Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Vejledning om satser m.v. 2019

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 9166 af 1/3 2019.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2019, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr.68 af 25. januar 2019)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.355

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

117,70

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

207,17

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

187,09

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.903

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.038

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.057

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.146

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

4.719

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

7.621.250

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

9.406.800

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

0,74

 

 

1) Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 785 af 15. juni 2018 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1456 af 10. december 2018 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2019 til udgangen af marts 2020. §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1414 af 5. december 2017 finder fortsat anvendelse frem til og med den 31. marts 2019.

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 67 af 25. januar 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.355

 

 

5) Træder i kraft mandag den 7. januar 2019.

Til toppen

Tabel 3. Delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

185.697

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.018,84

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

20.076

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

125.472

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

92.844

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

61.899

 

 

Ukendt arbejdstid, mand7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

207,17

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

187,09

 

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Pct.

 

 

60

 

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 8

 

 

Pct.

 

 

45

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.000

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

6) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

206.076

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.000

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

39.096

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

80.629

 

 

Fleksydelsesbidrag10)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.524

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,78

 

 

9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1601 af 19. december 2017 om fleksydelse.

 

 

10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1601 af 19. december 2017 om fleksydelse.

 

 

11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.510

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.151

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.363

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.553

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.363

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.553

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år,

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

670

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.029

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.061

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.871

 

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 12)

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

670

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

469

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

340

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

164

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

340

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

164

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

31

 

 

Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

232

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

187

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

363

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.103

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.581

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.010

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.407

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.581

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.103

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.581

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.020

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

492

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.020

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

492

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.103

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

93

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

696

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

561

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.089

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Minimum ydelse

 

 

§ 42, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.675

 

 

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.519

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.761

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.259

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.697

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.259

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.697

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.662

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.420

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.164

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.726

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.103

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

855

 

 

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

578

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

404

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

289

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

124

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

289

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

124

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

296

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

238

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

403

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

51

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

39

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.734

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.212

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.581

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.103

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.581

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

867

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

372

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

867

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

372

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.103

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

369

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

888

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

714

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.209

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

153

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

117

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Minimum ydelse

 

 

§ 42, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.675

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.827

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.201

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.816

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.961

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.832

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.845

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.515

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.888

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.576

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk.1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.361

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.194

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.433

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.761

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.134

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.159

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.202

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.271

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.184

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.414

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.483

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.476

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.042

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.180 kr./11.423 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

520

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

124,03

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.105

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.035

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.780

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.070

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.519

 

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

27,32

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

25.825

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

241,73

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.050

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.400

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.500

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

850

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

650

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.866

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.498

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

12) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

 

 

13) Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.553

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.355

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.875

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.686

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

16,55

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.050

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.400

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.500

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

850

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

 

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

650

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.866

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

164

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 2

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.757

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.757

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.757

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

272

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.385

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.567

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.665

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.292

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.590

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.712

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.777

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.404

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

526

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

395

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

526

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.318

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.318

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

204

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

204

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

351

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

264

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

82

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

351

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

879

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

879

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

136

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

136

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25 samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Minimum ydelse

 

 

§ 42, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.675

Til toppen

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 52, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.878

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.878

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.363

 

 

Under 25 år, bor hos en eller begge forældre

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.553

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 52, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig

 

overstiger højeste revalidering

 

 

§ 52, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.878

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt

 

overstiger følgende beløb

 

 

§ 58, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.875

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.791

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.503

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.636

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.686

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

241,73

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

775

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

701

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

527

Til toppen

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.180

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.423

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

95

 

 

Kommunens 2/3 bidrag

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

189

 

 

14) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

 

 

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

28,56

 

 

Løntilskud, pensionister

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

50,01

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

79,68

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

115,73

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

154,02

 

 

Timeløn15)

 

 

 

§ 55, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

127,90

 

 

 

 

 

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

527.091

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

273,93

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

263.546

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

136,97

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

351.394

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

182,62

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 70 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.267

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 70 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.489

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 70 f, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.686

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 70 g, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

141.206

 

 

Højeste fleksbidrag16)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.437

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

189,51

 

 

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver17)

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

213,45

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. uge

 

 

 

 

4.068,45

 

 

Rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

 

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpengemodtagere18)

 

 

 

Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118

 

 

Kr. pr. helårsperson

 

 

4.459

 

 

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af sygedagpengemodtagere18)

 

 

 

Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 a

 

 

Kr. pr. helårsperson

 

 

3.192

 

 

15) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

 

 

16) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).

 

 

17) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.

 

18) Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2019. De gælder kun for 1. halvår 2019 for dagpenge- og sygedagpengemodtagere.

 

 

Til toppen

Tabel 10. Seniorjob

Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

146.786

Til toppen

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats19)

 

 

§ 82, stk. 1, og stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

0,99

 

 

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)

 

 

§ 83, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.000

 

 

19) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk

Til toppen