Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats

Institutions- og Uddannelsesstøttestyrelsens bekendtgørelse nr. 1353 af 10/12 2019.

I medfør af § 38 i SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 30. august 2017, § 4 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 9. august 2019, og § 9 c, stk. 3, i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 605 af 24. maj 2019, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 809 af 23. juni 2017 om delegation af undervisningsministerens beføjelser i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. og i lov om statens voksenuddannelsesstøtte:

§ 1. For ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån, jf. SU-lovens kapitel 8 og § 46 e, stk. 5, opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte, jf. SU-lovens kapitel 7 og § 46 f, stk. 4, og opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt godtgørelse efter en kilometersats, jf. § 4 b i lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser, og § 9 b i lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v., opkræves følgende gebyrer:

1) Opkrævning af ydelser i henhold til betalingsordninger pr. ordinær ydelse: 6 kr.

2) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr.

3) Opsigelse af lån og krav om tilbagebetaling: 80 kr.

Stk. 2. For opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter en kilometersats finder alene stk. 1, nr. 2 og 3, anvendelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020 og har virkning for gebyrer, der opkræves den 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 633 af 24. juni 2019 om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævningen af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte og godtgørelse efter kilometersats ophæves.

Til toppen