Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om tandlægers virksomhedsområde

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 990 af 29/6 2018.

I medfør af § 49, stk. 2 og 3, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 18. august 2017, som ændret ved lov nr. 727 af 8. juni 2018 fastsættes:

§ 1. Tandlægevirksomhed omfatter forebyggelse af instrumentel og medikamentel art, diagnostik og behandling, herunder operativ behandling af anomalier, læsioner og sygdomme i tænder, mund og kæber. I forbindelse hermed kan anvendes lokal analgesi og sedation.

Stk. 2. Behandling af maligne lidelser med manifestation i relation til tænder, mund og kæber er ikke omfattet af tandlægers virksomhedsområde.

§ 2. Tandlæger med uddannelse som specialtandlæge i tand-, mund- og kæbekirurgi kan selvstændigt udføre rekonstruktiv og korrektiv kirurgi på ansigt, kæbe og kranie til behandling af følger efter ulykker og traumer, følger efter sygdomsbehandling, medfødte og erhvervede anomalier samt syndromer på ansigt, kæbe og kranie, herunder foretage operative indgreb med henblik på at udtage biologisk materiale til anvendelse i forbindelse med de ovennævnte indgreb.

§ 3. Specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi må kun selvstændigt udøve den i § 2 omhandlede virksomhed på sygehusafdelinger, hvor der er adgang til tværfagligt samarbejde på samme lokalitet, og hvor Styrelsen for Patientsikkerhed har godkendt, at den pågældende virksomhed selvstændigt udøves af tand-, mund- og kæbekirurger. Virksomheden berører ikke det lægefaglige ansvar for vurdering af patienten forud for og efter det operative indgreb.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Til toppen