Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v.

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1049 af 12/8 2018.

I medfør af § 195, stk. 1, og § 273 a i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsættes:

§ 1. Det påhviler læger at foretage anmeldelse til Cancerregisteret efter reglerne i denne bekendtgørelse.

§ 2. Pligten til at foretage anmeldelse omfatter de i bilag 1 anførte sygdomme m.v.

Stk. 2. De i bilag 1 anførte diagnoser og diagnosenumre svarer til den enhver tid gældende SKS klassifikation. Ved revision heraf kan Sundhedsdatastyrelsen foretage tilsvarende ændringer af bilag 1.

Stk. 3. Anmeldelse skal foretages uanset eventuel anmeldelse til andre centrale registre.

Stk. 4. Anmeldelse skal foretages ved:

1) alle nydiagnosticerede tilfælde af kræftsygdom m.v.,

2) tilfælde af multiple kræftsygdomme hos samme person, med separat anmeldelse på hver kræftsygdom, som opfattes som en ny primær kræftsygdom,

3) revision af en tidligere diagnose omfattet af anmeldelsespligten,

4) konstatering af, at en tidligere anmeldt kræftsygdom ikke har været til stede og

5) progression af prækankrøse forandringer eller carcinoma in situ, herunder overgang til invasiv kræft.

Stk. 5. Anmeldelse foretages senest i forbindelse med patientens afsluttende registrering.

§ 3. Pligten til at foretage anmeldelse påhviler:

1) alment praktiserende læger (speciallæger i almen medicin), som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus eller til praktiserende speciallæge,

2) praktiserende speciallæger, som første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde uden henvisning og efterfølgende kontakt til sygehus,

3) den for patientbehandlingen ansvarlige læge ved private sygehuse og klinikker, der første gang diagnosticerer, behandler eller kontrollerer anmeldelsespligtige tilfælde, uanset om tilfældet er anmeldt tidligere. Der skal dog ikke foretages anmeldelse, hvis behandling m.v., der foretages på private sygehuse og klinikker, er omfattet af overenskomster på praksisområdet og patienten efterfølgende henvises til behandling og kontakt på offentligt sygehus,

4) den ansvarlige overlæge ved en hospitalsafdeling, der første gang diagnosticerer, kontrollerer eller behandler klinisk og/eller mikroskopisk diagnosticerede, anmeldelsespligtige sygdomstilfælde, uanset om tilfældet er anmeldt tidligere, dog undtaget onkologiske afdelinger, ved onkologiske patienter, der er færdig udredt og fuldt anmeldt af klinisk afdeling samt radiologiske afdelinger, hvor patienten efterfølgende anmeldes af klinisk afdeling, og

5) den ansvarlige overlæge ved hospitalsafdelinger eller institutter for patologi samt prosektorer ved de retsmedicinske institutter, når der ved obduktion påvises anmeldelsespligtige sygdom, der ikke tidligere er erkendt og anmeldt til Cancerregisteret fra en klinisk sygehusafdeling (uventet sektionsfund).

§ 4. Ved private sygehuse eller klinikker forstås, i denne bekendtgørelse, private sygehuse eller klinikker, hvor der foretages lægelig patientbehandling under indlæggelse og/eller ambulant lægelig patientbehandling.

§ 5. Anmeldelse foretages elektronisk til Cancerregisteret, Sundhedsdatastyrelsen, i overensstemmelse med vejledning, som udfærdiges af Sundhedsdatastyrelsen, og som er tilgængelig på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Patologiafdelinger og Øjenpatologisk institut anmelder elektronisk via Patobank til Cancerregisteret.

§ 6. Den læge, der gør sig skyldig i overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. august 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1473 af 3. december 2013 om lægers anmeldelse til Cancerregisteret af kræftsygdomme m.v. ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Anmeldelsespligtige kræftsygdomme m.v.

 

 

DB21*

 

 

HIV- sygdom med neoplastisk sygdom

 

 

DC00*-DC14*

 

 

Kræft i læbe, mundhule og svælg

 

 

DC15*-DC26*

 

 

Kræft i mave-tarmkanal

 

 

DC30*-DC39*

 

 

Kræft i åndedrætsorganer og organer i brysthule

 

 

DC40*-DC41*

 

 

Kræft i knogle og ledbrusk

 

 

DC43*-DC44*

 

 

Ondartet melanom og anden hudkræft

 

 

DC45*-DC49*

 

 

Kræft i mesotel og bindevæv

 

 

DC50*

 

 

Kræft i bryst

 

 

DC51*-DC58*

 

 

Kræft i kvindelige kønsorganer

 

 

DC60*-DC63*

 

 

Kræft i mandlige kønsorganer

 

 

DC64*-DC68*

 

 

Kræft i urinveje

 

 

DC69*-DC72*

 

 

Kræft i øje, hjerne og andre dele af centralnervesystemet

 

 

DC73*-DC75*

 

 

Kræft i skjoldbruskkirtel og andre endokrine kirtler

 

 

DC76*-DC80*

 

 

Kræft med dårligt definerede, eller ikke specificerede lokalisationer

 

 

DC81*-DC96*

 

 

Kræft i lymfatisk og bloddannede væv

 

 

DD05*

 

 

Carcinoma in situ i bryst

 

 

DD06*

 

 

Carcinoma in situ i livmoderhals

 

 

DD09. 0

 

 

Carcinoma in situ vesicae urinariae

 

 

DD09. 1*

 

 

Carcinoma in situ i andre og ikke specificerede urinorganer

 

 

DD095

 

 

Non-invasiv papillær tumor (Ta) i urinblæren

 

 

DD096*

 

 

Non-invasiv papillær tumor (Ta) i anden/ikke specifik lokalisation i urinveje

 

 

DD301-DD309

 

 

Godartet tumor i urinveje (ekskl. godartet nyretumor)

 

 

DD32*

 

 

Godartet tumor i hjernehinder

 

 

DD33*

 

 

Godartet tumor i hjerne og andre dele af centralnervesystemet

 

 

DD35. 2

 

 

Neoplasma benignum glandulae pituitariae

 

 

DD35. 3

 

 

Neoplasma benignum ductus craniopharyngei

 

 

DD35. 4

 

 

Neoplasma benignum corporis pinealis

 

 

DD37*-DD48*

 

 

Tumorer af usikker eller ukendt karakter

 

 

DN871 – DN879

 

 

Celleforandring i slimhinde på livmoderhals (dysplasi)

 

 

DO01*

 

 

Mola vandblære

 

 

 

 

*) Angiver alle diagnoser i gruppen

 

 

Til toppen