Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i folkeskolen

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 525 af 1/5 2019.

I medfør af § 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Skolens leder gennemfører den årlige måling af elevernes trivsel i undervisningstiden fra den 20. januar til den 20. marts.

Stk. 2. Skolens leder orienterer skriftligt senest to uger forud for skolens gennemførelse af målingen forældremyndighedens indehaver om, hvornår skolen gennemfører målingen. Skolens leder sørger ligeledes for senest to uger forud for skolens gennemførelse af målingen, at eleverne orienteres om, hvornår skolen gennemfører målingen.

Stk. 3. Samtidig med orienteringen efter stk. 2 videregiver skolens leder det informationsmateriale, som lederen har modtaget fra Styrelsen for It og Læring med henblik på videregivelse til elever og forældremyndighedens indehaver til oplysning om styrelsens behandling af de personoplysninger, som eleverne giver ved deres deltagelse i målingen. Videregivelsen til forældremyndighedens indehaver af informationsmaterialet sker via en sikker kommunikationskanal, fx e-boks.

Stk. 4. Skolens leder giver elever, der har været forhindret i at gennemføre målingen, mulighed for at gennemføre målingen, hvis det kan ske på et andet tidspunkt inden for den i stk. 1 nævnte periode.

Stk. 5. Elevens brug af Undervisningsministeriets Trivselsværktøj sker via elevens UNI-login med brug af elevens personnummer som identifikation.

§ 2. De spørgsmål med tilhørende svarmuligheder om elevernes trivsel, som er rammen for målingen af elevernes trivsel, fremgår af bilagene.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1167 af 12. oktober 2015 om måling af elevernes trivsel i folkeskolen ophæves.

Stk. 3. I skoleåret 2018 – 2019 gennemfører skolens leder uanset reglen i § 1, stk. 1, målingen af elevernes trivsel i undervisningstiden fra den 6. maj 2019 til den 14. juni 2019, og uanset reglen i § 1, stk. 2, orienterer skolens leder, inden skolen gennemfører målingen, elever og forældremyndighedens indehaver om, hvornår skolen gennemfører målingen. Reglen i § 1, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse ved målingen i skoleåret 2018 – 2019, hvis eleven kan gennemføre målingen på et andet tidspunkt inden for perioden den 6. maj til 14. juni.

Til toppen

Bilag 1 – Spørgeskema til børnehaveklassen til 3. klasse

1) Er du glad for din skole?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

2) Er du glad for din klasse?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

3) Føler du dig alene i skolen?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

4) Kan du lide pauserne i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

5) Er du glad for dine lærere?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

6) Har du ondt i maven, når du er i skole?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

7) Har du ondt i hovedet, når du er i skole?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

8) Er du god til at løse dine problemer?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

9) Kan du koncentrere dig i timerne?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

10) Er I gode til at hjælpe hinanden i klassen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

11) Tror du, at de andre børn i klassen kan lide dig?

__Ja, de fleste

__Ja, nogle stykker

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

12) Er lærerne gode til at hjælpe dig i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

13) Er der nogen, der driller dig, så du bliver ked af det?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

14) Er du bange for, at de andre børn griner ad dig i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

15) Er du med til at bestemme, hvad I skal lave i timerne?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

16) Er timerne kedelige?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

17) Lærer du noget spændende i skolen?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

18) Er det svært at høre, hvad læreren siger i timerne?

__Ja, tit

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

19) Er jeres klasselokale rart at være i?

__Ja, meget

__Ja, lidt

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

20) Er toiletterne på skolen rene?

__Ja, for det meste

__Ja, nogle gange

__Nej

__Jeg ønsker ikke at svare

Til toppen

Bilag 2 – Spørgeskema til 4.-9. klasse

1) Er du glad for din skole?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

2) Er du glad for din klasse?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

3) Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

4) Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

5) Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

6) Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

7) Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

8) Kan du koncentrere dig i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

9) Føler du dig ensom?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

10) Hvor tit har du ondt i maven?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

11) Hvor tit har du ondt i hovedet?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

12) Er du bange for at blive til grin i skolen?

__Altid

__For det meste

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

13) Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

__Altid

__For det meste

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

14) Er du blevet mobbet i dette skoleår?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

15) Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

16) Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

17) Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

18) Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

19) Er undervisningen kedelig?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

20) Er undervisningen spændende?

__Meget tit

__Tit

__En gang imellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

21) Hvis jeg keder mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for, at det bliver spændende.

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

22) Hvis noget er for svært for mig i undervisningen, kan jeg selv gøre noget for at komme videre.

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

23) Møder dine lærere præcist til undervisningen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

24) Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

25) Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

26) Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

27) Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?

__Meget tit

__Tit

__En gang i mellem

__Sjældent

__Aldrig

__Jeg ønsker ikke at svare

28) Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

__Virkelig gode

__Gode

__Middel

__Under middel

__Jeg ønsker ikke at svare

29) Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

30) Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

31) Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

32) Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

33) Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

__Helt enig

__Enig

__Hverken enig eller uenig

__Uenig

__Helt uenig

__Jeg ønsker ikke at svare

34) Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

__Helt enig

__Enig

 

 

Til toppen