Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Skrivelse om midlertidig gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd

Sundheds- og Ældreministeriets skrivelse nr. 9044 af 5/2 2018.

Sundhedsministeren har udstedt bekendtgørelse nr. 48 af 21. januar 2018 om gratis vaccination mod analkræft (HPV) til unge mænd, der er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 15 år, men ikke fyldt 20 år ved påbegyndelse af en vaccinationsserie. Sundheds- og Ældreministeriet skal i den forbindelse orientere om forhold vedrørende betaling og refusion af udgifterne til vaccination.

1. Betaling til lægen for udførte vaccinationer

Sundheds- og Ældreministeriet kan oplyse, at patientens bopælsregion betaler lægen et honorar for enhver vaccination mod analkræft (HPV), der gives i henhold til bekendtgørelsen. Honoraret svarer til honoraret for en HPV-vaccination til piger, jf. aftale med Praktiserende Lægers Organisation.

Lægens betalingsanmodninger til bopælsregionen bør for hver enkelt vaccination indeholde oplysninger om:

  • Vaccinationstidspunkt,
  • ydelseskode,
  • anonymiseret CPR-nummer og bopælsregion,
  • oplysninger om navn og virksomhedsadresse, ansættelsessted eller bopæl for den læge, som har udført vaccinationen, eller den læge på hvis ansvar, vaccinationen er foretaget,
  • en underskrift fra den, der har udført vaccinationen.

Betalingsanmodningen bør fremsendes månedligt i samlet form efter anvisning fra den region, som skal afholde udgiften.

Betalingsanmodningen bør endvidere fremsendes senest en måned efter udførelsen af de vaccinationer, der anmodes om betaling for.

2. Refusion af regionernes afholdte udgifter til vaccination

Staten refunderer de af regionerne afholdte udgifter til vaccination efter bekendtgørelse om gratis vaccination mod analkræft (HPV) til mænd, der er tiltrukket af mænd.

Med henblik på at opnå refusion for afholdte udgifter bør hver region inden den 31. marts 2019 indsende en opgørelse over regionens udgifter til vaccination efter bekendtgørelsen til Sundhedsstyrelsen med angivelse af, hvor mange vaccinationer den enkelte region har betalt og ønsker at modtage refusion for.

Det bør desuden oplyses i hvilket betalingsinstitut og på hvilket kontonummer, beløbet skal indsættes.

Til toppen