Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om regulering pr. 1. januar 2020 af satser i integrationsloven, repatrieringsloven, danskuddannelsesloven, lov om in-tegrationsgrunduddannelse (igu) og lov om aktiv socialpolitik

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 10059 af 25/11 2019.

Af vejledning fremgår satserne pr. 1. januar 2020 efter følgende love og bekendtgørelser:

 

1) Integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 11. oktober 2017

2) Repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2. oktober 2019

4) Lov nr. 562 af 7. maj 2019 om integrationsgrunduddannelse (igu)

5) Lov om aktiv socialpolitik (selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse samt danskbonus), jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019

6) Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2020

7) Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

 

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2020, medmindre andet er angivet i den enkelte tabel.

 

Satstabeller

Til toppen

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

2.858

 

 

2.

 

 

Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.)

 

 

9.503

Til toppen

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.)

 

 

38.259

Til toppen

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 1. led)

 

 

81.183

 

 

2.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led)

 

 

54.121

 

 

3.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led)

 

 

81.183

 

 

4.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led)

 

 

54.121

 

 

5.

 

 

Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4)

 

 

34.638

Til toppen

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Maksimal betaling for enlige med og uden børn

 

 

2.327

 

 

2.

 

 

Maksimal betaling for par uden børn

 

 

4.264

 

 

3.

 

 

Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn

 

 

4.652

 

 

4.

 

 

Maksimal betaling for par med fire eller flere børn

 

 

5.040

Til toppen

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Danskbonus (lovens § 22, stk. 1)

 

 

6.367

Til toppen

TABEL 6: Repatrieringsloven

TABEL 6: Repatrieringsloven

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 2)

 

 

31.212

 

 

2.

 

 

Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)

 

 

16.446

 

 

3.

 

 

Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4)

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

142.059

 

43.326

 

 

4.

 

 

Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)

 

 

16.446

 

 

5.

 

 

Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)

 

 

21.240

 

 

6.

 

 

Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 6)

 

 

7.959

 

 

7.

 

 

Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)

 

 

6.941

 

 

8.

 

 

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 9)

 

 

530

 

 

9.

 

 

Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3)

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

56.823

 

17.330

 

 

10.

 

 

Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)

 

 

7.959

 

 

11.

 

 

Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7, stk. 2, nr. 10)

 

 

10.404

 

 

12.

 

 

Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)

 

 

26.530

Til toppen

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejsesydelse og overgangsydelse

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejsesydelse og overgangsydelse

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

12.283

 

 

2.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

8.596

 

 

3.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

6.142

 

 

4.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

2.646

Til toppen

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

 

 

Omregningssats

 

 

1.

 

 

Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15)

 

 

125,46

Til toppen

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Danskbonus (lovens § 22, stk. 4)

 

 

1.598

Til toppen

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)

 

 

12.236

 

 

2.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)

 

 

12.067

 

 

3.

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)

 

 

9.352

 

 

4.

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)

 

 

14.551

 

 

5.

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)

 

 

14.928

 

 

6.

 

 

Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)

 

 

10.086

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

1.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)

 

 

9.308

 

 

2.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)

 

 

9.378

 

 

3.

 

 

Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)

 

 

6.255

 

 

4.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)

 

 

7.499

 

 

5.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)

 

 

7.569

 

 

6.

 

 

Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)

 

 

5.539

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

1.

 

 

Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

15.355

 

 

2.

 

 

Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

11.554

Til toppen

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i ydelse

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik – Periodesanktioner – fradrag i ydelse

 

 

kr. pr. dag

 

 

1.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

567

 

 

2.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

397

 

 

3.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

283

 

 

4.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

121

 

 

5.

 

 

Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)

 

 

74

Til toppen

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af ydelse

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik – Punktsanktioner – nedsættelse af ydelse

 

 

kr. pr. hændelse

 

 

1.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlig (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

1.702

 

 

2.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

1.190

 

 

3.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

849

 

 

4.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

366

 

 

5.

 

 

Danskbonus (lovens § 26, stk. 2)

 

 

222

Til toppen

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)

 

 

13.009

 

 

2.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)

 

 

9.105

 

 

3.

 

 

Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)

 

 

6.506

 

 

4.

 

 

Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10 a, stk. 4)

 

 

500

Til toppen

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

 

 

kr. pr. prøve

 

 

1.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.389

 

 

2.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.389

 

 

3.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.389

 

 

4.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

833

 

 

5.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

833

Til toppen