Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10115 af 21/12 2018.

I bekendtgørelse nr. 1438 af 23. december 2012 om høreapparatbehandling er det i § 1, stk. 1, fastsat, at Regionsrådet, efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, yder tilskud til høreapparatbehandling til personer over 18 år, der ønsker at benytte en privat, godkendt høreapparatleverandør efter eget valg, jf. dog stk. 4. Tilskud til høreapparatbehandling udgør indtil 4.000 kr. på 1. øre og indtil 2.350 kr. på 2. øre, dog således at tilskuddet ikke kan udgøre mere end de faktiske udgifter, herunder udgifter til høreprøve, høreapparat, tilpasning, service og garanti. Tilskuddet er inklusiv moms.

Ifølge bekendtgørelsens § 1, stk. 2, udgør den del af tilskuddet, som ydes til selve behandlingen, indtil 2.000 kr. til 1. øre og indtil 350 kr. for 2. øre, og pris- og lønreguleres årligt pr. 1. januar med den af Finansministeriet fastsatte sats for det generelle pris- og lønindeks. Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb.

Beløb for 2019

For finansåret 2019 er den generelle pris- og lønreguleringssats fastsat til 0,9 pct., jf. Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at det ovennævnte tilskud i 2019 udgør 4.129 kr. for behandling af 1. øre og 2.373 kr. for behandling af 2. øre.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10207 af 7. december 2017 om regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg ophæves den 1. januar 2019.

Til toppen