Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1675 af 14/12 2018.

I medfør af § 9, stk. 4, 3. pkt., § 9, stk. 16, nr. 3, 2. pkt., § 9, stk. 33 og 42, § 9 a, stk. 22, § 9 q, stk. 6, 3. pkt., § 11, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., § 11, stk. 18, § 42 a, stk. 17, 2. pkt., § 42 b, stk. 17, og § 43 a, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 1566 af 19. december 2017, lov nr. 317 af 25. april 2018 og lov nr. 742 af 8. juni 2018, fastsættes:

§ 1. Efter udlændingelovens § 9, stk. 4, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 4, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2019 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Efter udlændingelovens § 9, stk. 16, nr. 3, 2. pkt., reguleres det i lovens § 9, stk. 16, nr. 3, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2019 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 3. Efter udlændingelovens § 9, stk. 33, reguleres det i lovens § 9, stk. 15, nr. 3, angivne beløb fra og med 2012 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 4. Efter udlændingelovens § 9, stk. 42, reguleres de i lovens § 9, stk. 36-40, angivne beløb fra og med 2019 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 5. Efter udlændingelovens § 9 a, stk. 22, reguleres det i lovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, angivne beløb årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, og en tilpasningsprocent, så reguleringen i alt svarer til lønudviklingen i samfundet.

Stk. 6. Efter udlændingelovens § 9 q, stk. 6, 3. pkt., reguleres det i lovens § 9 q, stk. 6, 2. pkt., angivne beløb fra og med 2013 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 7. Efter udlændingelovens § 11, stk. 4, nr. 3, 2. pkt., reguleres det i lovens § 11, stk. 4, nr. 3, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 8. Efter udlændingelovens § 11, stk. 18, reguleres det i lovens § 11, stk. 3, nr. 4, angivne beløb fra og med 2011 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 9. Efter udlændingelovens § 42 a, stk. 17, 2. pkt., reguleres det i lovens § 42 a, stk. 17, 1. pkt., angivne beløb fra og med 2006 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 10. Efter udlændingelovens § 42 b, stk. 17, reguleres de i lovens § 42 b, stk. 2, 4-6, 10 og 12, angivne beløb fra og med 2017 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 11. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 1. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 5, nr. 3, angivne beløb fra og med 1996 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 12. Efter udlændingelovens § 43 a, stk. 9, 2. pkt., reguleres det i § 43 a, stk. 6, angivne beløb fra og med 2004 én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 2. Satsreguleringsprocenten for 2019 udgør 2,0, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

§ 3. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 4, 1. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 56.482,77 kr.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 15, nr. 3, jf. stk. 33, nævnte beløb (forfalden gæld) 116.241,56 kr.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 16, nr. 3, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (årlig skattepligtig indkomst) 286.526,16 kr.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 36, jf. stk. 42, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 22.593,11 kr.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 37, jf. stk. 42, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 11.296,55 kr.

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 38, jf. stk. 42, nævnte beløb (nedsættelse af den økonomiske sikkerhed) 11.296,55 kr.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 39, jf. stk. 42, nævnte beløb (begrænsning af nedsættelse af den økonomiske sikkerhedsstillelse) 11.296,55 kr.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9, stk. 40, jf. stk. 42, nævnte beløb (gebyr for tilmelding til danskprøven) 2.711,17 kr.

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 22, nævnte beløb (beløbsordningen) 426.985,06 kr.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 9 q, stk. 6, 2. pkt., jf. 3. pkt., nævnte beløb (økonomisk sikkerhedsstillelse) 56.482,78 kr.

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 3, nr. 4, jf. stk. 18, nævnte beløb (forfalden gæld) 118.450,13 kr.

Stk. 12. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 11, stk. 4, nr. 3, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (årlig skattepligtig indkomst) 286.526,16 kr.

Stk. 13. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 42 a, stk. 17, 1. pkt., jf. 2. pkt., nævnte beløb (forsørgertillæg) 52,35 kr.

Stk. 14. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for gifte og samlevende) 41,44 kr.

Stk. 15. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 2, nr. 2-4, jf. stk. 17, nævnte beløb (grundydelse for enlige) 52,35 kr.

Stk. 16. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 4, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 82,86 kr. og 30,55 kr.

Stk. 17. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 5, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) henholdsvis 61,07 kr. og 8,73 kr.

Stk. 18. Med virkning for udbetaling i peroden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 6, jf. stk. 17, nævnte beløb (nedsat forsørgertillæg) 43,63 kr.

Stk. 19. Med virkning for udbetaling i perioden fra den første hele periode på 14 dage, der ligger til grund for beregning af tillægsydelse efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør de i udlændingelovens § 42 b, stk. 10, jf. stk. 17, nævnte beløb (tillægsydelse) henholdsvis 30,55 kr. og 8,73 kr.

Stk. 20. Med virkning for udbetaling i perioden fra førstkommende skæringsdato efter bekendtgørelsens ikrafttræden til den 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 42 b, stk. 12, jf. stk. 17, nævnte beløb (forsørgertillæg) 52,35 kr.

Stk. 21. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør det i udlændingelovens § 43 a, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 9, 1. pkt., nævnte beløb (hjælp til rejse til tredjeland) 8.700,26 kr.

Stk. 22. Med virkning for perioden 1. januar 2019 - 31. december 2019 udgør de i udlændingelovens § 43 a, stk. 6, jf. stk. 9, 2. pkt., nævnte beløb (hjælp til tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland) henholdsvis 4.285,73 kr. og 2.142,87 kr.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1767 af 29. december 2017 om regulering af beløb i henhold til udlændingeloven ophæves.

Til toppen