Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1210 af 9/10 2018.

I medfør af § 5 a, stk. 4, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 7. oktober 2014, som ændret ved lov nr. 999 af 30. august 2015 og lov nr. 1402 af 5. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse:

Optjeningsprincippet

§ 1. Der gælder et optjeningsprincip til sikring af, at modtagere af ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag har en reel tilknytning til det danske samfund.

Optjening af ret til fuld ydelse

§ 2. Optjeningsprincippet indebærer, at borgeren for at opnå ret til den fulde ydelse efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag som minimum skal have haft bopæl eller beskæftigelse her i riget i 6 år inden for de seneste 10 år, forud for den periode, som udbetalingen vedrører.

§ 3. Hvis der ikke er optjent ret til den fulde ydelse efter § 2, optjenes der ret til en forholdsmæssig del af den fulde ydelse, jf. stk. 2-12.

Stk. 2. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 8,3 pct. af ydelsen.

Stk. 3. Efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 16,7 pct. af ydelsen.

Stk. 4. Efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen.

Stk. 5. Efter 24 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 33,3 pct. af ydelsen.

Stk. 6. Efter 30 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 41,7 pct. af ydelsen.

Stk. 7. Efter 36 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 50,0 pct. af ydelsen.

Stk. 8. Efter 42 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 58,3 pct. af ydelsen.

Stk. 9. Efter 48 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 66,7 pct. af ydelsen.

Stk. 10. Efter 54 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 75,0 pct. af ydelsen.

Stk. 11. Efter 60 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 83,3 pct. af ydelsen.

Stk. 12. Efter 66 måneders bopæl eller beskæftigelse her i riget inden for de seneste 10 år udbetales 91,7 pct. af ydelsen.

Stk. 13. Er perioden med bopæl eller beskæftigelse kortere end 6 måneder, er der ikke ret til ydelser, jf. stk. 1.

Bopælskravet

§ 4. Beregning og dokumentation af bopælsperioder med henblik på at opnå ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, sker efter reglerne i §§ 1 og 8 i Skatteministeriets bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Beskæftigelseskravet

§ 5. Beregning og dokumentation af beskæftigelsesperioder med henblik på at opnå ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, sker efter bestemmelserne i §§ 2-8 i Skatteministeriets bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Særlige bestemmelser

§ 6. Optjeningsprincippet i § 5 a, stk. 1-2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag gælder ikke for:

1) børn i privat familiepleje,

2) forældreløse børn og

3) pensionister, der er berettiget til familieydelser efter art. 67, 2. led, i EF-forordning nr. 883/2004.

§ 7. For personer, der i CPR-registret er registreret som forsvundne eller døde, beregnes beskæftigelsen efter § 14 i Skatteministeriets bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

§ 8. Den, der optjener rettigheder efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. §§ 2-3, kan få omgjort en beregning efter § 15 i Skatteministeriets bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen, som finder anvendelse i forhold til optjening af ret til børne- og ungeydelsen.

Ikrafttrædelse

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1435 af 23. december 2012 om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ophæves.

Til toppen