Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1018 af 23/6 2020.

I medfør af § 9 g, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2019, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansøgninger efter udlændingeloven, der indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. § 2.

Til toppen

Kapitel 2 – Krav om digital selvbetjening

§ 2. En ansøgning skal indgives ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration stiller til rådighed på www.nyidanmark.dk (digital selvbetjening) i følgende tilfælde:

1) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.

2) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2.

3) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 3.

4) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 4.

5) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5.

6) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6.

7) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 7.

8) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a stk. 2, nr. 9.

9) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 10.

10) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11.

11) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 12.

12) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 13.

13) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 14.

14) Ansøgning om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18, og forlængelse af certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 21.

15) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1.

16) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2.

17) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 3.

18) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, stk. 1.

19) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

20) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

21) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1.

22) Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne indgive ansøgning efter stk. 1, skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening.

§ 3. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, kan afvises af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, medmindre andet følger af EU-retten, jf. dog også stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for styrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på anden måde, f.eks. hvis styrelsens digitale ansøgningsløsning er ude af drift.

Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afvisning efter stk. 1 kan ikke påklages.

§ 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 584 af 7. maj 2019 om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven ophæves.

Til toppen