Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats

Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsens bekendtgørelse nr. 633 af 21/6 2019.

I medfør af § 38 i SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, § 4 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 30. august 2017, som ændret ved lov nr. 1568 af 18. december 2018, og § 9 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 605 af 24. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 23. juni 2017 om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte:

§ 1. For ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån, jf. SU-lovens kapitel 8 og § 46 e, stk. 5, opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens kapitel 7 og § 46 f, stk. 4, og opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse efter en kilometersats, jf. § 4 b i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og § 9 b i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., opkræves følgende gebyrer:

1) Opkrævning af ydelser i henhold til betalingsordninger:

a) Over giro, pr. ordinær ydelse: 6 kr.

b) Over betalingsservice, netbank eller anden betalingsform, pr. ordinær ydelse: 5 kr.

2) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 52 kr.

3) Opsigelse af lån og krav om tilbagebetaling: 95 kr.

Stk. 2. For opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter en kilometersats finder alene stk. 1, nr. 2 og 3, anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2019 og har virkning for gebyrer, der opkræves den 1. juli 2019 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2016 om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte ophæves.

Til toppen