Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om takster for administration pr. 1. januar 2020 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1265 af 2/12 2019.

I medfør af § 59, stk. 5, og § 81, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, og § 53 A, stk. 1, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og efter forhandling med social- og indenrigsministeren fastsættes:

Takster for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Ankestyrelsens administration

§ 1. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings administration af sager, jf. § 2, stk. 1, nr. 1-3, og stk. 2, i lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 9. september 2019, sker efter følgende takster:

1) Ulykkestilfælde: 9.600 kr.

2) Erhvervssygdomme: 5.480 kr.

3) Sager vurderet efter lov nr. 336 af 2. april 2014 om erstatning og godtgørelse til udsendte soldater og

andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion: 5.480 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 anførte takster betales for behandling af nyanmeldte sager og for behandling af sager i forbindelse med revision og genoptagelse.

§ 2. Betalingen for Ankestyrelsens administration af sager oprettet 1. januar 2020 eller senere udgør 8.653 kr. pr. delafgørelse.

Udtalelser

§ 3. Betalingen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings udtalelser efter § 81, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 9. september 2019, og efter § 10 i erstatningsansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, sker efter følgende takster:

1) Udtalelse om erhvervsevnetab: 24.690 kr.

2) Øvrige udtalelser: 9.150 kr.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, anførte takst anvendes også særskilt for udtalelser om, hvorvidt det på nærmere angivne tidspunkter på grundlag af nærmere anførte sagsakter var muligt at skønne midlertidigt eller endeligt over skadelidtes fremtidige erhvervsevne, uanset om der samtidig anmodes om andre udtalelser.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 og 2 indbetales samtidig med anmodningen om udtalelsen.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1410 af 3. december 2018 om takster for administration pr. 1. januar 2019 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade ophæves.

Til toppen