Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om bemyndigelse af justitsministeren til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 508 af 24/4 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1273 af 26/8 2020.

I medfør af § 1, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020 og lov nr. 359 af 4. april 2020, fastsættes:

§ 1. Justitsministeren bemyndiges til i medfør af § 12 b i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19 her i landet, efter forhandling med erhvervsministeren at fastsætte regler om forbud mod adgang til eller restriktioner for adgangen til eller brugen af lokaler og andre lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang, for så vidt angår arrangementer, hvor flere personer samles i motorkøretøjer med et fælles formål (drive in-arrangementer).

Stk. 2. Justitsministeren bemyndiges endvidere til i medfør af § 1, stk. 3, og § 29, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme at fastsætte regler om adgangen til at klage over afgørelser truffet efter og straf for overtrædelse af regler udstedt efter bemyndigelsen i stk. 1.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. november 2020.

Til toppen

Noter

§ 2 ændret 1/9 2020 ved bek. nr. 1273 af 26/8 2020.

Til toppen