Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Cirkulæreskrivelse om beregning af plejevederlag til pasning af døende pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9927 af 29/10 2019.

I medfør af § 120, stk. 1 og 2, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, udgør et plejevederlag efter § 119 enten 1,5 gange det dagpengebeløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville have ret til efter lov om sygedagpenge eller et basisbeløb.

Det fremgår af § 182, stk. 9, i lov om social service jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, at det beløb, der er nævnt i § 120, stk. 2, reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb.

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct. jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020.

Plejevederlag efter § 119 udgør efter § 120, stk. 1, 178,58 kr. per time i 2020. Plejevederlag efter § 119 udgør efter § 120, stk. 2, 16.118 kr. månedligt i 2020.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og satserne gælder for perioden 1. januar - 31. december 2020.

Til toppen