Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2019 m.v.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 963 af 25/6 2018.

I medfør af § 14 a, i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, som ændret ved lov nr. 1735 af 27. december 2016, fastsættes:

Forudsat niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 1. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2019 opgjort på grundlag af aktiviteten i regionerne i 2017, og er samlet opgjort til 22.432.100 tusinde kr., jf. stk. 2-5. Niveauet opgjort på regionsniveau efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.177.868 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.645.430 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 5.117.687 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 6.994.890 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 3.496.225 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 1, opgøres på baggrund af takster (DRG-takster for 2019 samt sengedagstakster m.v.) i henhold til reglerne i Sundhedsdatastyrelsens takstvejledning for ydelsesåret under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1.

Stk. 3. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 2, opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1. Værdien efter 1. pkt. er pris og løn reguleret med hhv. 1,6 pct. og 1,6 pct. for årene 2017 og 2018.

Stk. 4. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 2 og 3, er tillagt gennemslaget på den kommunale medfinansiering af de økonomiske forudsætninger for den regionale økonomi for hhv. 2018 og 2018 på i alt 207.000 tusinde kr.

Stk. 5. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 3 og 4, er tillagt korrektion, der følger af DUT princippet mv. og er fastlagt til at udgøre 94.800 tusinde kr.

§ 2. Det forudsatte niveau for de kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering er fastlagt på baggrund af aktiviteten i sundhedsvæsenet i 2017 opgjort på grundlag af indberetninger til Sundhedsdatastyrelsens Landspatientregister.

Stk. 2. Aktiviteten leveret af praktiserende sundhedspersoner, der indberettes Sundhedsdatastyrelsens register ydelser i den primære sundhedssektor, der er dokumentereret gennem dette register.

Fordeling på regioner af forudsat niveau for kommunale udgifter

§ 3. Det forudsatte niveau for kommunale udgifter til kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 1, er for året 2019 fordelt mellem regionerne på baggrund af opgørelserne, der følger af § 1, stk. 2-5, jf. bilag 2.

Øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 4. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2019 samlet opgjort til 19.408.400 tusinde kr., jf. stk. 2. Den øvre grænse efter 1. pkt. udgør:

1) Region Nordjylland: 2.006.552 tusinde kr.

2) Region Midtjylland: 4.160.671 tusinde kr.

3) Region Syddanmark: 4.159.831 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden: 6.098.272 tusinde kr.

5) Region Sjælland: 2.983.074 tusinde kr.

Stk. 2. Værdien efter stk. 1, er fremkommet ved at have fratrukket en korrektion fra værdien efter §1 stk. 1, der sikrer, at lofterne for regionernes indtægter fra den kommunale medfinansiering som udgangspunkt fastsættes svarende til baseline (udgangspunkt) for den statslige aktivitetspulje for de enkelte regioner og er opgjort til at udgøre 3.023.700 tusinde kr.

Fordeling af øvre grænse på regioner

§ 5. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 4, er for året 2018 fordelt mellem regionerne efter samme fordeling som det generelle tilskud til regionerne for året 2019.

Afrunding

§ 6. Den øvre grænse og der forudsatte niveau opgøres i hele 1.000 kr.

Ikrafttræden

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag fra og med tilskudsåret 2019.

Til toppen

Bilag 1 – Model for den kommunale medfinansiering

 

 

 

Satser

 

(19-pl)

 

 

Somatik

 

 

 

- somatik (0-2 årige)

 

 

45 pct. DRG, dog max 26.271

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (3-64 årige)

 

 

20 pct. DRG, dog max 15.762

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (65-79 årige)

 

 

45 pct. DRG, dog max 26.271

 

kr./regionsforløb

 

 

- somatik (80+ årige)

 

 

56 pct. DRG, dog max 31.525

 

kr./regionsforløb

 

 

Psykiatri

 

 

 

- stationær

 

 

60 pct. af sengedagstakst, max 9.004 kr./regionsforløb

 

 

- ambulant

 

 

30 pct. af besøgstakst, 564 kr./besøg

 

 

Praksissektoren

 

 

 

- speciallæger (0-2 årige)

 

 

45 pct. af honorarer, max 2.627

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (3-64 årige)

 

 

20 pct. af honorarer, max 1.576

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (65-79 årige)

 

 

45 pct. af honorarer, max 2.627

 

kr./ydelse

 

 

- speciallæger (80+ årige)

 

 

56 pct. af honorarer, max 3.153

 

kr./ydelse

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (0-2 årige)

 

 

14 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (3-64 årige)

 

 

7 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (65-79 årige)

 

 

14 pct. af honorarer

 

 

- almen læger (grundydelser), fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor (80+ årige)

 

 

18 pct. af honorarer

 

 

 

 

 

Bilag 2 – Regionsfordeling på baggrund af aktivitet 2017

 

 

Region

 

 

Kr.

 

 

- Nordjylland

 

 

2.114.733.374

 

 

- Midtjylland

 

 

4.510.762.703

 

 

- Syddanmark

 

 

4.969.329.084

 

 

- Hovedstaden

 

 

6.792.112.686

 

 

- Sjælland

 

 

3.394.871.761

 

 

 

Til toppen