Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for plejehjem pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9928 af 29/10 2019.

I medfør af § 192 i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, fastsætter sundheds- og ældreministeren regler om betaling ved plejehjemsophold.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014 om plejehjem og beskyttede boliger § 17, stk. 7, og § 18, stk. 4, reguleres beboerens betaling og indkomstgrundlaget årligt efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 2, fremgår, at de beløb, der er nævnt i § 18, stk. 1 og 7, og beløbet 175.500 kr. (2015 niveau) i § 18, stk. 10, reguleres en gang årligt den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.

Af bekendtgørelsens § 25, stk. 3, fremgår det, at beløbet, der er nævnt i § 21, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til nærmeste kronebeløb.

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., og tilpasningsprocenten udgør 0,2, jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at satserne for betaling ved plejehjemsophold fra 1. januar 2020 udgør følgende beløb:

 

 

 

 

Kr. årlig

 

 

Kr. mdl.

 

 

Pct.

 

 

1.

 

 

Betalingsandel i procent af boligomkostninger

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

2.

 

 

Betalingsandel i procent af indkomst op til 212.000 kr.

 

 

-

 

 

-

 

 

10

 

 

3.

 

 

Betalingsandel i procent af indkomst over 212.000 kr.

 

 

-

 

 

-

 

 

20

 

 

4.

 

 

Nedsættelse af indkomstgrundlag for reelt enlige pensionister

 

 

46.000

 

 

-

 

 

-

 

 

5.

 

 

Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst under 194.200 kr.

 

 

500

 

 

-

 

 

-

 

 

6.

 

 

Nedsættelse af betaling med et kompensationsbeløb ved indkomst på/over 194.200 kr.

 

 

1.000

 

 

-

 

 

-

 

 

7.

 

 

1 pct. nedsættelse af 25 pct. – rabatten

 

 

5.325

 

 

-

 

 

-

 

 

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og satserne i tabellen gælder for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Til toppen