Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Cirkulæreskrivelse om regulering af takster for serviceydelser pr. 1. januar 2020 i friplejeboliger

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9929 af 29/10 2019.

Friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og som ikke vælger at overgå til afregning efter § 32, jf. lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017, jf. overgangsbestemmelse § 6, stk. 8, i lov nr. 527 af 29. april 2015 (lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte), afregnes efter § 32 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, indtil udløbet af den 10-årige periode, som er fastsat i § 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

Efter § 9, stk. 3, i bekendtgørelse 1170 af 30. september 2015 anvendes bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling for afregning i forhold til friplejeboligleverandører, der har etableret friplejeboliger ved kvotetildeling efter § 10 eller § 11 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, indtil udløbet af den 10-årige periode, som er fastsat i § 66 i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011.

I medfør af § 32, stk. 2, i lov om friplejeboliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 897 af 17. august 2011, og bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling, fastsætter Sundheds- og Ældreministeriet takster for serviceydelser i friplejeboliger.

Ifølge bekendtgørelse nr. 751 af 3. juli 2008 om afregning mellem friplejeboligleverandøren og kommunalbestyrelsen og om procedurer for velfærdsministerens meddelelse af tilsagn om kvotetildeling § 3 reguleres taksterne en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020.

Under henvisning hertil kan Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at taksterne for serviceydelser i friplejeboliger fra 1. januar 2020 udgør følgende beløb:

 

 

 

 

kr. pr. døgn

 

 

kr. pr. time

 

 

1.

 

 

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

 

 

324

 

 

-

 

 

 

- Færre end 35 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

 

 

 

 

2.

 

 

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

 

 

992

 

 

-

 

 

 

- 35 - 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

 

 

 

 

3.

 

 

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

 

 

2.143

 

 

-

 

 

 

- Mere end 106 timers hjælp pr. 4 uger: Maksimumbeløb

 

 

 

 

4.

 

 

Personlig og praktisk hjælp i henhold til lov om social service §§ 83 og 87:

 

 

199

 

 

-

 

 

 

- Indirekte omkostninger pr. lejer: Maksimumbeløb

 

 

 

 

5.

 

 

Socialpædagogisk bistand i henhold til lov om social service § 85

 

 

-

 

 

384

 

 

6.

 

 

Træning i henhold til lov om social service § 86

 

 

-

 

 

385

 

 

7.

 

 

Ledsagelse i henhold til lov om social service § 97

 

 

-

 

 

379

 

 

8.

 

 

Støtte og kontaktpersonordning i henhold til lov om social service § 98

 

 

-

 

 

322

 

 

9.

 

 

Behandlingsmæssige tilbud i henhold til lov om social service § 102

 

 

-

 

 

450

 

 

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og taksterne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Til toppen