Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om anmeldelse af COVID-19

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1241 af 25/8 2020.

I medfør af § 26 i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1026 af 1. oktober 2019, fastsættes:

§ 1. Det laboratorium, der konstaterer SARS-CoV-2 eller antistoffer herimod i prøvemateriale fra mennesker, skal anmelde resultatet af prøven til Statens Serum Institut.

Stk. 2. Anmeldelse efter stk. 1 skal foretages uanset formålet med prøven, herunder prøver taget i forbindelse med behandling, epidemiologisk overvågning, forskning m.v.

Stk. 3. Ved påvisning af SARS-CoV-2 skal laboratoriet fremsende prøvemateriale til Statens Serum Institut med henblik på helgenomsekventering.

§ 2. Læger, der behandler patienter med laboratoriebekræftede tilfælde af COVID-19, er forpligtet til på forespørgsel at afgive yderligere oplysninger om tilfældet til Statens Serum Institut efter nærmere aftale med Sundhedsstyrelsen.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. august 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 665 af 20. maj 2020 om anmeldelse af COVID-19 ophæves.

Til toppen