Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Cirkulæreskrivelse om overførelse til Civilstyrelsen af kompetencen til at træffe afgørelse i konkrete sager efter arveloven

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10068 af 14/12 2018.

1. Justitsministeriet træffer efter arvelovens §§ 52, 92 og 95 afgørelse i en række konkrete sager om arv og testamente.

Justitsministeren kan således tillade, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, hvis 1) tvangsarvingen ikke er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente, jf. arvelovens § 74, 2) denne tilstand må forventes ikke at være forbigående, 3) tvangsarvingen ikke efterlader sig tvangsarvinger, 4) tvangsarvingen ikke har oprettet gyldigt testamente, og 5) den testamentariske disposition godkendes af en værge, der er beskikket for tvangsarvingen, jf. arvelovens § 52, stk. 1.

Justitsministeren kan endvidere, når særlige grunde taler for det, tillade ændring af en testamentarisk bestemmelse, hvor testator har pålagt en bestemt anvendelse af arven eller indskrænkninger i rådigheden over arven, jf. arvelovens § 92, stk. 1.

Herudover træffer justitsministeren afgørelse i sager om afståelse af arv, der tilfalder staten efter arvelovens § 95. Er der ingen arvinger efter loven eller testamente, tilfalder afdødes formue staten, jf. arvelovens § 95, stk. 1. Hvis arven tilfalder staten, kan justitsministeren efter anmodning bestemme, at arven skal fordeles i overensstemmelse med bestemmelserne i et anfægteligt testamente, hvis testamentet må antages at være udtryk for afdødes sidste vilje, jf. arvelovens § 95, stk. 2. Hvis arven tilfalder staten og forholdene særligt taler for det, kan justitsministeren endvidere efter anmodning afstå arven helt eller delvis til 1) afdødes samlever, 2) personer, der er opvokset hos afdøde som dennes sted- eller plejebørn, 3) personer, som er opvokset sammen med afdøde som dennes pleje- eller stedsøskende, 4) afdødes slægtninge i tilfælde, hvor formuen helt eller delvis stammer fra en fælles slægtning, eller 5) andre personer eller institutioner, som stod den afdøde nær.

2. De under pkt. 1 nævnte konkrete sager på arveområdet har indtil nu været behandlet i Justitsministeriets departement.

Justitsministeriet har besluttet at overføre behandlingen af disse sager til Civilstyrelsen, således at Civilstyrelsen fra den 1. januar 2019 varetager følgende opgaver på arveområdet:

a) Afgørelse af sager om tilladelse til, at en arvelader ved testamente bestemmer, hvordan tvangsarv efter arveladeren skal fordeles ved tvangsarvingens død, jf. arvelovens § 52.

b) Afgørelse af sager om permutation af testamentariske bestemmelser, jf. arvelovens § 92.

c) Afgørelse af sager om afståelse af arv, der tilfalder staten, jf. arvelovens § 95.

Ved afgørelsen af disse sager står direktøren for Civilstyrelsen umiddelbart under justitsministeren.

Til toppen