Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2019/2020 og 2020/2021

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 544 af 6/5 2019.

I medfør af § 14, stk. 6, 1. pkt., og § 19 f, stk. 3, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Prøvetermin december/januar 2019/2020

§ 1. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 2. december, tirsdag den 3. december, onsdag den 4. december, torsdag den 5. december, fredag den 6. december, mandag den 9. december, tirsdag den 10. december, onsdag den 11. december og torsdag den 12. december 2019.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 16. december 2019 til fredag den 10. januar 2020.

Stk. 3. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 10. januar 2020.

Prøvetermin maj/juni 2020

§ 2. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 4. maj, tirsdag den 5. maj, onsdag den 6. maj, torsdag den 7. maj, mandag den 11. maj, tirsdag den 12. maj, onsdag den 13. maj og torsdag den 14. maj 2020.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden onsdag den 27. maj til onsdag den 24. juni 2020, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 12. juni 2020.

Stk. 4. De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 19. juni 2020.

Stk. 5. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 19. juni 2020. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 24. juni 2020.

Prøvetermin december/januar 2020/2021

§ 3. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene tirsdag den 1. december, onsdag den 2. december, torsdag den 3. december, fredag den 4. december, mandag den 7. december, tirsdag den 8. december, onsdag den 9. december, torsdag den 10. december og fredag den 11. december 2020.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden mandag den 14. december 2020 til fredag den 15. januar 2021.

Stk. 3. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 15. januar 2021.

Prøvetermin maj/juni 2021

§ 4. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 3. maj, tirsdag den 4. maj, onsdag den 5. maj, torsdag den 6. maj, fredag den 7. maj, mandag den 10. maj, tirsdag den 11. maj og onsdag den 12. maj 2021.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver i 8., 9. og 10. klasse afholdes i perioden torsdag den 27. maj til onsdag den 23. juni 2021, jf. dog stk. 3 og stk. 4.

Stk. 3. Der må ikke afholdes mundtlige og praktiske prøver fredag den 11. juni 2021.

Stk. 4. De obligatoriske mundtlige og praktiske prøver i 9. klasse samt de mundtlige prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være afsluttet senest fredag den 18. juni 2021.

Stk. 5. Karakterer for den enkelte elev i de obligatoriske prøver i 9. klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet elektronisk til Undervisningsministeriet senest fredag den 18. juni 2021. Øvrige prøvekarakterer skal være indberettet senest onsdag den 23. juni 2021.

Skolernes tilrettelæggelse af mundtlige og praktiske prøver

§ 5. De mundtlige og praktiske prøver skal på de enkelte skoler lægges så sent som muligt i de angivne perioder, så prøverne griber mindst muligt ind i den almindelige undervisning.

Fravigelse af bekendtgørelsen

§ 6. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsen.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. maj 2019.

Til toppen