Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Vejledning om omregning af skattefri indtægter i sager om børnebidrag og ægtefællebidrag i 2020

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9107 af 24/2 2020.

1. Skattefri indkomst

I sager om børnebidrag og ægtefællebidrag tager Familieretshuset udgangspunkt i parternes indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag.1)

Indkomst

En lønindkomst bliver beregnet før skat og arbejdsmarkedsbidrag men med fradrag for ATP og rimelige pensionsindbetalinger. Andre indtægter indgår også i partens samlede indkomst. Dette gælder f.eks. overskud ved personlig virksomhed og overskud i selskaber, som parten helt eller delvist ejer, renteindtægter og aktieudbytte m.v.

Skattefri indkomst

Hvis en part har en indkomst, der reelt er helt eller delvist skattefri, er det nødvendigt at omregne denne indkomst til en indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag. En omregning er nødvendig for at kunne sammenligne indkomsten med en almindelig skattepligtig parts indkomst. På den måde ligestilles parter i bidragssager, uanset om deres indkomst er skattefri eller ej.

En part kan have en skattefri indkomst, eksempelvis hvis parten er udstationeret, arbejder på en boreplatform, eller er sømand med DIS-indkomst (Dansk Internationalt Skibsregister).

Til toppen

2. Retningslinjer for omregning af skattefri indkomst

Omregningen af den skattefri indkomst i en bidragssag skal ske efter de tre omregningsmodeller, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering bruger ved omregning af sømænds skattefri DIS-indkomst ved vurdering af retten til dagpenge.

 

 

 

 

Se kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020.

 

 

 

 

Omregningsmodellerne er alene et hjælpemiddel til brug for vurderingen af parternes indkomstniveau og dermed bidragets størrelse. Da anvendelsen af omregningsmodellerne kan føre til en for høj bruttoindkomst, bør tendensen i vurderingen være at nedrunde.

Omregningsmodellerne gælder ikke for parter, der beskattes på Færøerne eller i Grønland.

Omregningsmodeller

 

 

Omregningsmodel 1 (punkt 1 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020):

 

 

 

 

Alle typer af skattefri indkomst (med undtagelse af visse sømænds indkomst, jf. omregningsmodel 2 og 3) omregnes efter modellen i punkt 1 (omregning begrænset fart – uden sømandsskattefradrag) i ovennævnte vejledning.

 

 

 

 

Omregningsmodel 2 (punkt 2 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020):

 

 

 

 

Anvendes for sømænd, der sejler uden for begrænset fart med sømandsskattefradrag.

 

 

 

 

Omregningsmodel 3 (punkt 3 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020):

 

 

 

 

Anvendes for sømænd, der sejler uden for begrænset fart med sømandsskattefradrag på skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover.

 

 

Særligt om sømænd

Valget af omregningsmodellen for sømænd afhænger af, om sømanden sejler i begrænset fart, om sømanden sejler uden for begrænset fart, eller om sømanden sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover. At sejle i begrænset fart vil typisk gælde på en indenlandsk færge, og at sejle uden for begrænset fart vil typisk gælde på et containerskib.2) Hvis dette ikke fremgår af oplysningerne, kan Familieretshuset spørge SKAT eller Udligningskontoret for Dansk Søfart.

Hvis sømanden får et ”kompensationstillæg”, bliver dette ikke medregnet ved omregningen af den skattefri indkomst. Der ses altså helt bort fra kompensationstillægget. Baggrunden for det er, at et kompensationstillæg ydes som kompensation for de skattefradrag, sømanden ikke kan udnytte, fordi indkomsten er skattefri. Kompensationstillægget sidestiller dermed sømænd med almindelige skatteydere i Danmark i relation til skattefradrag.

Hvis sømanden eventuelt ikke har ret til et kompensationstillæg for den manglende fradragsret, skal der ved fastsættelsen af bidragets størrelse tages hensyn til, at sømanden dermed ikke har ligningsmæssigt fradrag for bidraget. Se nedenfor under punktet ”Skatteforhold”.

Arbejdsmarkedsbidrag

Efter omregningsmodellerne bliver den skattefri indkomst omregnet til skattepligtig indkomst efter fradrag for arbejdsmarkedsbidrag.

Da der i bidragssager tages udgangspunkt i parternes indkomst før betaling af arbejdsmarkedsbidrag, skal den omregnede indkomst forhøjes med arbejdsmarkedsbidraget. Ved at dividere indkomsten efter arbejdsmarkedsbidrag med 0,92 fremkommer indkomsten før betaling af arbejdsmarkedsbidrag.

Skatteforhold

I retningslinjerne for fastsættelse af børne- og ægtefællebidrag er der taget hensyn til de danske skatteregler. Efter disse regler har bidragsbetaleren normalt skattefradrag for betalte børne- og ægtefællebidrag. Værdien af fradraget er omkring 1/3 af bidraget.

Bidraget er en betydeligt større økonomisk belastning, hvis bidragsbetaleren ikke har mulighed for at fradrage bidraget i sin skattepligtige indkomst. Derfor tager man hensyn til en eventuel manglende mulighed for skattefradrag. En part, der kun har skattefri indkomst, vil som udgangspunkt ikke opnå fradragsret for bidraget, da parten ikke har en skattepligtig indkomst at fradrage bidraget i.

Et ægtefællebidrag og et forhøjet børnebidrag vil normalt skønsmæssigt blive nedsat med omkring 1/3, hvis bidragsbetaleren ikke har fradragsret. Der henvises til punkt 6.1.6. og 7.1.9. i vejledning om børne- og ægtefællebidrag.3)

Til toppen

3. Eksempler på omregning af skattefri indkomst

Eksempel 1 – omregningsmodel 1, skattefri indkomst

 

 

En part (som ikke er sømand, der sejler uden for begrænset fart) har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr. Efter punkt 1 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:

 

 

 

 

De første 46.500 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 46.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De næste 300.574 kr. (347.074 kr. minus 46.500 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 483.924 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De resterende 52.926 kr. (400.000 kr. minus 347.074 kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 112.203 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 347.074 kr.

 

 

 

 

I alt svarer 400.000 kr. til brutto 642.627 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De 642.627 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 698.508 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

Eksempel 2 – omregningsmodel 2, sømand uden for begrænset fart

 

 

En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib, har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg. Efter punkt 2 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:

 

 

 

 

De første 103.400 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 103.400 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De næste 265.274 kr. (368.674 kr. minus 103.400 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 427.091 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De resterende 31.326 kr. (400.000 kr. minus 368.674 kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 66.411 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 368.674 kr.

 

 

 

 

I alt svarer 400.000 kr. til brutto 596.902 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De 596.902 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 648.807 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

Eksempel 3 – omregningsmodel 3, sømand uden for begrænset fart på skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover

 

En sømand, der sejler uden for begrænset fart på et skib med bruttotonnage på 500 t eller derover, har en årlig skattefri indkomst på 400.000 kr. Indkomsten er eksklusive et eventuelt kompensationstillæg. Efter punkt 3 i kapitel 6 i vejledning nr. 10240 af 27. december 2019 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2020 svarer dette til følgende indkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag:

 

 

 

 

De første 151.500 kr. ganges med 1,0 og svarer til brutto 151.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De næste 235.434 kr. (386.934 kr. minus 151.500 kr.) ganges med 1,61 og svarer til brutto 379.049 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De resterende 13.066 kr. (400.000 kr. minus 386.934 kr.) ganges med 2,12 og svarer til brutto 27.700 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag. Det bemærkes, at omregningsfaktoren på 2,12 benyttes for al indkomst, der overstiger 386.934 kr.

 

 

 

 

I alt svarer 400.000 kr. til brutto 558.249 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.

 

 

 

 

De 558.249 kr. skal omregnes til bruttoindkomst før skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal derfor divideres med 0,92. En skattefri indkomst på 400.000 kr. svarer dermed til en indkomst på 606.792 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Til toppen

Noter

1) Se vejledning nr. 9260 af 20. marts 2019 om børne- og ægtefællebidrag.

2) Terminologien ”uden for begrænset fart” og ”begrænset fart” anvendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Dansk International Skibsregister og SKAT ved vurderingen af sømænds ret til særligt sømandsskattefradrag. Hvis sømanden sejler ”i begrænset fart”, har sømanden ikke ret til det særlige sømandsskattefradrag.

3) Se note 1.

Til toppen