Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om tillæg til refusion til arbejdsgivere efter barselsloven og lov om aktiv socialpolitik

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1006 af 2/10 2019.

I medfør af § 39 c i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 25. januar 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, og § 69 x, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 23. september 2019, som ændret ved lov nr. 339 af 2. april 2019, fastsættes efter bemyndigelse:

Barsel

§ 1. Udbetaling Danmark beregner tillæg efter § 39 a i barselsloven for de uger, hvor en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 39 i samme lov.

Stk. 2. Opgørelse af tillægget efter §§ 39 a og 39 b i loven sker på grundlag af den refusion, som Udbetaling Danmark beregner for den enkelte uge til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte uge ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 39 b. Resultatet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 2. Tillægget for en periode udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 3. Hvis der sker omberegning eller ændring af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner Udbetaling Danmark tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår af § 39 b. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 4.

Stk. 2. Efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 4. Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 49 i barselsloven.

Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb

§ 5. Kommunen beregner tillæg efter § 69 x, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik, når en arbejdsgiver får udbetalt refusion efter § 69 t i samme lov.

Stk. 2. Opgørelse af tillægget efter § 69 x, stk. 1 og 2, sker på grundlag af den refusion, som kommunen beregner til den pågældende arbejdsgiver. Tillægget opgøres ved, at refusionsbeløbet for den enkelte måned ganges med den procentsats, der er gældende for perioden, og som fremgår af § 69 x, stk. 3. Resultatet for en måned afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

§ 6. Tillægget udbetales til arbejdsgiveren sammen med udbetaling af refusionen efter § 69 t for den pågældende periode.

§ 7. Hvis der sker omberegning af refusionen til arbejdsgiveren for en periode, beregner kommunen tillægget for perioden tilsvarende, så tillægget beregnes af ændringen af refusionen med den procentsats, der er gældende for perioden og som fremgår § 69 x, stk. 3. Efterbetaling skal ske efter stk. 2, og tilbagebetaling skal ske efter § 8.

Stk. 2. Kommunens efterbetaling af tillæg, jf. stk. 1, skal ske sammen med efterbetaling af refusionen for den pågældende periode.

§ 8. Når en arbejdsgiver helt eller delvist skal tilbagebetale den refusion, som et tillæg er beregnet på grundlag af, skal tillægget eller den forholdsmæssige del heraf ligeledes tilbagebetales. Tilbagebetaling sker efter § 95 i lov om aktiv socialpolitik.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Til toppen