Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2020 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1400 af 13/12 2019.

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 442 af 8. maj 2018, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension og efter forhandling med Finanstilsynet:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2020 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2020 fratrækkes der 140 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 60 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2020 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2020 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2019. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2020 fremgår af ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2020 optjener medlemmer født i perioden fra 1. juli 1954 til 31. december 1967 årlig livsvarig pension, som det fremgår af bilag 1.

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2020 optjener medlemmer født i perioden fra 1. januar 1968 til 31. december 2004 årlig livsvarig pension baseret på forrentning frem til 2035, som det fremgår af bilag 2.

Stk. 6. I år 2035 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s Pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2020 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves årlig livsvarig pensionsret, som det fremgår af bilag 3.

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned, udbetalingen af pensionen udskydes. I 2020 forhøjes den årlige pension for hver 100 kr. i årlig pension til de beløb, som fremgår af bilag 4.

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2020, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 3.050 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over kr. 3.050 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og anvendes for bidrag, der vedrører 2020.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2020.

Beskæftigelsesministeriet, den 13. december 2019

Peter Hummelgaard

/ Lasse Bank


Bilag 1

Tarif for medlem født i perioden fra 1. juli 1954 til 31. december 1967

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 2, stk. 4, udgør:

 

 

 

 

Medlem født

 

 

Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension

 

 

01.07.1954 – 31.12.1954

 

 

4,70 kr.

 

 

01.01.1955 – 30.06.1955

 

 

4,81 kr.

 

 

01.07.1955 – 31.12.1955

 

 

4,94 kr.

 

 

1956

 

 

4,95 kr.

 

 

1957

 

 

4,96 kr.

 

 

1958

 

 

4,97 kr.

 

 

1959

 

 

4,98 kr.

 

 

1960

 

 

4,99 kr.

 

 

1961

 

 

5,01 kr.

 

 

1962

 

 

5,03 kr.

 

 

1963

 

 

5,30 kr.

 

 

1964

 

 

5,33 kr.

 

 

1965

 

 

5,37 kr.

 

 

1966

 

 

5,41 kr.

 

 

1967

 

 

5,47 kr.

 

 

 

 


Bilag 2

Tarif for medlem født i perioden fra 1. januar 1968 til 31. december 2004

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 2, stk. 5, udgør:

 

 

 

 

Medlem født

 

 

Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension

 

 

1968

 

 

4,97 kr.

 

 

1969

 

 

4,94 kr.

 

 

1970

 

 

4,91 kr.

 

 

1971

 

 

4,88 kr.

 

 

1972

 

 

4,85 kr.

 

 

1973

 

 

4,82 kr.

 

 

1974

 

 

4,79 kr.

 

 

1975

 

 

4,75 kr.

 

 

1976

 

 

4,72 kr.

 

 

1977

 

 

4,69 kr.

 

 

1978

 

 

4,66 kr.

 

 

1979

 

 

4,63 kr.

 

 

1980

 

 

4,60 kr.

 

 

1981

 

 

4,57 kr.

 

 

1982

 

 

4,54 kr.

 

 

1983

 

 

4,51 kr.

 

 

1984

 

 

4,48 kr.

 

 

1985

 

 

4,45 kr.

 

 

1986

 

 

4,42 kr.

 

 

1987

 

 

4,39 kr.

 

 

1988

 

 

4,36 kr.

 

 

1989

 

 

4,33 kr.

 

 

1990

 

 

4,31 kr.

 

 

1991

 

 

4,28 kr.

 

 

1992

 

 

4,25 kr.

 

 

1993

 

 

4,23 kr.

 

 

1994

 

 

4,20 kr.

 

 

1995

 

 

4,18 kr.

 

 

1996

 

 

4,15 kr.

 

 

1997

 

 

4,13 kr.

 

 

1998

 

 

4,10 kr.

 

 

1999

 

 

4,08 kr.

 

 

2000

 

 

4,06 kr.

 

 

2001

 

 

4,03 kr.

 

 

2002

 

 

4,01 kr.

 

 

2003

 

 

3,99 kr.

 

 

2004

 

 

3,97 kr.

 

 

 


Bilag 3

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

Tarif for bidrag vedrørende 2020 efter § 3 udgør:

 

 

 

 

Medlem født

 

 

Pensionsret

 

 

1920 eller før

 

 

59,84 kr.

 

 

1921

 

 

55,32 kr.

 

 

1922

 

 

50,63 kr.

 

 

1923

 

 

46,15 kr.

 

 

1924

 

 

41,98 kr.

 

 

1925

 

 

38,16 kr.

 

 

1926

 

 

34,69 kr.

 

 

1927

 

 

31,54 kr.

 

 

1928

 

 

28,71 kr.

 

 

1929

 

 

26,16 kr.

 

 

1930

 

 

23,87 kr.

 

 

1931

 

 

21,81 kr.

 

 

1932

 

 

19,96 kr.

 

 

1933

 

 

18,30 kr.

 

 

1934

 

 

16,81 kr.

 

 

1935

 

 

15,47 kr.

 

 

1936

 

 

14,26 kr.

 

 

1937

 

 

13,18 kr.

 

 

1938

 

 

12,20 kr.

 

 

1939

 

 

11,32 kr.

 

 

1940

 

 

10,53 kr.

 

 

1941

 

 

9,82 kr.

 

 

1942

 

 

9,18 kr.

 

 

1943

 

 

8,60 kr.

 

 

1944

 

 

8,09 kr.

 

 

1945

 

 

7,62 kr.

 

 

1946

 

 

7,19 kr.

 

 

1947

 

 

6,80 kr.

 

 

1948

 

 

6,44 kr.

 

 

1949

 

 

6,11 kr.

 

 

1950

 

 

5,81 kr.

 

 

1951

 

 

5,53 kr.

 

 

1952

 

 

5,27 kr.

 

 

1953

 

 

5,03 kr.

 

 

01.01.1954 – 30.06.1954

 

 

4,87 kr.

 

 

01.07.1954 – 31.12.1954

 

 

4,76 kr.

 

 

 

 


Bilag 4

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension 2020 efter § 4 udgør:

 

 

 

 

Antal måneder pensionen er udskudt

 

 

Medlem født i

 

1945

 

 

Medlem født i 1946

 

 

Medlem født i 1947

 

 

Medlem født i 1948

 

 

Medlem født i 1949

 

 

1

 

 

100,64 kr.

 

 

100,60 kr.

 

 

100,57 kr.

 

 

100,54 kr.

 

 

100,51 kr.

 

 

2

 

 

101,27 kr.

 

 

101,20 kr.

 

 

101,14 kr.

 

 

101,08 kr.

 

 

101,02 kr.

 

 

3

 

 

101,92 kr.

 

 

101,81 kr.

 

 

101,71 kr.

 

 

101,62 kr.

 

 

101,54 kr.

 

 

4

 

 

102,56 kr.

 

 

102,42 kr.

 

 

102,29 kr.

 

 

102,16 kr.

 

 

102,05 kr.

 

 

5

 

 

103,22 kr.

 

 

103,03 kr.

 

 

102,87 kr.

 

 

102,71 kr.

 

 

102,57 kr.

 

 

6

 

 

103,87 kr.

 

 

103,65 kr.

 

 

103,45 kr.

 

 

103,26 kr.

 

 

103,09 kr.

 

 

7

 

 

104,53 kr.

 

 

104,27 kr.

 

 

104,03 kr.

 

 

103,82 kr.

 

 

103,62 kr.

 

 

8

 

 

105,19 kr.

 

 

104,90 kr.

 

 

104,62 kr.

 

 

104,37 kr.

 

 

104,15 kr.

 

 

9

 

 

105,86 kr.

 

 

105,52 kr.

 

 

105,22 kr.

 

 

104,93 kr.

 

 

104,68 kr.

 

 

10

 

 

106,53 kr.

 

 

106,16 kr.

 

 

105,81 kr.

 

 

105,50 kr.

 

 

105,21 kr.

 

 

11

 

 

107,21 kr.

 

 

106,79 kr.

 

 

106,41 kr.

 

 

106,06 kr.

 

 

105,75 kr.

 

 

12

 

 

107,89 kr.

 

 

107,43 kr.

 

 

107,02 kr.

 

 

106,63 kr.

 

 

106,28 kr.

 

 

 

 

 

 

Medlem født i 1950

 

 

Medlem født i 1951

 

 

Medlem født i 1952

 

 

Medlem født i 1953

 

 

Medlem født i 1. halvår 1954

 

 

Medlem født i 2. halvår 1954

 

 

100,48 kr.

 

 

100,46 kr.

 

 

100,44 kr.

 

 

100,42 kr.

 

 

100,41 kr.

 

 

100,40 kr.

 

 

100,97 kr.

 

 

100,92 kr.

 

 

100,88 kr.

 

 

100,84 kr.

 

 

100,81 kr.

 

 

100,79 kr.

 

 

101,46 kr.

 

 

101,39 kr.

 

 

101,32 kr.

 

 

101,26 kr.

 

 

101,22 kr.

 

 

101,19 kr.

 

 

101,95 kr.

 

 

101,86 kr.

 

 

101,77 kr.

 

 

101,69 kr.

 

 

101,63 kr.

 

 

101,60 kr.

 

 

102,44 kr.

 

 

102,33 kr.

 

 

102,22 kr.

 

 

102,11 kr.

 

 

102,05 kr.

 

 

102,00 kr.

 

 

102,94 kr.

 

 

102,80 kr.

 

 

102,66 kr.

 

 

102,54 kr.

 

 

102,46 kr.

 

 

 

103,44 kr.

 

 

103,27 kr.

 

 

103,11 kr.

 

 

102,97 kr.

 

 

102,88 kr.

 

 

 

103,94 kr.

 

 

103,75 kr.

 

 

103,57 kr.

 

 

103,40 kr.

 

 

103,29 kr.

 

 

 

104,44 kr.

 

 

104,22 kr.

 

 

104,02 kr.

 

 

103,84 kr.

 

 

103,71 kr.

 

 

 

104,95 kr.

 

 

104,71 kr.

 

 

104,48 kr.

 

 

104,27 kr.

 

 

104,13 kr.

 

 

 

105,46 kr.

 

 

105,19 kr.

 

 

104,94 kr.

 

 

104,71 kr.

 

 

104,56 kr.

 

 

 

105,97 kr.

 

 

105,67 kr.

 

 

105,40 kr.

 

 

105,15 kr.

 

 

104,98 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen