. september 2020 om midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge.

1.1. Lovændringerne

Den 26. marts 2020 vedtog Folketinget lov nr. 275 af 26. marts 2020 om ændring af lov om sygedagpenge (Midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge).

Den 21. april 2020 blev lov nr. 473 af 22. april 2020 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19, forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge m.v., og udvidelse af perioden, hvor der sker en midlertidig forlængelse af sygedagpengeperioden) vedtaget, og den 25. juni 2020 vedtaget lov nr. 960 af 26. juni 2020 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Yderligere forlængelse af perioder, der ses bort fra ved forbrug af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig ret til dagpenge til selvstændige og yderligere midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge). Formålet har været at sikre, at sygemeldte, som fortsat opfylder lovens krav om at være uarbejdsdygtige på grund af egen sygdom, ikke skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020.

Med disse love blev retten til sygedagpenge forlænget i 3 måneder for personer, der i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, dvs. for personer, der når revurderingstidspunktet. Endvidere blev retten til sygedagpenge forlænget i 3 måneder for personer, hvis sygedagpenge stopper ved udløb af en forlængelse i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020. Endelig blev retten til sygedagpenge forlænget i 3 måneder for personer, der får udbetalt sygedagpenge i stedet for ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb på grund af en livstruende, alvorlig sygdom – men hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom.

Personer, der i første omgang med lov nr. 275 af 26. marts 2020 fik ret til forlængelse frem til et tidspunkt inden den 30. juni 2020, fik efter lov nr. 473 af 22. april 2020 ret til forlængelse frem til og med den 30. juni 2020. For personer, hvor sygedagpengene allerede er forlænget efter §§ 26, 26 a eller 26 b, og hvor de i perioden til og med den 30. september 2020 når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder eller udløbet af den efterfølgende forlængelse frem til og med den 30. juni 2020, blev udbetalingen af sygedagpenge forlænget i endnu 3 måneder med lov nr. 960 af 26. juni 2020.

Efterfølgende er der med lov nr. 1335 af 11. september 2020 om ændring af lov om sygedagpenge og barselsloven indført en yderligere forlængelse på 1 måned. Retten til sygedagpenge blev forlænget i 1 måned for personer, der i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 nåede revurderingstidspunktet, for personer, hvis sygedagpenge er forlænget efter en bestemmelse i lovens § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af forlængelsesbestemmelsen skulle ophøre i perioden og for personer, hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden som følge af, at en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Desuden blev udbetalingen af sygedagpenge ligeledes forlænget i endnu 1 måned for personer, hvor sygedagpengene allerede var forlænget efter den gældende, midlertidige ordning, og hvor de i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 nåede til udløbet af forlængelsesperioden og ikke længere kunne forlænges efter de gældende bestemmelser i kapitel 8 a.

Senest er der med lov nr. 1642 af 19. november 2020 frem til den 31. januar 2021 indført ret til, i de første 3 måneder fra det tidspunkt, en person skulle overgå til et jobafklaringsforløb, fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet. Det gælder for sygedagpengemodtagere, der i perioden 1. november 2020 til og med 31. januar 2021 skal overgå til jobafklaringsforløb, fordi personen:

1) Når til det almindelige revurderingstidspunkt (har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder) og ikke kan forlænges efter de almindelige forlængelsesregler i § 27, stk. 1,

2) når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene ikke længere kan forlænges efter deres igangværende forlængelsesregel eller en af de øvrige forlængelsesregler i § 27, stk. 1,

3) skal ophøre med at modtage sygedagpenge, fordi en læge har vurderet, at de ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, eller

4) når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene ikke længere kan forlænges efter de midlertidige forlængelsesregler i kapitel 8 a.

Dvs. at sygedagpengemodtagere, der skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse inden den 1. februar 2021, får ret til forlængelsen.

1.2. Skematisk oversigt over lovændringerne

Nedenfor er indsat en oversigt over de midlertidige forlængelsesmuligheder, der er indført:

 

 

 

§§ 26, 26 c og 26 f : Midlertidig forlængelse for personer, som når revurderingstidspunktet i perioden (§ 24-personer)

 

 

Måned for revurdering

 

 

§ 26, stk. 1 og 2 (evt. første forlængelse frem til)

 

 

§ 26, stk. 3 (evt. anden forlængelse frem til)

 

 

§ 26 c (evt. tredje forlængelse frem til)

 

 

NY – forlængelse efter § 26 f for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler, og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

 

 

Marts 2020

 

 

30. juni

 

 

30. september

 

 

31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. januar 2021

 

 

April 2020

 

 

31. juli

 

 

31. oktober

 

 

30. november

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

Maj 2020

 

 

31. august

 

 

30. november

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

Juni 2020

 

 

30. september

 

 

31. december

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. marts 2021

 

 

Juli 2020

 

 

31. oktober

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 30. september

 

 

30. november

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

August 2020

 

 

30. november

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

September 2020

 

 

31. december

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. marts 2021

 

 

Oktober 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

30. november

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

November 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den 28. februar 2021

 

 

December 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. marts 2021

 

 

 

 

 

 

§§ 26 a, 26 d og 26 f: Midlertidig forlængelse for personer, hvor forlængelsesperioden efter § 27, stk. 1, udløber i perioden (§ 27, stk. 1 – personer)

 

 

Måned

 

 

§ 26 a, stk. 1 og 2 (evt. første forlængelse frem til)

 

 

§ 26 a, stk. 3 (evt. anden forlængelse frem til)

 

 

§ 26 d (evt. tredje forlængelse frem til)

 

 

NY – forlængelse efter § 26 f for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler, og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

 

 

Marts 2020

 

 

Først evt. forlængelse til samme dag i juni, og så til 30. juni

 

 

30. september

 

 

31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. januar 2021

 

 

x. april 2020

 

 

x. juli

 

 

x. oktober

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. maj 2020

 

 

x. august

 

 

x. november

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. juni 2020

 

 

x. september

 

 

x. december

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

x. juli 2020

 

 

x. oktober

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 30. september

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. august 2020

 

 

x. november

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. september 2020

 

 

x. december

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

x. oktober 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. november 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. december 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

1.-30. januar 2021

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. april 2021

 

 

Forlængelse fra april og frem er fra dato i måned og 3 måneder frem. Dvs. hvis den oprindelige dato var den 7. april, så udløber forlængelsen den 7. oktober. Det skyldes, at forlængelsesperioden ikke udløber ved udgangen af en kalendermåned.

 

 

 

 

 

§§ 26 b, 26 e og 26 f: Midlertidig forlængelse for personer, som ikke længere er livstruende, alvorlig syge (§ 24 a, stk. 6, og § 24 b – personer)

 

 

Måned

 

 

§ 26 b, stk. 1 og 2 (evt. første forlængelse frem til)

 

 

§ 26 b, stk. 3 (evt. anden forlængelse frem til)

 

 

§ 26 e (evt. tredje forlængelse frem til)

 

 

NY – forlængelse efter § 26 f for sygedagpengemodtagere, der ikke kan få udbetalingen forlænget efter de almindelige regler i § 24 a, stk. 6, og § 24 b og derfor ellers skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse

 

 

Marts 2020

 

 

Først evt. forlængelse til samme dag i juni, og så til 30. juni

 

 

30. september

 

 

31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den 31. januar 2021

 

 

x. april 2020

 

 

x. juli

 

 

x. oktober

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. maj 2020

 

 

x. august

 

 

x. november

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. juni 2020

 

 

x. september

 

 

x. december

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

x. juli 2020

 

 

x. oktober

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 30. september

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. august 2020

 

 

x. november

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. september 2020

 

 

x. december

 

 

-

 

 

Nej, da tidligere forlængelse udløber efter 31. oktober

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

x. oktober 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

x. november

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. november 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. februar 2021

 

 

x. december 2020

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. marts 2021

 

 

1.-30. januar 2021

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

Skal have forlænget frem til den x. april 2021

 

 

Forlængelse fra april og frem er fra dato i måned og 3 måneder frem. Dvs. hvis den oprindelige dato var den 7. april, så udløber forlængelsen den 7. oktober. Det skyldes, at forlængelsesperioden ikke udløber ved udgangen af en kalendermåned.

 

 

 

2. Personkreds og almindelige betingelser

Sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt. Det vil sige, at sygedagpengene f.eks. skal ophøre, hvis personen ikke længere opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. lovens § 7. Heri ligger også, at hvis personen genoptager arbejdet delvist, skal sygedagpengene nedsættes efter de almindelige regler, jf. lovens § 53.

Det er en forudsætning, at personen har ret til sygedagpenge. En person, der ikke har ret til sygedagpenge på sin første fraværsdag, fordi personen er omfattet af tidsbegrænsningen i lovens § 24, stk. 1, får ikke ret til at få sygedagpengeperioden forlænget efter de midlertidige bestemmelser.

Bestemmelserne om midlertidig forlængelse gælder ikke for pensionister. Pensionisters revurderingstidspunkt og evt. forlængelse af sygedagpenge afgøres efter §§ 25 og 29. De midlertidige bestemmelser i kapitel 8 a henviser til §§ 24 og 27.

Ud over lovens almindelige bestemmelser om ophør af sygedagpenge, herunder f.eks. § 25, stk. 2, om ophør ved overgang til førtidspension, følger det også af dobbeltforsørgelsesprincippet, at en borger ikke kan få udbetalt to forsørgelsesydelser samtidig. De midlertidige bestemmelser giver således ikke ret til, at en borger, der i forlængelsesperioden f.eks. visiteres til fleksjob, fortsat kan modtage sygedagpenge.

Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder f.eks. om arbejdsgivers ret til refusion, samt de almindelige regler i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forvaltningsloven.

3. Målgrupperne og de enkelte bestemmelser i §§ 26 – 26 b om midlertidig forlængelse

3.1. Sygemeldte, der når revurderingstidspunktet den 9. marts 2020 til den 30. september 2020 (§26, stk. 1)

 

 

 

En person, der er eller bliver sygemeldt senest den 30. september 2020, og hvor personen når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020, har ret til at få forlænget sin sygedagpengeperiode med 3 måneder (se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

Eksempel:

En person, der den 15. april 2020 har fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 kalendermåneder, og hvor udbetalingen derfor som udgangspunkt skulle ophøre med udgangen af april måned 2020, jf. lovens § 24, stk. 1. Her skal kommunen træffe afgørelse om midlertidigt at forlænge sygedagpengene frem til og med udgangen af juli måned 2020.

Hvis kommunen, inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft, har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 3 måneder.

Sager, hvor kommunen inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1, skal derimod ikke genoptages. Disse personer fortsætter med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter. Hvis personens sygedagpenge i medfør af bestemmelsen når til at skulle ophøre senest den 30. september 2020, træffer kommunen afgørelse om at forlænge udbetalingen efter § 26 a, jf. nedenfor under pkt. 3.3.

Det er en forudsætning, at personen har ret til sygedagpenge. Det vil sige, at en person, der ikke har ret til sygedagpenge fra kommunen, fordi personen er omfattet af tidsbegrænsningen i lovens § 24, stk. 1, jf. § 24 a, ikke får ret til at få forlængelsen. Det gælder, uanset om personen evt. har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden.

Eksempel:

En person, der har været sygemeldt og fået udbetalt sygedagpenge fra den 30. marts 2019 til den 1. februar 2020. Personen blev syg igen den 15. marts 2020, og havde således på sin første nye sygedag allerede fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de 9 forudgående kalendermåneder. Derfor var personen på sin første nye sygedag omfattet af lovens § 24 a, og havde efter de gældende regler ikke ret til sygedagpenge fra kommunen, men til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Da personen ikke havde ret til sygedagpenge fra kommunen, er personen ikke omfattet af § 26, stk. 1, og vil ikke få ret til 3 måneders midlertidig forlængelse af sygedagpengene.

Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter § 26, stk. 1. Dette gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Den midlertidigt forlængede sygedagpengeperiode skal regnes fra udgangen af den måned, hvor sygedagpengene skulle ophøre. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter udgangen af måneden. Der regnes i hele måneder, så hvis perioden skal forlænges fra udgangen af marts, bliver perioden ikke forlænget til 1. juli, selvom marts har 31 dage og juni kun har 30 dage.

Eksempel:

En person har den 17. marts 2020 fået sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 kalendermåneder. Personens sygedagpenge skulle derfor som udgangspunkt ophøre med udgangen af marts måned, og det er herfra, forlængelsen regnes. Den midlertidige forlængelse vil for denne person dermed blive frem til og med udgangen af juni måned. (Se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

3.2. Sygemeldte, der nåede revurderingstidspunktet inden den 9. marts 2020, men fortsat havde ret til sygedagpenge fra kommunen (§ 26, stk. 2)

 

 

Hvis kommunen ikke har nået at træffe en gyldig afgørelse om ophør af sygedagpengene for en person, der inden den 9. marts 2020 nåede tidspunktet i § 24, og som den 9. marts 2020 derfor stadig havde ret til sygedagpenge, har personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeperiode med 3 måneder fra 31. marts 2020, det vil sige til og med den 30. juni 2020 (se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

Eksempel:

En person, der den 2. februar 2020 havde fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 kalendermåneder, men hvor kommunen endnu ikke havde truffet afgørelse i sagen, f.eks. fordi kommunen ikke havde modtaget en nødvendig speciallægeerklæring. Personen havde den 9. marts 2020 stadig ret til sygedagpenge, da der ikke var truffet afgørelse i sagen, og dermed ikke var fastsat en dato for ophør af sygedagpengene – en såkaldt ”teknisk forlængelse”.

I disse tilfælde skal kommunen træffe afgørelse om midlertidigt at forlænge sygedagpengene frem til og med udgangen af juni måned 2020. Der skal forlænges til udgangen af juni måned 2020, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter udgangen af marts måned 2020. Der regnes i hele måneder, så perioden bliver ikke forlænget til den 1. juli 2020, selvom marts har 31 dage og juni kun har 30 dage. Den midlertidige forlængelse vil for denne person dermed blive frem til og med udgangen af juni måned.

Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter § 26, stk. 3. Dette gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

3.3. Sygemeldte, hvis sygedagpenge er forlænget og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre i perioden den 9. marts 2020 til den 30. september 2020 (§26 a, stk. 1 og 2)

 

 

En person, der har fået forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, og hvor personen i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020 når til udløbet af den forlængelsesperiode, der er fastsat i § 27, stk. 1, nr. 2 eller 3, eller ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af den regel, sygedagpengene er forlænget efter, har ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 3 måneder fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre. Kommunen skal ikke undersøge, om personen evt. opfylder betingelserne i en af de andre forlængelsesregler. I medfør af § 26 a, stk. 1, skal kommunen i stedet træffe afgørelse om at forlænge personens sygedagpenge i 3 måneder. Dette gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Hvis kommunen, inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft, har truffet en afgørelse om, at personen ikke længere opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 3 måneder. Hvis kommunen derimod allerede inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter sygedagpengelovens almindelige regler, skal sagen ikke genoptages. Personen fortsætter således med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter. Hvis personens sygedagpenge i medfør af bestemmelsen når til at skulle ophøre inden den 30. september 2020, træffer kommunen afgørelse om at forlænge udbetalingen efter § 26 a. Det kan f.eks. være en sag, hvor der lige inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft er truffet afgørelse om forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 7, og hvor kommunen i juli 2020 træffer afgørelse om, at der ikke er ret til førtidspension. Her skal udbetalingen af sygedagpenge efter afgørelsen om førtidspension forlænges efter de midlertidige regler.

Retten til midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen giver ikke ret til dobbeltforsørgelse, og gælder således ikke, hvis personen f.eks. visiteres til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Her ophører sygedagpengene efter de almindelige regler.

Eksempel:

En person, hvor sygedagpengene er forlænget i 69 uger, fordi personens arbejdsevne skal klarlægges, jf. § 27, stk. 1, nr. 2. Hvis personen i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020 når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene har været forlænget i 69 uger, vil personen få ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 3 måneder fra den dato, hvor de 69 uger er nået. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter de 69 uger er nået.

Hvis personen f.eks. den 15. juni 2020 når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene har været forlænget i 69 uger, har personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling efter § 26 a frem til og med den 15. september 2020 (se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

Det betyder også, at hvis en person i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020 ikke længere opfylder betingelserne i en forlængelsesregel, og sygedagpengene derfor skulle ophøre efter forlængelsesreglen, har personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 3 måneder fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre.

Eksempel:

En person, hvis sygedagpenge er forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 7, fordi personen har søgt om førtidspension. Hvis kommunen i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020 træffer afgørelse om, at personen ikke har ret til førtidspension, skal kommunen ikke undersøge, om personen evt. opfylder betingelserne i en af de andre forlængelsesregler. I medfør af § 26 a, stk. 1, skal kommunen i stedet træffe afgørelse om at forlænge personens sygedagpenge i 3 måneder. Dette gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Den midlertidige forlængelse regnes fra den dato, hvor personen ikke længere opfylder betingelserne i forlængelsesbestemmelsen, dvs. f.eks. fra dagen efter den dato, der er truffet afgørelse om, at der ikke er ret til førtidspension.

Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efterfølgende.

Hvis kommunen i perioden den 9. marts 2020 til den 30. september 2020 derimod træffer afgørelse om, at personen er berettiget til førtidspension, vil retten til sygedagpenge ophøre efter de almindelige regler. Der vil således i dette tilfælde ikke skulle træffes afgørelse om ret til sygedagpenge i yderligere 3 måneder.

§ 26 a, stk. 1, omfatter tilfælde, hvor retten til sygedagpenge skal ophøre i den fastsatte periode, fordi betingelserne i forlængelsesbestemmelsen ikke længere er opfyldt. Hvis der er andre betingelser i loven, der ikke længere er opfyldte, f.eks. at personen ikke længere er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, er § 26 a, stk. 1, ikke til hinder for, at der træffes afgørelse om ophør af sygedagpengene, jf. ovenfor. Hvis sygedagpengene i en forlængelsesperiode skal ophøre af andre grunde, end fordi forlængelsen ”udløber”, er det ikke en situation, der er omfattet af bestemmelsen i § 26 a, stk. 1.

Eksempel:

Sygedagpengene skal ikke forlænges efter § 26 a, stk. 1, for en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter § 27, stk. 1, og hvor personen bliver rask i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020, idet personen ikke opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom i lovens § 7.

Kommunen skal ikke iværksætte en særlig opfølgning af, om en person, hvis sygedagpenge f.eks. er forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 2, (om afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen) fortsat kan antages at få klarlagt sin arbejdsevne inden 69 uger.

Det skal bemærkes, at for personer, hvor kommunen allerede har truffet afgørelse om midlertidigt at forlænge sygedagpengene, men hvor personen når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder inden den 30. juni 2020, skal kommunen efter § 26 a, stk. 2, træffe afgørelse om yderligere at forlænge perioden til og med den 30. juni 2020.

F.eks. en person, der nåede til udløbet af en forlængelsesregel den 15. marts 2020, og hvor kommunen derfor har truffet afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden til den 15. juni 2020. Her skal kommunen træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden til og med den 30. juni 2020. (se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

3.4. Sygemeldte, der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. september 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom (§ 26 b, stk. 1 og 2)

 

 

 

Hvis en person på grund af livstruende, alvorlig sygdom har fået ret til sygedagpenge efter reglerne i § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og personen i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med 30. september 2020 egentlig skulle ophøre med sygedagpenge, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, har personen ret til at få forlænget sygedagpengene i 3 måneder (se nedenfor afsnit 4, afsnit 5 og afsnit 6 om yderligere midlertidig forlængelse).

Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Det gælder også, hvis kommunen inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke længere opfylder bestemmelserne i § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Kommunen må i så fald genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 3 måneder.

Forlængelsen regnes fra den dato, hvor lægen har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Det gælder også, hvis kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder først bliver truffet efterfølgende.

Det skal bemærkes, at for personer, hvor kommunen allerede har truffet afgørelse om midlertidigt at forlænge sygedagpengene, men hvor personen når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder inden den 30. juni 2020, skal kommunen efter § 26 b, stk. 2, træffe afgørelse om yderligere at forlænge perioden til og med den 30. juni 2020.

4. Yderligere midlertidig forlængelse i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020

4.1. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020 (§26, stk. 3)

 

 

Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020, og hvor kommunen dermed efter gældende regler skulle træffe afgørelse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge efter sygedagpengelovens almindelige regler om forlængelse, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i stedet efter § 26, stk. 3, ret til yderligere at få forlænget sygedagpengeperioden med 3 måneder. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (se nedenfor afsnit 5.2. om yderligere forlængelse for sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 c, stk. 2)).

Det betyder, at en person, der nåede revurderingstidspunktet ved udløbet af april 2020, og som med den første, midlertidige ordning fik forlænget udbetalingen af sygedagpenge til udløbet af juli 2020, nu skal have forlænget udbetalingen til udløbet af oktober 2020.

For at blive forlænget i yderligere 3 måneder efter § 26, stk. 3, skal der være tale om, at det er udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 eller 2, personen når til. Det betyder, at en person, der egentlig ville have nået revurderingstidspunktet ved udløbet af marts 2020, og som med den første, midlertidige ordning har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til udløbet af juni 2020, efter stk. 3 vil kunne få forlænget udbetalingen til udløbet af september 2020. Personen vil derimod ikke kunne få forlænget perioden i yderligere 3 måneder fra udløbet af september 2020, idet personen (hvis vedkommende fortsat er sygemeldt) i september vil nå til udløbet af forlængelsen efter stk. 3, og ikke til udløbet af en forlængelse efter stk. 1 eller 2 (se nedenfor afsnit 5.2. om yderligere forlængelse for sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 c, stk. 2)).

Hvis kommunen, inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft, har nået at træffe afgørelse om, at personens sygedagpenge ikke kan forlænges efter sygedagpengelovens almindelige forlængelsesregler, og at personen i stedet havde ret til at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, følger det af 2. pkt., at kommunen må genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene.

Sager, hvor kommunen inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft har nået at træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, skal derimod ikke genoptages. Disse personer fortsætter med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter. Hvis personens sygedagpenge i medfør af bestemmelsen når til at skulle ophøre inden den 30. september 2020, træffer kommunen afgørelse om at forlænge udbetalingen efter § 26 a. Det kan f.eks. være en sag, hvor der lige inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft er truffet afgørelse om forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 7, og hvor kommunen i juli 2020 træffer afgørelse om, at der ikke er ret til førtidspension, jf. afsnit 3.3.

I sager efter § 26, stk. 3, skal kommunen træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter § 26, stk. 3. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge i 3 måneder ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Den midlertidigt forlængede sygedagpengeperiode efter stk. 3 skal regnes fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 26, stk. 1 eller 2. Det vil sige, at hvis sygedagpengene for en person skulle ophøre ved udgangen af juni måned, er det herfra, forlængelsen regnes. Den midlertidige forlængelse vil for denne person dermed blive frem til og med udgangen af september måned. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter udgangen af juni måned.

Sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt. Det vil sige, at sygedagpengene f.eks. skal ophøre, hvis personen ikke længere opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. lovens § 7. Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder om arbejdsgivers ret til refusion, kommunens opfølgningsindsats, klagereglerne m.v.

4.2. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020 (§ 26 a, stk. 3)

 

 

 

Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder efter § 26 a, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020, og hvor kommunen dermed efter gældende regler skulle træffe afgørelse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge efter lovens almindelige regler om forlængelse, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i stedet efter § 26 a, stk. 3, ret til yderligere at få forlænget sygedagpengeperioden i 3 måneder. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (se nedenfor afsnit 5.4. om sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 d, stk. 2)).

Det betyder, at en person, der den 15. april 2020 nåede udløbet af en forlængelse efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og som med den første, midlertidige ordning fik forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 15. juli 2020, nu skal have forlænget udbetalingen til den 15. oktober 2020.

For at blive forlænget i yderligere 3 måneder efter § 26 a, stk. 3, skal der være tale om, at det er udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 eller 2, personen når til. Det betyder, at en person, der den 10. marts 2020 nåede udløbet af en forlængelse efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og som med den første, midlertidige ordning fik forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 10. juni 2020, og herefter fik forlænget til den 30. juni 2020 efter stk. 2, nu skal have forlænget udbetalingen til den 30. september 2020. Personen vil derimod ikke kunne få forlænget perioden i yderligere 3 måneder fra den 30. september 2020, idet personen (hvis vedkommende fortsat er sygemeldt) i september vil nå til udløbet af forlængelsen efter stk. 3, og ikke til udløbet af en forlængelse efter stk. 1 eller 2 (se nedenfor afsnit 5.4. om sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 d, stk. 2)).

Hvis kommunen, inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft, har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 3 måneder.

Sager, hvor kommunen inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1, skal derimod ikke genoptages. Disse personer fortsætter med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter. Hvis personens sygedagpenge i medfør af bestemmelsen når til at skulle ophøre inden den 30. september 2020, træffer kommunen afgørelse om at forlænge udbetalingen efter § 26 a, stk. 1. Det kan f.eks. være en sag, hvor der lige inden lovens ikrafttræden er truffet afgørelse om forlængelse efter § 27, stk. 1, nr. 7, og hvor kommunen i juli 2020 træffer afgørelse om, at der ikke er ret til førtidspension.

I sager efter § 26 a, stk. 3, skal kommunen træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter § 26 a, stk. 3. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge i 3 måneder ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Den midlertidigt forlængede sygedagpengeperiode efter § 26 a, stk. 3, skal regnes fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 a, stk. 1 eller 2. Det vil sige, at hvis sygedagpengene skulle ophøre den 30. juni 2020, er det herfra, forlængelsen regnes. Den midlertidige forlængelse vil for denne person dermed blive frem til og med den 30. september 2020. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter den 30. juni 2020 (se nedenfor afsnit 5.4. om sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 d, stk. 2)).

Lovens almindelige betingelser skal være opfyldt. Det vil sige, at sygedagpengene f.eks. skal ophøre, hvis personen ikke længere opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. lovens § 7 og personen skal medvirke til sagens opfølgning m.v. Hvis der undervejs træffes afgørelse om, at personen f.eks. er berettiget til førtidspension eller ressourceforløb, vil retten til sygedagpenge ophøre efter de almindelige regler.

Retten til midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen giver ikke ret til dobbeltforsørgelse, og gælder således ikke, hvis personen f.eks. får tilkendt ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Her ophører sygedagpengene efter de almindelige regler.

Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder om arbejdsgivers ret til refusion, kommunens opfølgningsindsats, klagereglerne m.v.

Det er ikke forudsat, at kommunen skal iværksætte en særlig opfølgning af, om en person, hvis sygedagpenge f.eks. er forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 2, (om afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge arbejdsevnen) fortsat kan antages at få klarlagt sin arbejdsevne inden 69 uger.

4.3. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020 (§ 26 b, stk. 3)

 

 

 

Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden på 3 måneder efter § 26 b, stk. 1 eller 2, i perioden fra og med den 30. juni 2020 til og med den 30. september 2020, og hvor kommunen dermed efter gældende regler skulle træffe afgørelse om, hvorvidt personen fortsat har ret til udbetaling af sygedagpenge, dvs. fortsat har en livstruende, alvorlig sygdom, eller personen har ret til at få et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, har i stedet efter § 26 b, stk. 3, ret til yderligere at få forlænget sygedagpengeperioden i 3 måneder. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (se nedenfor afsnit 5.6. om sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 e, stk. 2)).

Hvis kommunen, inden lov nr. 960 af 26. juni 2020 trådte i kraft, har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter sygedagpengelovens § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 3 måneder.

Sager, hvor kommunen inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om, at personen har ret til sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, skal derimod ikke genoptages. Disse personer fortsætter med at få sygedagpenge i medfør af § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Hvis personens udbetaling af sygedagpenge i medfør af bestemmelsen når til at skulle ophøre inden den 30. september 2020, træffer kommunen afgørelse om at forlænge udbetalingen efter § 26 b, stk. 1.

I sager efter § 26 b, stk. 3, skal kommunen træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge i 3 måneder ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Den midlertidigt forlængede sygedagpengeperiode efter § 26 b, stk. 3, skal regnes fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 b, stk. 1 eller 2. Det vil sige, at hvis sygedagpengene skulle ophøre med udgangen af juni måned, er det herfra, forlængelsen regnes. Den midlertidige forlængelse vil for denne person dermed blive frem til og med udgangen af september måned. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen på 3 måneder evt. først bliver truffet efter udgangen af juni måned (se nedenfor afsnit 5.6. om sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 e, stk. 2)).

Sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt. Det vil sige, at sygedagpengene f.eks. skal ophøre, hvis personen ikke længere opfylder den grundlæggende betingelse om at være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, jf. lovens § 7, og personen skal medvirke til sagens opfølgning m.v. Hvis der undervejs træffes afgørelse om, at personen f.eks. er berettiget til førtidspension, vil retten til sygedagpenge ophøre efter de almindelige regler. Retten til midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen giver ikke ret til dobbeltforsørgelse, og gælder således ikke, hvis personen f.eks. får tilkendt ret til førtidspension. Her ophører sygedagpengene efter de almindelige regler. Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder om arbejdsgivers ret til refusion, kommunens opfølgningsindsats, klagereglerne m.v.

5. Udvidelse af perioden, hvor udbetalingen af sygedagpenge midlertidigt forlænges, til at vare frem til og med den 31. oktober 2020 (§§ 26 c – 26 e)

5.1. Sygemeldte, der når revurderingstidspunktet i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§26 c, stk. 1)

 

 

 

Efter § 26 c, stk. 1, træffer kommunen uanset § 24 og § 27, stk. 1, afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der har ret til sygedagpenge, og som i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 når det tidspunkt, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 24. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 24, stk. 1.

Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der har ret til sygedagpenge, og som i perioden fra og med 1. oktober til og med den 31. oktober 2020 når det tidspunkt, hvor sygedagpengene skulle ophøre efter § 24. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 24, stk. 1. Det vil sige, at en person, der er eller bliver sygemeldt senest den 31. oktober 2020, og hvor personen når revurderingstidspunktet i oktober måned 2020, har ret til at få forlænget sin sygedagpengeperiode med 1 måned. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En person, der den 15. oktober 2020 har fået udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger inden for 9 kalendermåneder, og hvor udbetalingen derfor som udgangspunkt skulle ophøre ved udgangen af oktober måned 2020, jf. lovens § 24, stk. 1. Her skal kommunen træffe afgørelse om midlertidigt at forlænge sygedagpengene frem til og med udgangen af november måned 2020.

Det er en forudsætning, at personen har ret til sygedagpenge. En person, der ikke har ret til sygedagpenge på sin første fraværsdag, får ikke ret til at få sygedagpenge, og dermed heller ikke til at få sygedagpengeperioden forlænget.

Eksempel:

En person, som i et tidligere sygeforløb allerede har modtaget sygedagpenge i en længere periode, og som er blevet raskmeldt. Personen bliver syg igen, og på sin første, nye sygedag den 15. oktober 2020 har personen allerede modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger inden for de forudgående 9 kalendermåneder. Derfor er personen på sin første nye sygedag omfattet af lovens § 24 a, og har efter de gældende regler ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Da personen på sin første nye sygedag ikke har ret til sygedagpenge fra kommunen, er personen ikke omfattet af § 26 c, stk. 1, og har ikke ret til 1 måneds midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter bestemmelserne om midlertidig forlængelse i 1 måned. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Hvis kommunen allerede inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter lovens almindelige regler, skal sagen ikke genoptages. Personen fortsætter således med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter.

Hvis kommunen derimod inden lovens ikrafttræden f.eks. har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

5.2. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 c, stk. 2)

 

 

 

Efter § 26 c, stk. 2, træffer kommunen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26, stk. 3. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26.

Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter § 26, stk. 1 eller 3, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober til og med den 31. oktober 2020, hvis sygedagpengene ikke kan forlænges yderligere efter § 26, stk. 3. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En person, der nåede revurderingstidspunktet i § 24 ved udløbet af marts 2020, og som tidligere med den midlertidige ordning først har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til udløbet af juni 2020, og herefter efter § 26, stk. 3, har fået forlænget udbetalingen til udløbet af september 2020. Personen kan ikke få forlænget udbetalingen yderligere efter § 26, stk. 3, idet der kun kan forlænges efter § 26, stk. 3, når den forudgående forlængelse er sket efter § 26, stk. 1 eller 2 (dvs. at der kun kan forlænges én gang med hjemmel i § 26, stk. 3). Men personen kan få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til udgangen af oktober 2020 efter § 26 c, stk. 2.

Tilsvarende for en person, der nåede revurderingstidspunktet ved udløbet af april 2020, og som med den midlertidige ordning allerede har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til udløbet af juli 2020 og herefter til udløbet af oktober 2020 efter § 26, stk. 3. Personen kan nu få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til udgangen af november 2020 efter § 26 c, stk. 2.

Eksempel:

En person, der nåede revurderingstidspunktet i § 24 ved udløbet af juli 2020, og som med den midlertidige ordning har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter § 26, stk. 1, til udløbet af oktober 2020. Personen kan ikke få forlænget udbetalingen yderligere efter § 26, idet der kun kan forlænges efter § 26, stk. 3, når personen når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 i perioden til og med den 30. september 2020. Men personen kan få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til udgangen af november 2020 efter § 26 c, stk. 2.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter bestemmelserne om midlertidig forlængelse i 1 måned. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Hvis kommunen, allerede inden lovens ikrafttræden, har nået at træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter lovens almindelige regler, skal sagen ikke genoptages. Personen fortsætter således med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter.

Hvis kommunen derimod inden lovens ikrafttræden f.eks. har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

5.3. Sygemeldte, hvis sygedagpenge er forlænget og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 d, stk. 1)

 

 

 

Det fremgår af § 26 d, stk. 1, at uanset § 27, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor personen ikke længere opfylder betingelserne i den bestemmelse, der er forlænget efter.

Det betyder, at en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020, har ret til sygedagpenge i yderligere en måned. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En person, hvor sygedagpengene er forlænget i 69 uger, fordi personens arbejdsevne skal klarlægges, jf. § 27, stk. 1, nr. 2. Hvis personen f.eks. den 15. oktober 2020 når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene har været forlænget i 69 uger, har personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling frem til og med den 15. november 2020. Det gælder, uanset om kommunens afgørelse om forlængelsen evt. først bliver truffet, efter de 69 uger er nået.

Det betyder også, at hvis en person i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 ikke længere opfylder betingelserne i en forlængelsesregel, og sygedagpengene derfor skulle ophøre efter forlængelsesreglen, har personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 1 måned fra den dato, hvor sygedagpengene skulle ophøre.

Eksempel:

En person, hvis sygedagpenge er forlænget efter § 27, stk. 1, nr. 7, fordi personen har søgt om førtidspension. Hvis kommunen i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020 træffer afgørelse om, at personen ikke har ret til førtidspension, skal kommunen ikke undersøge, om personen evt. opfylder betingelserne i en af de andre forlængelsesregler. I medfør af § 26 d, stk. 1, skal kommunen i stedet træffe afgørelse om at forlænge personens sygedagpenge i 1 måned. Dette gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Kommunen skal ikke undersøge, om personen evt. opfylder betingelserne i en af de andre forlængelsesregler og – hvis dette ikke er tilfældet – træffe afgørelse om ophør af sygedagpengene, men skal i stedet træffe afgørelse om at forlænge personens sygedagpenge i 1 måned. Retten til midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen giver ikke ret til dobbeltforsørgelse og gælder således ikke, hvis personen f.eks. får tilkendt ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Her ophører sygedagpengene efter de almindelige regler.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter bestemmelserne om midlertidig forlængelse i 1 måned. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Det skal bemærkes, at hvis kommunen allerede inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter lovens almindelige regler, skal sagen ikke genoptages. Personen fortsætter således med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter.

Hvis kommunen derimod inden lovens ikrafttræden f.eks. har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene i 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

5.4. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 d, stk. 2)

 

 

 

Det fremgår af § 26 d, stk. 2, at for sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 a, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26 a, stk. 3, træffer kommunen afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 27, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 a.

Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, hvis sygedagpenge er forlænget efter § 26 a, stk. 1 eller 3, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, hvis sygedagpengene ikke kan forlænges yderligere efter § 26 a, stk. 3.

Eksempel:

En person, hvis sygedagpenge var forlænget efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre den 8. april 2020. Personen har tidligere efter den midlertidige ordning i kapitel 8 a fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 8. juli 2020 og herefter til den 8. oktober 2020. Nu vil personen kunne få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til den 8. november 2020.

Eller en person, hvis sygedagpenge var forlænget efter en bestemmelse i § 27, stk. 1, og hvor sygedagpengene i medfør af bestemmelsen skulle ophøre den 15. juli 2020, og som tidligere med den midlertidige ordning efter § 26 a, stk. 1, har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 15. oktober 2020. Personen kan ikke få forlænget udbetalingen yderligere efter § 26 a, idet der kun kan forlænges efter § 26 a, stk. 3, når personen når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 i perioden til og med den 30. september 2020. Nu vil personen efter § 26 d, stk. 2, kunne få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til den 15. november 2020.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over. Kommunen skal ikke tage stilling til, om sygedagpengene evt. ville kunne forlænges efter en af bestemmelserne i § 27, stk. 1, men skal træffe afgørelse efter bestemmelserne om midlertidig forlængelse i 1 måned. Idet der er tale om en begunstigende afgørelse, og retten til at få den midlertidige forlængelse af sygedagpenge ikke afhænger af nye oplysninger, vil der som udgangspunkt ikke være pligt for kommunen til at foretage partshøring af den sygemeldte efter reglerne i forvaltningsloven, inden afgørelsen træffes.

Det skal bemærkes, at hvis kommunen allerede inden lovens ikrafttræden har nået at træffe afgørelse om at forlænge udbetalingen af sygedagpenge efter lovens almindelige regler, skal sagen ikke genoptages. Personen fortsætter således med at få sygedagpenge i medfør af den bestemmelse, sagen er forlænget efter.

Hvis kommunen derimod inden lovens ikrafttræden f.eks. har nået at træffe en afgørelse om, at personen ikke opfylder bestemmelserne i en forlængelsesregel, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

5.5. Sygemeldte, der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom (§ 26 e, stk. 1)

 

 

 

Efter § 26 e, stk. 1, træffer kommunen uanset § 24 c afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Det gælder, uanset om kommunen efter § 24 c har truffet afgørelse om ophør af udbetalingen af sygedagpenge for personen efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor lægen har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom.

Det betyder, at kommunen skal træffe afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned for en person, der får udbetalt sygedagpenge efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og hvor sygedagpengene skulle ophøre i perioden fra og med den 1. oktober 2020 til og med den 31. oktober 2020, fordi en læge har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom.

Det vil sige, at hvis en person på grund af livstruende, alvorlig sygdom har fået ret til sygedagpenge efter reglerne i § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, og personen på et tidspunkt i oktober 2020 egentlig skulle ophøre med sygedagpenge, fordi personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, har personen ret til at få forlænget sygedagpengene i 1 måned. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor lægen har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Det gælder, uanset at kommunens afgørelse om forlængelsen først bliver truffet efterfølgende.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over.

Hvis kommunen inden lovens ikrafttræden har nået at træffe en afgørelse om, at udbetalingen ikke kan forlænges, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene med 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

5.6. Sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020 (§ 26 e, stk. 2)

 

 

 

Efter § 26 e, stk. 2, træffer kommunen for sygemeldte, som når til udløbet af forlængelsesperioden efter § 26 b, stk. 1 eller 3, i perioden fra og med den 30. september 2020 til og med den 31. oktober 2020, og hvis sygedagpengeperiode ikke kan forlænges yderligere efter § 26 b, stk. 3, afgørelse om yderligere at forlænge sygedagpengeperioden i 1 måned. Det gælder, uanset om kommunen har truffet afgørelse om, at personen ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden efter § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1. Forlængelsen regnes fra den dato, hvor udbetaling af sygedagpengene skulle ophøre efter § 26 b.

Eksempel:

En person, hvis sygedagpenge egentlig skulle ophøre den 17. april 2020, fordi personen ikke længere havde en livstruende, alvorlig sygdom. Personen har først med den midlertidige ordning i kapitel 8 a fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 17. juli 2020 og herefter til den 17. oktober 2020. Nu vil personen kunne få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til den 17. november 2020.

Eller f.eks. en person, hvis sygedagpenge egentlig skulle ophøre den 25. juli 2020, fordi personen ikke længere havde en livstruende, alvorlig sygdom. Personen har tidligere efter § 26 b, stk. 1, fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge til den 25. oktober 2020. Personen kan ikke få forlænget udbetalingen yderligere efter § 26 b, idet der kun kan forlænges efter § 26 b, stk. 3, når personen når til udløbet af forlængelsesperioden efter stk. 1 i perioden til og med den 30. september 2020. Nu kan personen efter § 26 e, stk. 2, få forlænget udbetalingen med yderligere 1 måned til den 25. november 2020.

Kommunen skal træffe en afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden i 1 måned, som den sygemeldte efter de almindelige regler kan klage over.

Hvis kommunen inden lovens ikrafttræden har nået at træffe en afgørelse om, at udbetalingen ikke kan forlænges, og at personen i stedet havde ret til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene i 1 måned.

For yderligere efterfølgende forlængelse, se afsnit 6 om § 26 f.

6. Ny forlængelse af retten til sygedagpenge for sygedagpengemodtagere, der i perioden fra og med den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021 skulle overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse (§ 26 f)

 

 

 

Hvis udbetalingen af sygedagpenge ikke kan forlænges efter de almindelige regler og en sygedagpengemodtager derfor skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i perioden til og med den 31. januar 2021, har sygedagpengemodtageren efter § 26 f ret til, i de første 3 måneder fra det tidspunkt, vedkommende skulle overgå til jobafklaringsforløbet, fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at overgå til jobafklaringsforløbet.

Det betyder, at der i perioden til og med 31. januar 2021 ikke er sygedagpengemodtagere, der overgår fra sygedagpenge til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det gælder også, selvom den sygemeldte evt. ville foretrække at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Det er en forudsætning, at personen har ret til sygedagpenge. En person, der ikke har ret til sygedagpenge på sin første fraværsdag, får ikke ret til at få sygedagpenge, og dermed heller ikke til at få sygedagpengeperioden forlænget.

Både sygedagpengemodtagere, der ikke har fået forlænget sygedagpengeudbetalingen efter de almindelige eller de midlertidige regler, og sygedagpengemodtagere, hvor sygedagpengeudbetalingen en eller flere gange har været forlænget efter de almindelige og/eller de midlertidige regler om forlængelse, kan være omfattet af bestemmelsen. Det afgørende er, om kommunen vurderer, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kan forlænges, eller ikke kan forlænges yderligere, og at personen derfor skal have tilbud om at overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

§ 26 f har betydning for sygedagpengemodtagere, der i perioden 1. november 2020 til og med 31. januar 2021 skal overgå til jobafklaringsforløb, fordi personen:

1) Når til det almindelige revurderingstidspunkt (har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder) og ikke kan forlænges efter de almindelige forlængelsesregler i § 27, stk. 1,

2) når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene ikke længere kan forlænges efter deres igangværende forlængelsesregel eller en af de øvrige forlængelsesregler i § 27, stk. 1,

3) skal ophøre med at modtage sygedagpenge, fordi en læge har vurderet, at de ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom, eller

4) når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene ikke længere kan forlænges efter de midlertidige forlængelsesregler i kapitel 8 a.

Disse sygedagpengemodtagere, der ellers skulle være overgået til jobafklaringsforløb inden den 1. februar 2021, får ret til, i de første 3 måneder fra det tidspunkt, de skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, fortsat at få udbetalt sygedagpenge i stedet for at skulle overgå til jobafklaringsforløbet. Ved udløbet af de 3 måneder skal de overgå til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse, uden at kommunen igen skal tage stilling til, om en af de øvrige forlængelsesregler er opfyldte, og uden at kommunen skal træffe en ny afgørelse herom.

Det vil sige, at når kommunen træffer afgørelse om, at sygedagpengemodtageren ikke opfylder betingelserne i en af forlængelsesreglerne og dermed skal ophøre med at modtage sygedagpenge og overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, skal kommunen samtidig træffe afgørelse om den midlertidige forlængelse af sygedagpengeperioden og om den dato (3 måneder senere), hvor den sygemeldte skal overgå til jobafklaringsforløbet, hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Kommunen skal således ikke tage stilling til, om personen undervejs eller efter de 3 måneder f.eks. ville kunne opfylde betingelserne i en af forlængelsesreglerne i § 27, stk. 1, i loven. Kommunen skal heller ikke ved udløbet af denne midlertidige forlængelse igen tage stilling til sagen, idet datoen for overgang til jobafklaringsforløbet allerede skal fastslås ved kommunens afgørelse om ophør af sygedagpengene. Ved udløbet af de 3 måneders forlængelse overgår personen således uden ny sagsbehandling eller ny afgørelse fra kommunen til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse.

Da udbetalingen af sygedagpenge efter de almindelige regler ikke ophører, før kommunen har truffet en gyldig afgørelse herom, skal de 3 måneders forlængelse af udbetalingen tidligst regnes fra, at kommunen har truffet en gyldig afgørelse om ophør af sygedagpengene og overgang til jobafklaringsforløbet med ressourceforløbsydelse. Se dog nedenfor ift. de sager, der skal genoptages.

Den sygemeldte kan efter de almindelige regler klage over kommunens afgørelse, herunder over afgørelsen om ikke at forlænge udbetalingen af sygedagpenge samt over, at personen 3 måneder senere skal overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Klagefristen regnes som sædvanligt fra afgørelsesdatoen, og dermed ikke fra f.eks. datoen for overgangen til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Eksempel:

En person, der har fået forlænget sygedagpengeperioden efter § 27 i loven, og hvor personen den 15. december 2020 når til udløbet af den forlængelsesperiode, der er fastsat i § 27, stk. 1, nr. 2 eller 3, i loven eller ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af den regel, sygedagpengene er forlænget efter. Her må kommunen først tage stilling til, om sygedagpengeudbetalingen kan forlænges efter en af de øvrige muligheder i § 27, stk. 1, i loven. Er dette ikke tilfældet, skulle personen overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, jf. § 27, stk. 3, i loven, men personen har i stedet ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling med 3 måneder fra den dato, hvor personen skulle overgå til jobafklaringsforløbet.

Det kan være en person, hvor sygedagpengene er forlænget i 69 uger, fordi personens arbejdsevne skal klarlægges, jf. § 27, stk. 1, nr. 2, i loven. Hvis personen den 15. december 2020 når til det tidspunkt, hvor sygedagpengene har været forlænget i 69 uger, og der ikke kan ske forlængelse efter en af de øvrige bestemmelser i § 27, stk. 1, i loven, får personen ret til at få forlænget sin sygedagpengeudbetaling i 3 måneder fra den dato, hvor personen skulle være overgået til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse. Kommunen skal inden da træffe afgørelse om, at personen efter den 15. december 2020 ikke opfylder betingelserne for at få udbetalingen forlænget efter bestemmelserne i § 27, stk. 1, i loven, og at udbetalingen af sygedagpenge derfor skal ophøre. Samtidig skal kommunen træffe afgørelse om datoen for ophøret af sygedagpenge (dvs. den 15. marts 2021), og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse den 16. marts 2021.

Eksempel:

En person, der på grund af livstruende, alvorlig sygdom har fået ret til sygedagpenge efter reglerne i § 24 a, stk. 6, eller § 24 b, stk. 1, i loven, og personen i januar 2021 skulle ophøre med sygedagpenge, fordi personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom. Personen får ret til at få forlænget sygedagpengene i 3 måneder. Forlængelsen skal regnes fra kommunen har truffet en gyldig afgørelse, efter at lægen har vurderet, at personen ikke længere har en livstruende, alvorlig sygdom.

Hvis kommunen allerede inden lovens ikrafttræden har truffet afgørelse om, at en sygedagpengemodtager skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, må kommunen genoptage sagen og træffe afgørelse om forlængelsen. Hvis personen fortsat er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, dvs. ikke er blevet raskmeldt, har personen ret til at få udbetalt sygedagpenge efter § 26 f i 3 måneder fra datoen, hvor personen efter den allerede trufne afgørelse skulle overgå til jobafklaringsforløb. Herefter overgår den sygemeldte til jobafklaringsforløbet. Dvs. at forlængelsen på de 3 måneder i disse sager regnes fra den dag, hvor personen ifølge kommunens oprindelige afgørelse skulle overgå til jobafklaringsforløbet, jf. § 7 i lov nr. 1642 af 19. november 2020.

Eksempel:

En person, hvor der inden lovens ikrafttræden var truffet afgørelse om, at udbetalingen af sygedagpenge ikke kunne forlænges yderligere efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, efter den 4. november 2020, og at personen skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse pr. 5. november 2020. Hvis personen fortsat er i jobafklaringsforløbet og ikke er blevet raskmeldt, skal kommunen nu genoptage sagen og træffe afgørelse om, at personen i stedet skal overgå til jobafklaringsforløbet den 5. februar 2021, og at personen frem til overgangen har ret til sygedagpenge.

Eksempel:

En person, der nåede revurderingstidspunktet med udløbet af marts 2020, og som med den gældende, midlertidige ordning har fået forlænget udbetalingen af sygedagpenge først til udløbet af juni 2020, herefter til udløbet af september 2020, og herefter med 1 måned til udgangen af oktober 2020. Hvis kommunen har truffet en gyldig afgørelse om, at denne person ikke kan få forlænget sygedagpengeudbetalingen efter § 27, stk. 1, i loven, og personen dermed pr. 1. november 2020 skulle overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse efter § 27, stk. 3, i loven, har personen nu ret til at få udbetalt sygedagpenge i yderligere 3 måneder fra den 1. november 2020. Kommunen skal således genoptage sagen og træffe afgørelse om midlertidig forlængelse af sygedagpengene i 3 måneder. Samtidig skal kommunen træffe afgørelse om datoen for ophøret af sygedagpenge og overgang til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse pr. 1. februar 2021.

Retten til midlertidig forlængelse af sygedagpengeudbetalingen giver ikke ret til dobbeltforsørgelse og gælder således ikke, hvis personen f.eks. får tilkendt ret til førtidspension, fleksjob eller ressourceforløb. Her ophører sygedagpengene efter de almindelige regler. De almindelige regler om kommunens opfølgningsindsats gælder i forlængelsesperioden.

Sygedagpengelovens almindelige betingelser skal være opfyldt i forlængelsesperioden. Det vil sige, at sygedagpengene skal ophøre, hvis personen ikke længere er uarbejdsdygtig efter § 7 i loven, og personen skal medvirke til sagens opfølgning. Endvidere gælder lovens øvrige bestemmelser, herunder om arbejdsgivers ret til refusion, klagereglerne m.v.

Til toppen