Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. for indsatte i fængsler og arresthuse

Undervisnings- og Kvalitetsstyrelsens bekendtgørelse nr. 826 af 21/6 2018.

I medfør af § 11, stk. 4, § 13 a, stk. 4, § 16, stk. 5 og § 18 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2018, og § 2a, § 6, stk. 7, og § 8, stk. 5, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, efter forhandling med justitsministeren og efter indhentet udtalelse fra Rådet for Voksen- og Efteruddannelse, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på undervisning efter § 13 a i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Stk. 2. En godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse kan efter aftale med kriminalforsorgen tilrettelægge undervisningen, så den samlede undervisningstid overstiger den normerede varighed for arbejdsmarkedsuddannelsen, hvis det vurderes nødvendigt for, at den eller de indsatte kan nå målet med uddannelsen. Beslutningen om at tilrettelægge undervisningen, så undervisningens varighed overstiger arbejdsmarkedsuddannelsens normerede varighed, kan træffes inden uddannelsens påbegyndelse eller undervejs i forløbet.

Stk. 3. §§ 9-11 og § 16, stk. 6, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på adgang og optagelse til undervisning efter denne bekendtgørelse.

§ 2. Undervisningen afregnes som virksomhedsforlagt undervisning. Medmindre en tidligere betalingsfrist er aftalt mellem den godkendte udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse og kriminalforsorgen, er kriminalforsorgens betalingsfrist 1 måned fra uddannelsesforløbets afslutning.

Stk. 2. I tilfælde af tilrettelæggelse af undervisningen efter § 1, stk. 2, udløses kun deltagerbetaling svarende til den normerede varighed.

Stk. 3. § 24, stk. 3, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. samt § 19, stk. 5,6 og 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på undervisningen.

§ 3. § 16, stk. 1 og 7, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 9 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på optagelse og henvendelser om optagelse til undervisningen.

Stk. 2. § 12 i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse på tilmeldingen.

§ 4. En godkendt udbyder af arbejdsmarkedsuddannelse vurderer i forbindelse med indgåelse af aftale efter § 1, stk. 1, på begæring fra kriminalforsorgen, om den finder det hensigtsmæssigt at lade en eller flere nærmere angivne af kriminalforsorgens ansatte, der opfylder betingelserne i § 14, stk. 2-5, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., varetage undervisningen helt eller delvis, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 1. § 17, stk. 3, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. finder ikke anvendelse i den forbindelse.

§ 5. § 19, stk. 1 og 2, i bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og § 19, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelse m.v. finder ikke anvendelse på markedsføring af og oplysning om undervisningen.

§ 6. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn efter aftale med kriminalforsorgen.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på undervisning, hvorom der er indgået aftale, jf. § 13 a, stk. 1, i lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., den 1. juli 2018 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1770 af 29. december 2017 om arbejdsmarkedsuddannelser mv. for indsatte i fængsler og arresthuse ophæves. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på undervisning, hvorom der er indgået aftale, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1, før den 1. juli 2018.

Til toppen