Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2019 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1362 af 29/11 2018.

I medfør af § 66, stk. 8, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 809 af 20. juni 2018, § 45, stk. 8, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 822 af 20. juni 2018, og § 80 a, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2019 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge fastsættes til 144 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2019 til finansiering af Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af barselsdagpenge fastsættes til 92 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 3. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2019 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb fastsættes til 44 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 4. Bidragene efter stk. 1-3 opkræves og indbetales som et samlet beløb. Det samlede beløb udgør for 2019 på årsbasis 280 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden fra den 2. marts 2019 til og med den 1. juni 2019.

Til toppen