Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2019 af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 10183 af 1/2 2019.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen pr. 1. januar 2019 af satserne efter følgende love og bekendtgørelser:

 

 

1)

Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017

 

2)

Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1129 af 13. oktober 2017

 

3)

Lov nr. 623 af 8. juni 2016 om integrationsgrunduddannelse (igu)

 

4)

Lov om aktiv socialpolitik § 13 f og § 22 (integrationsydelse), jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017

 

5)

Bekendtgørelse nr. 1490 af 12. december 2018 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019

 

6)

Bekendtgørelse nr. 150 af 27. februar 2018 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen eller en eventuel bekendtgørelseshjemmel.

2. Satserne i vejledningen gælder fra den 1. januar 2019, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

Vejledningen erstatter vejledning nr. 10059 af 12. december 2018 om af satser efter integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om integrationsgrunduddannelse (igu) og af satser for integrationsydelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 

 

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 3, 1. pkt.)

 

 

2.802

 

 

2. Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 7, 1. pkt.)

 

 

9.317

Til toppen

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammet

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til integrationsprogrammet

 

 

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til integrationsprogrammet (lovens § 45, stk. 4, 2. pkt.)

 

 

37.509

Til toppen

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integrationsprogrammet

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for integrationsprogrammet

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 1. led)

 

 

79.591

 

 

2. Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 1, 2. led)

 

 

53.060

 

 

3. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 1. led)

 

 

79.591

 

 

4. Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 8, nr. 2, 2. led)

 

 

53.060

 

 

5. Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 8, nr. 3 og 4)

 

 

33.959

Til toppen

TABEL 4: Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019

TABEL 4: Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2019

 

 

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Maksimal betaling for enlige med og uden børn

 

 

2.281

 

 

2. Maksimal betaling for par uden børn

 

 

4.180

 

 

3. Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn

 

 

4.561

 

 

4. Maksimal betaling for par med fire eller flere børn

 

 

4.941

Til toppen

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

 

 

kr. én gang

 

 

1. Danskbonus (lovens § 22, stk. 1)

 

 

6.242

Til toppen

TABEL 6: Repatrieringsloven

TABEL 6: Repatrieringsloven

 

 

kr. én gang

 

 

1. Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)

 

 

30.600

 

 

2. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)

 

 

16.124

 

 

3. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4):

 

Pr. person, der er fyldt 18 år

 

Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

 

 

139.274

 

42.476

 

 

4. Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5):

 

 

16.124

 

 

5. Udgifter til transport af erhvervsudstyr

 

 

20.824

 

 

6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2 nr. 6)

 

 

7.803

 

 

7. Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)

 

 

6.805

 

 

8. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7 stk. 2 nr. 9)

 

 

520

 

 

9. Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3):

 

Pr. person, der er fyldt 18 år

 

Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

55.709

 

16.990

 

 

10. Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)

 

 

7.803

 

 

11. Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens §, stk. 2, nr. 10)

 

 

10.200

 

 

12. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)

 

 

26.010

Til toppen

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Integrationsydelse

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

12.143

 

 

2. Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

8.498

 

 

3. Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

6.072

 

 

4. Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

2.616

Til toppen

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige i 2019 til beregning af beskæftigelseskravet

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige i 2019 til beregning af beskæftigelseskravet

 

 

Omregningssats

 

 

1. Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15)

 

 

124,03

Til toppen

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Danskbonus (lovens § 22, stk. 4)

 

 

1.580

Til toppen

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for integrationsydelsesmodtagere

 

 

kr. mdl.

 

 

1. Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)

 

 

12.097

 

 

2. Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)

 

 

11.930

 

 

3. Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)

 

 

9.246

 

 

4. Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)

 

 

14.386

 

 

5. Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)

 

 

14.758

 

 

6. Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)

 

 

9.971

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)

 

 

9.202

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)

 

 

9.271

 

 

Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)

 

 

6.184

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)

 

 

7.414

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)

 

 

7.483

 

 

Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)

 

 

5.476

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

15.180

 

 

Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

11.423

Til toppen

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i integrationsydelse

 

 

kr. pr. dag

 

 

Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

561

 

 

Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

392

 

 

Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

280

 

 

Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

120

 

 

Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)

 

 

73

Til toppen

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af integrationsydelse

 

 

kr. pr. hændelse

 

 

Integrationsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

1.683

 

 

Integrationsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

1.176

 

 

Integrationsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

839

 

 

Integrationsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

362

 

 

Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)

 

 

219

Til toppen

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

 

 

kr. mdl.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)

 

 

12.754

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)

 

 

8.926

 

 

Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)

 

 

6.378

Til toppen

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

 

 

kr. pr. prøve

 

 

1. Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.362

 

 

2. Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.362

 

 

3. Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.362

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

817

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

817

Til toppen