Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2021 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v.

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 10004 af 11/12 2020.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2021 af beløb efter:

- Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020.

- §§ 14.32.10.40 og 14.32.10.50 i finanslov for finansåret 2021 om naturalieydelser til asylansøgere.

- Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet, jf. bekendtgørelse nr. 1020 af 23. juni 2020 (udlændingebekendtgørelsen).

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Til toppen

Tabel 1: Udlændingelovens §§ 9 og 9 c, stk. 1 – Ægtefællesammenføring

Tabel 1: Udlændingelovens §§ 9 og 9 c, stk. 1 – Ægtefællesammenføring

 

 

 

 

 

 

Beløb i kr.

 

 

Økonomisk sikkerhedsstillelse og nedsættelse ved beståede danskprøver

 

 

 

1. Økonomisk sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

106.120,80 kr.

 

 

2. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 36)

 

 

21.224,16 kr.

 

 

3. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 37)

 

 

10.612,08 kr.

 

 

4. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 38)

 

 

10.612,08 kr.

 

 

5. Begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 39)

 

 

63.672,48 kr.

 

 

Øvrige beløb

 

 

 

6. Forfalden gæld (§ 9, stk. 15, nr. 3)

 

 

120.937,71 kr.

 

 

7. Årlig skattepligtig indkomst (§ 9, stk. 16, nr. 3)

 

 

298.101,82 kr.

 

 

8. Gebyr for tilmelding til danskprøven (§ 9, stk. 40)

 

 

2.820,70 kr.

Til toppen

Tabel 2: Udlændingelovens § 9 a – Beløbsordningen

Tabel 2: Udlændingelovens § 9 a – Beløbsordningen

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Beløbsordningen (§ 9 a, stk. 2, nr. 3)

 

 

445.000,00 kr.

Til toppen

Tabel 3: Udlændingelovens § 9 q – Økonomisk sikkerhedsstillelse

Tabel 3: Udlændingelovens § 9 q – Økonomisk sikkerhedsstillelse

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Økonomisk sikkerhedsstillelse (§ 9 q, stk. 6)

 

 

58.764,68 kr.

Til toppen

Tabel 4: Udlændingelovens § 11 – Tidsubegrænset opholdstilladelse

Tabel 4: Udlændingelovens § 11 – Tidsubegrænset opholdstilladelse

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Forfalden gæld (§ 11, stk. 3, nr. 4)

 

 

123.235,52 kr.

 

 

2. Årlig skattepligtig indkomst (§ 11, stk. 4, nr. 3)

 

 

298.101,82 kr.

Til toppen

Tabel 5: Udlændingelovens §§ 42 a, 42 b og 43 a - Forsørgelse og ydelser til asylansøgere

Tabel 5: Udlændingelovens §§ 42 a, 42 b og 43 a - Forsørgelse og ydelser til asylansøgere

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Forsørgertillæg (§ 42 a, stk. 19)

 

 

54,47 kr.

 

 

2. Grundydelse for gifte og samlevende (§ 42 b, stk. 2, nr. 1)

 

 

43,12 kr.

 

 

3. Grundydelse for enlige (§ 42 b, stk. 2, nr. 2-4)

 

 

54,47 kr.

 

 

4. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 4)

 

 

86,21 kr. og 31,78 kr.

 

 

5. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 5)

 

 

63,54 kr. og 9,08 kr.

 

 

6. Nedsat forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 6)

 

 

45,39 kr.

 

 

7. Tillægsydelse (§ 42 b, stk. 10)

 

 

31,78 kr. og 9,08 kr.

 

 

8. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 12)

 

 

54,47 kr.

 

 

9. Hjælp til rejse til tredjeland (§ 43 a, stk. 5, nr. 3)

 

 

9.051,74 kr.

 

 

10. Hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere opholdsland (§ 43 a, stk. 6)

 

 

4.458,88 kr. og 2.229,44 kr.

Til toppen

Tabel 6: Finanslovens §§ 14.32.10.40 og 14.32.10.50 – Naturalieydelser til asylansøgere

Tabel 6: Finanslovens §§ 14.32.10.40 og 14.32.10.50 – Naturalieydelser til asylansøgere

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Tøjpakken

 

 

1.548,75 kr.

 

 

2. Hygiejnepakken

 

 

124,66 kr.

 

 

3. Babytøjpakken

 

 

3.097,50 kr.

 

 

4. Børnetøjpakken

 

 

727,98 kr.

 

 

5. Børnepakken

 

 

165,62 kr.

 

 

6. Kostindkøb

 

 

62,61 kr.

Til toppen

Tabel 7: Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen)

Tabel 7: Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen)

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Opholdskort udstedt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (§ 32, stk. 6)

 

 

458,00 kr.

 

 

2. Opholdskort udstedt af Udlændingestyrelsen (§ 32, stk. 6)

 

 

1.195,00 kr.

Til toppen