Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, kost og logi m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitutioner efter serviceloven § 66

KL skrivelse af 26/8 2020.

Vederlag og satser har virkning fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Vederlag og satser er reguleret med 1,5 % svarende til stigningen i det kommunale løn- og prisskøn.

De angivne vederlag og satser reguleres hvert år pr. 1. januar.

1 ) Vederlag: 

Takster 2021

Vederlag pr. døgn (afrundet fra 147,60 kr.)

148 kr.

1 gange normalvederlag . pr. måned (147,60 kr. x 365/12)

4.489 kr.

2 ) Kost og logi, herunder daglige fornødenheder:  

 

Pr. døgn pr. barn (under 10 år)

192 kr.

Pr. døgn pr. barn eller ung (på 10 år og derover)

205 kr.

For 3. og eventuelt 4. barn fra samme kommune (uanset alder) dog pr. døgn  

178 kr.

3 ) Øvrige udgifter; opholdssted  

 

Øvrige udgifter pr. måned kan tage udgangspunkt i det vejledende beløb:

11.164 kr.

4 ) Lommepenge:  

 

Alder:  

 

3-10 år pr. uge  

32 kr.

11-13 år pr. uge  

69 kr.

14-15 år pr. uge  

138 kr.

16 år og ældre pr. uge  

278 kr.

5 ) Arbejdsdusør:  

 

a. Dusør for arbejde i opholdssted/døgninstitution. Dusøren udredes af opholdsstedet/døgninstitution. 

 

For unge på 16 år og ældre pr. time  

33 kr.

pr. uge  

1.032 kr.

6 ) Beklædning:  

 

For børn på 0-10 år ydes pr. uge  

118 kr.

For børn på 11-13 år ydes pr. uge  

138 kr.

For børn på 14-15 år ydes pr. uge  

161 kr.

For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge  

177 kr.

7) Konfirmation  

6.334 kr.

8) Ind- og udskrivning

Supplerende udstyr ved indskrivning, afhængig af en konkret vurdering, op til

10.322 kr.

Ved udskrivning til børn i alderen 0-15 år, afhængig af en konkret vurdering, op til  

3.972 kr.

Ved udskrivning til unge på 16 år og derover, afhængig af en konkret vurdering, op til  

5.954 kr.

Det anbefales, at ind- og udskrivningsudstyr ydes efter en konkret vurdering i hver enkel sag. 

 

9) Gaver:  

 

Til børn under 14 år kan ydes til fødselsdag og jul  

241 kr.

Til unge over 14 år kan ydes til fødselsdag og jul  

359 kr.

Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan ydes  

596 kr.

10) Kostpenge:  

 

Ved ferier af mindst 3 døgns varighed ydes pr. døgn  

55 kr.

Den enkelte kommune kan dog overveje, af hensyn til barnets/den unges kontakt med biologisk familie at yde kostpenge ved aflastningsophold m.v. af mindre end tre døgns varighed, når særlige forhold taler herfor. 

 

Efter anmodning fra forældre eller andre, kan der ydes kostpenge til børn og unge ved fravær fra døgninstitutionen eller plejefamilien. Beløbet udredes af institutionen eller plejefamilie. 

 

Kostpenge bør svare til det beløb, som anbringelsesstedet sparer ved barnets fravær, dog max. pr. døgn  

55 kr.

Beløbet udredes af institutionen eller plejefamilien, såfremt de modtager betaling for kost og logi under feriefraværet. 

 

11) Kontaktperson:  

 

Honorar udgør pr. måned  

913 kr.

I særligt vanskelige tilfælde kan vederlaget, under hensyn til omfanget af vedkommende kontaktpersons opgave, fastsættes til det dobbelte eller tredobbelte af normalhonoraret. Der kan udover vederlaget ydes kørselsgodtgørelse efter de almindelige gældende regler. 

 

12) Administration og tilsyn:  

 

Udgifter til administration og tilsyn kan maksimalt udgøre pr. måned  

3.297 kr.

13) Praktikgodtgørelse, jf. § 52, stk. 3, nr. 8:  

 

Godtgørelsen udgør pr. time  

34 kr.

 

 

Til toppen