Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Vederlag m.v. samt vejledende satser for lommepenge, arbejdsvederlag m.v. til børn og unge i formidlet døgnophold og i døgninstitution efter § 66

KL skrivelse af 21/8 2018.

Vederlag og satser har virkning fra 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Vederlag og satser er reguleret med 2 % svarende til stigningen i det kommunale løn- og prisskøn.

De angivne vederlag og satser reguleres hvert år pr. 1. januar.

1 ) Vederlag: 

Takster 2019

Vederlag pr. døgn (afrundet fra 141,59 kr.)

142 kr.

1 gange normalvederlag . pr. måned (141,59 kr. x 365/12)

4.307 kr.

2 ) Kost og logi, herunder daglige fornødenheder:  

 

Pr. døgn pr. barn (under 10 år)

184 kr.

Pr. døgn pr. barn eller ung (på 10 år og derover)

196 kr.

For 3. og eventuelt 4. barn fra samme kommune (uanset alder) dog pr. døgn  

171 kr.

3 ) Øvrige udgifter; opholdssted  

 

Øvrige udgifter pr. måned kan tage udgangspunkt i det vejledende beløb:

10.710 kr.

4 ) Lommepenge:  

 

Alder:  

 

3-10 år pr. uge  

31 kr.

11-13 år pr. uge  

66 kr.

14-15 år pr. uge  

133 kr.

16 år og ældre pr. uge  

267 kr.

5 ) Arbejdsdusør:  

 

a. Dusør for arbejde i opholdssted. Dusøren udredes af opholdsstedet. 

 

For unge på 16 år og ældre pr. time  

32 kr.

pr. uge  

990 kr.

Ud af dusøren kan der for kost, logi og vask højst betales pr. uge  

468 kr.

b. Løn for arbejde uden for opholdsstedet  

 

Den unge beholder halvdelen af det indtjente til lommepenge og beklædning, dog mindst pr. uge  

468 kr.

Betaling for kost, logi og vask udgør dog højst pr. uge  

1.149 kr.

For unge under 18 år kan betalingen ikke overstige satserne i punkt a. og b. 

 

6 ) Beklædning:  

 

For børn på 0-10 år ydes pr. uge  

113 kr.

For børn på 11-13 år ydes pr. uge  

133 kr.

For børn på 14-15 år ydes pr. uge  

155 kr.

For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge  

170 kr.

7) Konfirmation  

6.076 kr.

8) Ind- og udskrivning

Supplerende udstyr ved indskrivning, afhængig af en konkret vurdering, op til

9.902 kr.

Ved udskrivning til børn i alderen 0-15 år, afhængig af en konkret vurdering, op til  

3.811 kr.

Ved udskrivning til unge på 16 år og derover, afhængig af en konkret vurdering, op til  

5.712 kr.

Det anbefales, at ind- og udskrivningsudstyr ydes efter en konkret vurdering i hvert enkelt plejeforhold. 

 

9) Gaver:  

 

Til børn under 14 år kan ydes til fødselsdag og jul  

232 kr.

Til unge over 14 år kan ydes til fødselsdag og jul  

345 kr.

Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve kan ydes  

572 kr.

10) Kostpenge:  

 

Ved ferier af mindst 3 døgns varighed ydes pr. døgn  

53 kr.

Den enkelte kommune kan dog overveje, af hensyn til barnets/den unges kontakt med biologisk familie at yde kostpenge ved aflastningsophold m.v. af mindre end tre døgns varighed, når særlige forhold taler herfor. 

 

Efter anmodning fra forældre eller andre, kan der ydes kostpenge til børn og unge ved fravær fra døgninstitutionen eller plejehjemmet. Beløbet udredes af institutionen eller plejehjemmet. 

 

Kostpenge bør svare til det beløb, som anbringelsesstedet sparer ved barnets fravær, dog max. pr. døgn  

53 kr.

Beløbet udredes af institutionen eller plejehjemmet, såfremt det modtager kost og logiandelen af plejevederlaget under feriefraværet. 

 

11) Ferietilskud:  

 

Til elever over 16 år, der betaler for opholdet på institutionen, frigives under ferie af højst 5 ugers varighed. pr. uge  

763 kr.

Beløbet ydes udover de egentlige lommepenge. 

 

12) Kontaktpersoen:  

 

Honorar udgør pr. måned  

876 kr.

I særligt vanskelige tilfælde kan vederlaget, under hensyn til omfanget af vedkommende personlige rådgivers opgave, fastsættes til det dobbelte eller tredobbelte af normalhonoraret. Der kan udover vederlaget ydes kørselsgodtgørelse efter de almindelige gældende regler. 

 

13) Administration og tilsyn:  

 

Udgifter til administration og tilsyn kan maksimalt udgøre pr. måned  

3.163 kr.

14) Praktikgodtgørelse, jf. § 52, stk. 3, nr. 8:  

 

Godtgørelsen udgør pr. time  

33 kr.

 

 

Til toppen