Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10089 af 2/12 2019.

I bekendtgørelse nr. 1140 af 10. november 2019 om høreapparatbehandling er det i § 1, stk. 1, fastsat, at Regionsrådet, efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, jf. dog stk. 4. Tilskud til høreapparatbehandling udgør indtil 4.129 kr. på 1. øre og indtil 2.373 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Tilskuddet er inklusiv moms.

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, udgør den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, indtil 2.129 kr. til 1. øre og indtil 373 kr. for 2. øre, og pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb.

 

Beløb for 2020

For finansåret 2020 er den generelle pris- og lønreguleringssats fastsat til 1,4 pct., jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at det ovennævnte tilskud i 2020 udgør 4.159 kr. for behandling af 1. øre og 2.378 kr. for behandling af 2. øre.

 

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Cirkulæreskrivelse nr. 10115 af 21. december 2018 om regulering for 2019 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg ophæves den 1. januar 2020.

Til toppen