Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9199 af 26/3 2018.

Ifølge bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. omfatter det danske børnevaccinationsvaccinationsprogram tilbud om gratis vaccination mod:

1) kighoste, difteri, stivkrampe, polio, mæslinger, fåresyge og røde hunde af personer under 18 år,

3) sygdom forårsaget af bakterien Hæmophilus influenzae type b hos børn under 6 år,

4) pneumokoksygdom hos børn under 2 år,

5) livmoderhalskræft forårsaget af human papilloma virus (HPV) hos piger fra det fyldte 12. år indtil det fyldte 18. år.

Derudover tilbydes ikke-immune personer på 18 år og derover vaccination mod mæslinger, og personer med livmoder eller æggestoksvæv i den fødedygtige alder tilbydes vaccination mod røde hunde.

Ifølge bekendtgørelse nr. 746 af 29. juni 2006 om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, som ændret ved bekendtgørelse nr. 904 af 5. september 2008, tilbydes gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper, herunder til børn under 2 år, der er født af en kvinde med kronisk hepatitis B infektion.

Endeligt tilbydes gratis influenzavaccination til visse persongrupper, jfr. bekendtgørelse nr. 1029 af 29. august 2017.

1a. Generelt om børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at vaccinationerne i børnevaccinationsprogrammet så vidt muligt følger de profylaktiske børneundersøgelser og gives efter nedenstående skema.

 

 

 

Difteri

 

 

Te-Tanus

 

 

Kighoste

 

 

Polio

 

 

Hibsygdom

 

 

Pneumokok-

 

sygdom

 

 

Mæslinger

 

 

Fåresyge

 

 

Røde hunde

 

 

Livmoder-

 

halskræft (HPV)

 

 

3 mdr.

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

 

 

 

 

5 mdr.

 

 

II

 

 

II

 

 

II

 

 

II

 

 

II

 

 

II

 

 

 

 

 

 

12 mdr.

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

III

 

 

 

 

 

 

15 mdr.

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

I

 

 

I

 

 

 

4 år

 

 

 

 

 

 

 

 

II 1)

 

 

II 1)

 

 

II 1)

 

 

 

5 år

 

 

IV

 

 

IV

 

 

IV

 

 

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

12 år

 

 

 

 

 

 

 

 

II 1)

 

 

II 1)

 

 

II 1)

 

 

 

Piger

 

12 år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I,II 2)

 

 

1) Børn født i 2004 eller senere vaccineres mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR) 2. gang som 4-årige. Børn født før 2004 får nr. 2 MFR-vaccine som 12 årige.

 

2) Piger skal vaccineres 2 gange, hvis de får det første stik, før de fylder 15 år. Der gives 3 vaccinationer til piger, der er fyldt 15 år, før de får det første stik. Vaccination skal være afsluttet inden det fyldte 18. år.

 

 

For at få børnene vaccineret på den hurtigste og mest hensigtsmæssige måde, anbefales vaccinationsplanen så vidt muligt overholdt.

For børn, hvis vaccination er påbegyndt i udlandet, gælder, at supplerende vaccination gives efter det danske program. Vaccinerne i børnevaccinationsprogrammet kan om nødvendigt gives med vilkårligt indbyrdes interval, men med overholdelse af minimumsintervallerne i en vaccinationsserie.

I tilfælde af akut sygdom med feber bør vaccination udskydes. Almindelig forkølelse uden feber giver ikke anledning til at udskyde vaccination. Børn, der har en sygdomstilstand i mulig udvikling eller under udredning, bør ikke vaccineres, før tilstanden er stationær og diagnostisk afklaret.

Alle vaccinationer kan medføre feber, og feberkramper kan derfor forekomme. Visse lette bivirkninger ses så hyppigt, at de betragtes som forventelige, mens alvorlige vaccinationsreaktioner er meget sjældne.

Vedrørende information om kontraindikationer, bivirkninger, administrationsmåde, dosering, opbevaring og holdbarhed samt tilsætningsstoffer henvises til de godkendte produktresuméer for de enkelte vacciner, se også produktresume.dk. Indlægssedler, der følger med de enkelte vacciner, bør udleveres til patient og forældre ifm. vaccination, se også indlaegsseddel.dk. Jfr. sundhedslovens § 15-17 skal patienten informeres om risiko for komplikationer og bivirkninger ved vaccinationerne, og der skal indhentes informeret samtykke. En patient, der er fyldt 15 år kan selv give informeret samtykke.

1b. MFR-vaccination af voksne

Ikke-immune voksne tilbydes vaccination mod mæslinger, og ikke-immune personer med livmoder eller æggestoksvæv i den fødedygtige alder tilbydes vaccination mod røde hunde, begge dele i form af MFR-vaccination.

For praktiske formål antages, at personer født før 1974 har haft mæslinger og derfor er immune. Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination. Personer med livmoder eller æggestoksvæv i den fødedygtige alder, hvis immunstatus er ukendt, vaccineres mod røde hunde, ligeledes uden forudgående afklaring af immunstatus.

2. Indberetning af bivirkninger og skader

Bivirkninger

Lægen har pligt til at foretage indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen ifølge bekendtgørelse nr. 1823 af 15. december 2015 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m. Bivirkninger kan indberettes elektronisk på meldenbivirkning.dk

Lægerne skal i medfør af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, indberette alle formodede bivirkninger, som de får formodning om hos patienter, de har i behandling. Det gælder for alle nye lægemidler.

For lægemidler, som er godkendt ved en markedsføringstilladelse fra Lægemiddelstyrelsen eller Europakommissionen, gælder indberetningspligten i henhold til § 4, stk. 3, kun i de første 2 år efter faktisk markedsføring af lægemidlet er påbegyndt eller særlig udlevering. Herefter omfatter indberetningspligten alle alvorlige eller uventede bivirkninger, som de pågældende læger får formodning om hos patienter, de har i behandling, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

Skader

Ifølge lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, påhviler det enhver autoriseret sundhedsperson, som i sin virksomhed bliver bekendt med skader, som må antages at kunne give ret til erstatning, at informere skadelidte herom samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Patientforsikringen, jf. lovens § 45.

3. Rekvisition og honorering

Rekvisition

Til vaccinationerne anvendes vacciner, der rekvireres og udleveres gratis fra Statens Serum Institut.

Honorering

Honorarer for vaccination betales af regionsrådet, jf. § 1 bekendtgørelse nr. 245 af 23. marts 2018 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

4. Ikrafttræden

Denne vejledning har virkning fra 1. april 2018. Samtidig bortfalder Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9227 af 10/03/2016 om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Til toppen