Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Cirkulæreskrivelse om regulering af maksimal egenbetaling for madservice pr. 1. januar 2020 efter serviceloven

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10095 af 3/12 2019.

I medfør af § 161, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, fastsætter sundheds- og ældreministeren nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.

I medfør af § 161, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, fastsætter sundheds- og ældreministeren regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, § 1, stk. 2 og 3, reguleres modtagerens maksimale egenbetaling for madservice én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste kronebeløb.

For 2020 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 855 af 20. august 2019 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2020.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at den maksimale betaling for fuld forplejning for beboere i plejebolig, plejehjem og lignende boligenheder, jf. § 1, stk. 2, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, fra 1. januar 2020 udgør 3759 kr. pr. måned.

Fra samme dato udgør den maksimale egenbetaling for ét dagligt måltid mad i form af en hovedret, jf. § 1, stk. 3, i bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84, 55 kr.

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020, og satserne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2020.

Til toppen