Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2020 af bidrag til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1316 af 4/12 2019.

I medfør af § 19, stk. 6, 1. pkt., i lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, jf. lov nr. 58 af 30. januar 2018 og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspensions bestyrelse, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra arbejdsgivere, der indbetaler ATP-bidrag for deres ansatte til Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsættes for 2020 til 28 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Det for 2020 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 2. marts til 1. juni 2020.

Til toppen