Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om forebyggelse og inddæmmelse af udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) på kriminalforsorgens område

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 221 af 17/3 2020, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 266 af 24/3 2020,

bekendtgørelse nr. 308 af 29/3 2020,

bekendtgørelse nr. 406 af 9/4 2020,

bekendtgørelse nr. 589 af 7/5 2020,

bekendtgørelse nr. 659 af 20/5 2020,

bekendtgørelse nr. 787 af 4/6 2020,

bekendtgørelse nr. 922 af 21/6 2020,

bekendtgørelse nr. 1206 af 13/8 2020,

bekendtgørelse nr. 1238 af 24/8 2020,

bekendtgørelse nr. 1378 af 16/9 2020,

bekendtgørelse nr. 1492 af 8/10 2020.

I medfør af § 12 d, stk. 2, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, som ændret ved lov nr. 208 af 17. marts 2020, og efter forhandling med sundheds- og ældreministeren, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på

1) indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner,

2) dømte, der fuldbyrder straf på bopælen,

3) dømte, der er under tilsyn af kriminalforsorgen,

4) varetægtsarrestanter, og

5) børn og unge, der som følge af en afgørelse fra Ungdomskriminalitetsnævnet er under tilsyn af ungekriminalforsorgen.

Til toppen

Kapitel 2 – Anbringelse og overførsel af indsatte

§ 2. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for anbringelse og overførsel af indsatte efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 176 af 26. februar 2016 om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 3. Kriminalforsorgen kan fravige reglerne om valg af anbringelsesinstitution og senere overførsel af indsatte, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og anbringelse og overførsel i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis anbringelse og overførsel bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 3 – Indsattes ret til fællesskab

§ 4. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til fællesskab efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 866 af 25. juni 2018 om indsattes adgang til fællesskab m.v. med andre indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fællesskabsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 5. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til fællesskab, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af fællesskab i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af fællesskab bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 4 – Indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v.

§ 6. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v. efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 7. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til deltagelse i gudstjeneste m.v., såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og deltagelse i gudstjeneste m.v. i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis deltagelse i gudstjeneste m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 5 – Indsattes ret til beskæftigelse

§ 8. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til beskæftigelse efter straffuldbyrdelsesloven, bekendtgørelse nr. 901 af 25. juni 2018 om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 9. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til beskæftigelse, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af beskæftigelse i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af beskæftigelse bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Stk. 2. Indsatte, der som følge af foranstaltninger truffet i medfør af stk. 1 ikke tilbydes beskæftigelse, skal have udbetalt vederlag, jf. straffuldbyrdelseslovens § 42.

Til toppen

Kapitel 6 – Indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur)

§ 10. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur) efter straffuldbyrdelsesloven, og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 11. Kriminalforsorgen kan fravige indsattes ret til ophold i fri luft (gårdtur), såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af ophold i fri luft (gårdtur) i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af ophold i fri luft (gårdtur) bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 7 – Indsattes ret til behandling mod stofmisbrug

§ 12. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til behandling mod stofmisbrug efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 13. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til behandling mod stofmisbrug, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af behandling mod stofmisbrug i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af behandling mod stofmisbrug bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 8 – Indsattes mulighed for udgang

§ 14. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes mulighed for udgang efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 182 af 26. februar 2019 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen).

§ 15. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes mulighed for udgang, og allerede udstedte tilladelser til udgang kan tilbagekaldes, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af udgang i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af udgang m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Stk. 2. Nægtes tilladelse til regelmæssig udgang efter udgangsbekendtgørelsens § 38, eller tilbagekaldes en sådan allerede udstedt tilladelse i medfør af stk. 1, kan den indsatte opspare indtil 4 udgange. Afvikling af opsparede udgange kan ske, når begrænsningerne efter stk. 1 er ophævet, og sker i øvrigt efter regler herom udstedt i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 50.

Til toppen

Kapitel 9 – Indsattes ret til besøg m.v.

§ 16. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for indsattes ret til besøg m.v. efter straffuldbyrdelsesloven, retsplejeloven, bekendtgørelse nr. 108 af 30. januar 2019 om adgangen til besøg m.v. til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen), bekendtgørelse nr. 107 af 30. januar 2019 om ophold i varetægt (varetægtsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 947 af 24. september 2009 om bistandsværger (bistandsværgebekendtgørelsen).

§ 17. Kriminalforsorgen kan helt eller delvist afskære indsattes ret til besøg m.v., såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, og gennemførelse af besøg m.v. i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af besøg m.v. bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i kriminalforsorgens institutioner, jf. dog § 25.

Til toppen

Kapitel 10 – Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol med dømte, der fuldbyrder straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol

§ 18. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn og kontrol efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 873 af 25. juni 2018 om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen).

§ 19. Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn gennemføres telefonisk eller som et videomøde, såfremt dette er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2. Kriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg, herunder kontrolbesøg på bopælen, erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Til toppen

Kapitel 11 – Kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v.

§ 20. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for kriminalforsorgens gennemførelse af tilsyn efter straffuldbyrdelsesloven og bekendtgørelse nr. 1013 af 9. august 2017 om kriminalforsorgens tilsyn med prøveløsladte, betinget dømte m.v. (tilsynsbekendtgørelsen).

§ 21. Kriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn gennemføres telefonisk eller som et videomøde, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2. Kriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Til toppen

Kapitel 12 – Ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet

§ 22. Reglerne i dette kapitel finder anvendelse for ungekriminalforsorgens tilsyn efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, bekendtgørelse nr. 33 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse og bekendtgørelse nr. 34 af 11. januar 2019 om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse.

§ 23. Ungekriminalforsorgen kan beslutte, at tilsyn og kontrol m.v. efter de regler, der er nævnt i § 22, gennemføres telefonisk eller som et videomøde og uden deltagelse af en repræsentant for den ansvarlige kommune, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), hvis det er påkrævet som følge af tiltag til at forebygge eller inddæmme udbredelsen af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), og gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde i den sammenhæng må anses for at være af mere underordnet betydning, eller hvis gennemførelse af et fysisk tilsynsmøde bliver umulig eller uforholdsmæssig vanskelig som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), jf. dog § 25.

Stk. 2. Ungekriminalforsorgen kan i de tilfælde, som er nævnt i stk. 1, beslutte, at hjemmebesøg erstattes af en telefonsamtale eller et videomøde.

Til toppen

Kapitel 13 – Generelle bestemmelser

§ 24. Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse skal ske så skånsomt som muligt og kan ikke ske ud over, hvad der er nødvendigt for at opnå formålet, ligesom foranstaltningerne snarest muligt skal ophøre.

§ 25. Gennemførelse af foranstaltninger i medfør af denne bekendtgørelse kan ikke ske, i det omfang det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Til toppen

Kapitel 14 – Ikrafttræden m.v.

§ 26. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2020 kl. 10.00.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 20. november 2020.

Stk. 3. Kapitel 14 a i bekendtgørelse nr. 182 af 26. februar 2019 om udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen) ophæves. 

Til toppen

Noter

§ 26 ændret 23/10 2020 ved bek. nr. 1492 af 8/10 2020.

§ 26 ændret 25/9 2020 ved bek. nr. 1378 af 16/9 2020.

§ 26 ændret 28/8 2020 ved bek. nr. 1238 af 24/8 2020.

§ 26 ændret 14/8 2020 ved bek. nr. 1206 af 13/8 2020.

§ 26 ændret 22/6 2020 ved bek. nr. 922 af 21/6 2020.

§ 26 ændret 6/6 2020 ved bek. nr. 787 af 4/6 2020.

§ 26 ændret 23/5 2020 ved bek. nr. 659 af 20/5 2020.

§ 26 ændret 9/5 2020 ved bek. nr. 589 af 7/7 2020.

§ 26 ændret 9/4 2020 ved bek. nr. 406 af 9/4 2020.

§ 26 ændret 29/3 2020 ved bek. nr. 308 af 29/3 2020.

§ 16 ændret 24/3 2020 ved bek. nr. 266 af 24/3 2020.

Til toppen