Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotovejledningen)

Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning nr. 9091 af 30/1 2019.

1. Reglerne om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte findes i § 61 i straffuldbyrdelsesloven og § 776 a i retsplejeloven. Herudover har Justitsministeriet udstedt bekendtgørelse om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (fotobekendtgørelsen).

Bekendtgørelsen er rettet mod indsatte i fængsler, arresthuse og pensioner.

2. Det følger af straffuldbyrdelseslovens § 61, stk. 1, og retsplejelovens § 776 a, stk. 1, at kriminalforsorgsområdet har ret til at fotografere og optage fingeraftryk af den indsatte med henblik på senere identifikation.

3. Kriminalforsorgsområdet skal sikre, at den indsatte fotograferes i forbindelse med indsættelsen, således at der findes et vellignende fotografi i Klientsystemet af den pågældende. Med henblik på at sikre, at den indsatte kan identificeres gennem hele strafudståelsen eller varetægtsfængslingen, er der desuden pligt til at genfotografere den indsatte, hvis det, for eksempel på grund af væsentlige ændringer af den pågældendes udseende, er nødvendigt af hensyn til identifikationen. Endvidere skal den indsatte under alle omstændigheder genfotograferes, når den pågældende har været indsat i 1 år, og derefter hvert år.

4. I relation til domfældte gælder det efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1, at hvis det er nødvendigt med henblik på identifikation af den domfældte ved fremmøde til afsoning fra fri fod, optager kriminalforsorgsområdet fingeraftryk med henblik på sammenligning med eventuelle fingeraftryk af domfældte optaget af politiet, jf. iværksættelsescirkulærets regler herom. Fingeraftryk skal destrueres, når spørgsmålet om identifikation i forbindelse med indsættelsen er færdigbehandlet.

5. Som det fremgår af bekendtgørelsens § 4, kan en indsat ikendes disciplinærstraf, hvis den pågældende nægter at medvirke til fotografering efter § 2, eller optagelse af fingeraftryk efter § 3. Hvis den indsattes forhold giver anledning dertil, vil der eventuelt kunne ske udelukkelse fra fællesskab efter straffuldbyrdelseslovens § 63 eller - hvis øjeblikkelig gennemførelse af fotografering eller optagelse af fingeraftryk er nødvendig - anvendes magt efter straffuldbyrdelseslovens § 62.

6. Vejledning nr. 9194 af 13. april 2015 om fotografering og optagelse af fingeraftryk af indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring (fotovejledningen), bortfalder.

Til toppen