Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af beløbssatser efter udlændingeloven m.v.

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 10241 af 16/12 2019.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2020 af beløb efter:

  • Udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1022 af 2. oktober 2020.
  • § 14.32.50 i finanslov for finansåret 2020 om naturalieydelser til asylansøgere.
  • Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet, jf. bekendtgørelse nr. 587 af 7. maj 2019 (udlændingebekendtgørelsen).

2. Vedrørende økonomisk sikkerhedsstillelse i forbindelse med ansøgninger om ægtefællesammenføring og nedsættelse af den økonomiske sikkerhed ved beståede danskprøver:

For ansøgninger indgivet fra og med den 1. juli 2018 gælder beløbene i tabel 1, nr. 1-5.

For ansøgninger indgivet før den 1. juli 2018 gælder beløbene i tabel 1, nr. 6-10.

3. I tabellerne henvises der til de relevante bestemmelser i udlændingeloven mv. I tabel 1, nr. 6-10, der vedrører ansøgninger om ægtefællesammenføring, der er indgivet før den 1. juli 2018, henvises der til den relevante bestemmelse i udlændingeloven som affattet ved lov nr. 418 af 12. maj 2012.

4. Satserne i vejledningen gælder fra den 1. januar 2020.

Til toppen

Tabel 1: Udlændingelovens §§ 9 og 9 c, stk. 1 - Ægtefællesammenføring

Tabel 1: Udlændingelovens §§ 9 og 9 c, stk. 1 - Ægtefællesammenføring

 

 

Beløb i kr.

 

 

Økonomisk sikkerhedsstillelse og nedsættelse ved beståede danskprøver – for ansøgninger indgivet fra og med den 1. juli 2018

 

 

 

1. Økonomisk sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

104.040,00 kr.

 

 

2. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 36)

 

 

20.808,00 kr.

 

 

3. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 37)

 

 

10.404,00 kr.

 

 

4. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 38)

 

 

10.404,00 kr.

 

 

5. Begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 39)

 

 

62.424,00 kr.

 

 

Økonomisk sikkerhedsstillelse og nedsættelse ved beståede danskprøver – for ansøgninger indgivet før den 1. juli 2018

 

 

 

6. Økonomisk sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

57.612,43 kr.

 

 

7. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 31)

 

 

23.044,97 kr.

 

 

8. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 32)

 

 

11.522,48 kr.

 

 

9. Nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 33)

 

 

11.522,49 kr.

 

 

10. Begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse (§ 9, stk. 34)

 

 

11.522,49 kr.

 

 

Øvrige beløb

 

 

 

11. Forfalden gæld (§ 9, stk. 15, nr. 3)

 

 

118.566,38 kr.

 

 

12. Årlig skattepligtig indkomst (§ 9, stk. 16, nr. 3)

 

 

292.256,68 kr.

 

 

13. Gebyr for tilmelding til danskprøven (§ 9, stk. 40)

 

 

2.765,39 kr.

Til toppen

Tabel 2: Udlændingelovens § 9 a – Beløbsordningen

Tabel 2: Udlændingelovens § 9 a – Beløbsordningen

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Beløbsordningen (§ 9 a, stk. 2, nr. 2)

 

 

436.000,00 kr.

Til toppen

Tabel 3: Udlændingelovens § 9 q – Økonomisk sikkerhedsstillelse

Tabel 3: Udlændingelovens § 9 q – Økonomisk sikkerhedsstillelse

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Økonomisk sikkerhedsstillelse (§ 9 q, stk. 6)

 

 

57.612,43 kr.

Til toppen

Tabel 4: Udlændingelovens § 11 – Tidsubegrænset opholdstilladelse

Tabel 4: Udlændingelovens § 11 – Tidsubegrænset opholdstilladelse

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Forfalden gæld (§ 11, stk. 3, nr. 4)

 

 

120.819,14 kr.

 

 

2. Årlig skattepligtig indkomst (§ 11, stk. 4, nr. 3)

 

 

292.256,68 kr.

Til toppen

Tabel 5: Udlændingelovens §§ 42 a, 42 b og 43 a - Forsørgelse og ydelser til asylansøgere

Tabel 5: Udlændingelovens §§ 42 a, 42 b og 43 a - Forsørgelse og ydelser til asylansøgere

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Forsørgertillæg (§ 42 a, stk. 19)

 

 

59,32 kr.

 

 

2. Grundydelse for gifte og samlevende (§ 42 b, stk. 2, nr. 1)

 

 

42,27 kr.

 

 

3. Grundydelse for enlige (§ 42 b, stk. 2, nr. 2-4)

 

 

53,39 kr.

 

 

4. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 4)

 

 

84,53 kr. og 31,15 kr.

 

 

5. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 5)

 

 

62,29 kr. og 8,90 kr.

 

 

6. Nedsat forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 6)

 

 

44,50 kr.

 

 

7. Tillægsydelse (§ 42 b, stk. 10)

 

 

31,15 kr. og 8,91 kr.

 

 

8. Forsørgertillæg (§ 42 b, stk. 12)

 

 

53,39 kr.

 

 

9. Hjælp til rejse til tredjeland (§ 43 a, stk. 5, nr. 3)

 

 

8.874,26 kr.

 

 

10. Hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller tidligere opholdsland (§ 43 a, stk. 6)

 

 

4.371,45 kr. og 2.185,73 kr.

Til toppen

Tabel 6: Finanslovens § 14.32.50 - Naturalieydelser til asylansøgere

Tabel 6: Finanslovens § 14.32.50 - Naturalieydelser til asylansøgere

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Tøjpakken

 

 

1.518,38 kr.

 

 

2. Hygiejnepakken

 

 

122,39 kr.

 

 

3. Babytøjpakken

 

 

3.036,76 kr.

 

 

4. Børnetøjpakken

 

 

713,71 kr.

 

 

5. Børnepakken

 

 

162,36 kr.

Til toppen

Tabel 7: Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen)

Tabel 7: Bekendtgørelse om udlændinges adgang her til landet (Udlændingebekendtgørelsen)

 

 

Beløb i kr.

 

 

1. Opholdskort udstedt af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (§ 32, stk. 6)

 

 

457,00 kr.

 

 

2. Opholdskort udstedt af Udlændingestyrelsen (§ 32, stk. 6)

 

 

922,00 kr.

Til toppen