Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Vejledning om satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2018

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 10268 af 20/12 2017.

Satserne er gældende fra og med 1. januar 2018

Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2018 udgør 2,0 pct. Heraf foretages fradrag af en procentsats, jf. § 47 a, stk. 1, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Procentsatsen er 0,75 pct. i 2018, hvilket betyder, at der som hovedregel anvendes en afdæmpet satsreguleringsprocent på 1,25 pct. i 2018.

Indkomstkravet ved optjening af ret til dagpenge efter § 53, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., reguleres med tilpasningsprocenten efter lov om en satsregulering, der i 2018 udgør 0,2 pct., og tillagt 2 procentpoint, jf. § 53, stk. 4., således, at der er fremskrevet med i alt 2,2 pct.

Paragrafferne henviser til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., hvis ikke andet er angivet.

Satserne er fordelt på følgende kapitler:

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst

Til toppen

Kapitel 1: Satser for dagpenge og efterløn

Tabel 1. Satser for dagpenge og efterløn

 

Lovhenvisning

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

Satser for dagpenge og efterløn (Kr. pr. måned)

Dagpenge, lønmodtagere

 

 

 

Dagpenge, lønmodtagere

§§ 47 og 70

18.633

12.422

Dimittend (med forsørgelsespligt)

§ 49, stk. 5

15.279

10.186

Dimittend (uden forsørgelsespligt)

§ 49, stk. 5

13.323

8.882

Ungesats (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 2 og 3

9.317

6.211

 

 

 

 

Dagpenge, selvstændige

 

 

 

Maksimal sats

§ 47

18.633

-

Mindstesats

§ 50, stk. 1

15.279

-

Midlertidigt ophør (82 pct. sats)

§ 16, jf. § 20, stk. 2 i bek. nr. 678 af 22. juni 2011

15.279

-

Dagpenge under Uddannelsesløft

 

 

 

80 pct. sats

§ 48 a, stk. 1

14.906

9.938

100 pct. sats, ved uddannelse fra særlig liste i perioden 1. marts 2017 - 31. december 2019

§ 48 a, stk. 2

18.633

12.422

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterløn

 

 

 

100 pct. sats

§ 74 l, stk. 1 og 2

18.633

12.422

91 pct. sats

§ 74 l, stk. 3

16.956

11.304

82 pct. sats

§ 74 l, stk. 13

15.279

10.186

Mindstesats

§ 50, stk. 1

15.279

-

Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv. (Kr. pr. måned)

Over 25 år

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 48, jf. §§ 47 og 70

18.633

12.422

 

 

 

 

Under 25 år, ingen uddannelse

 

 

 

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 52 a, stk. 1

18.633

12.422

 

 

 

 

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-lagt ledighed for medlemmer, der ikke har haft2 års forudgående beskæftigelse inden for 3 år:

 

 

 

Dagpenge (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 1 og 2

9.317

6.211

 

 

 

 

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 årsforudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvorder ikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efterkapitel 10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 52 a, stk. 1, 2, 3 og 5

18.633

12.422

 

 

 

 

Efter 26 ugers og til og med 104 ugers sammen-lagt ledighed for medlemmer, der har haft 2 årsforudgående beskæftigelse inden for 3 år, hvorder er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Dagpenge (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 1, 2 og 3

9.317

6.211

 

 

 

 

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor derikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 52 a, stk. 1, 3 og 5

18.633

12.422

Efter 104 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ertilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lovom en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Dagpenge (50 pct. sats)

§ 52 a, stk. 1 og 3

9.317

6.211

 

 

 

 

Under 25 år, gennemført uddannelse

 

 

 

Til og med 26 ugers sammenlagt ledighed:

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 52 a, stk. 1

18.633

12.422

 

 

 

 

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor derikke er tilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel10 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Dagpenge (individuel sats)

§ 52 a, stk. 1, 4 og 5

18.633

12.422

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter 26 ugers sammenlagt ledighed, hvor der ertilbud (på 4 uger eller mere) efter kapitel 10 i lovom en aktiv beskæftigelsesindsats:

 

 

 

Medlemmer med forsørgelsespligt (82 pct. sats)

§ 52 a, stk. 1 og 4

15.279

10.186

Medlemmer uden forsørgelsespligt (71,5 pct. sats)

Til toppen

Kapitel 2: Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

Tabel 2. Øvrige satser mv. på dagpengeområdet

 

Lovhenvisning

Enhed

Sats

 

 

 

 

Indkomstkrav ved optjening af ret til dagpenge

 

 

 

Fuldtidsforsikrede

§ 53, stk. 2, jf. stk. 4

Kr. pr. år

228.348

Fuldtidsforsikrede

 

Kr. pr. måned

19.029

Deltidsforsikrede

§ 53, stk. 2, jf. stk. 4

Kr. pr. år

152.232

Deltidsforsikrede

 

Kr. pr. måned

12.686

 

 

 

 

Validering af indkomst ved opgørelse af indkomstkravet

§ 53, stk. 3, jf. stk. 2,i bek. om indkomst- ogbeskæftigelseskravet forlønmodtagere

Kr. pr. time

118,68

 

 

 

 

Teknisk beregnet dagssats

 

 

 

Dagpenge, fuldtidsforsikrede

§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2

Kr. pr. dag

860

Dagpenge, deltidsforsikrede

§ 47, stk. 2, og § 70, stk. 2

Kr. pr. dag

573

 

 

 

 

Satser for midlertidig arbejdsmarkedsydelse

 

 

 

Personer med forsørgelsespligt ovf. børn (80 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

Kr. pr. dag

688

Andre personer (60 pct. sats)

§ 52 j, stk. 1

Kr. pr. dag

516

 

 

 

 

Satser for arbejdsgivernes dagpengegodtgørelse (G-dage)

 

 

 

Hel dagpengegodtgørelse

§ 84, stk. 1

Kr. pr. dag

860

Halv dagpengegodtgørelse

§ 84, stk. 1

Kr. pr. dag

430

 

 

 

 

Omregningssats for 2018

Jf. bek. nr. 1154 af 20.december 1995

Kr. pr. time

235,60

 

 

 

 

 

 

 

 

Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2017

Jf. § 9, stk. 3, i bek. nr.698 af 27. maj 2015

Til toppen

Kapitel 3: Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

Tabel 3. Øvrige satser mv. på efterlønsområdet

 

Lovhenvisning

Enhed

Sats

 

 

 

 

Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed iefterlønsperioden

 

 

 

Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer)

§ 74 g, stk. 1

Kr. pr. år

79.048

Nedre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 1

Kr. pr. år

103.170

Øvre grænse (962 timer)

§ 74 f, stk. 1

Kr. pr. år

206.344

 

 

 

 

Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn

§ 3, stk. 4 i bek. nr. 403 af 26. april 2017

Kr. pr. år

50.400

 

 

 

 

Bundfradrag for 2018 ved beregning af fradrag i efterløn for pension

§ 74 j, stk. 10

Bundfradrag(Kr.)

15.700

 

 

 

 

Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2018

§ 74 e, stk. 3

Grænseindtægt(Kr.)

38.329

 

 

 

 

 

 

 

 

Beløb for den skattefrie præmie for 2018

 

 

 

Medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

§ 74 m, stk. 1, 3 og 11

1 præmieportion (Kr.)

13.416

Deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede

§ 74 m, stk. 1, 3 og 11

1 præmieportion (Kr.)

8.944

 

 

 

 

Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

 

 

 

Fuldtidsforsikret

§ 74 o, stk. 3

Kr. pr måned

452

Deltidsforsikret

§ 74 o, stk. 3

Kr. pr måned

337

 

 

 

 

Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2018 for personer, der arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse

 

 

 

Efterløn, fuldtidsforsikret

§ 74 m, stk. 16

Kr. pr. måned

452

Efterløn, deltidsforsikret

§ 74 m, stk. 16

Kr. pr. måned

337

Medlemmer med efterlønsbevis, men ikke overgået til efterløn;

 

 

 

Fuldtidsforsikret

§ 74 m, stk. 16

Kr. pr. måned

452

Deltidsforsikret

§ 74 m, stk. 16

Kr. pr. måned

Til toppen

Kapitel 4: Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

Tabel 4.1. Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag

 

 

 

 

 

Lovhenvisning

Enhed

Fuldtidsforsikret

Deltidsforsikret

 

 

 

 

 

Dagpengeforsikrede

 

 

 

 

Arbejdsløshedsforsikringsbidrag

§ 77, stk. 2 og 3

Kr. pr. måned

344

229

Efterlønsbidrag

§ 77, stk. 4 og 6

Kr. pr. måned

502

334

ATP-bidrag

§ 77, stk. 8

Kr. pr. måned

7

5

 

 

 

 

 

Medlemmer, der modtager efterløn

 

 

 

 

Arbejdsløshedsforsikringsbidrag

§ 77, stk. 2 og 3

Kr. pr. måned

344

229

 

 

 

 

 

Medlemmer med efterlønsbevis, der ikke er gået på efterløn

 

 

 

 

Arbejdsløshedsforsikringsbidrag

§ 77, stk. 2 og 3

Kr. pr. måned

344

229

ATP-bidrag

§ 77, stk. 8

Kr. pr. måned

7

5

 

 

 

 

 

Medlemmer under 25 år jf.§ 52 a

 

 

 

 

Arbejdsløshedsforsikringsbidrag

§ 77, stk. 2 og 3

Kr. pr. måned

129

86

Efterlønsbidrag

§ 77, stk. 4 og 6

Kr. pr. måned

502

334

ATP-bidrag

§ 77, stk. 8

Kr. pr. måned

7

5

 

 

 

 

Tabel 4.2. Medlemmets timesats for ATP-bidrag i 2018

 

Lovhenvisning

Enhed

ATP-sats

 

 

 

 

Medlemmets timesats for ATP-bidrag

 

 

 

Dagpenge, obligatorisk

§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015

Kr. pr. time

1,34

Efterløn, frivilligt

§ 6 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015

Kr. pr. time

1,78

VEU-godtgørelse, obligatorisk

§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015

Kr. pr. time

1,34

Dagpenge under aktivering, obligatorisk

§ 2 i bek. nr. 1346 af 30. november 2015

Kr. pr. time

1,34

Til toppen

Kapitel 5: Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

Det følger af § 18, stk. 5, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere, at ved opgørelse af indtægt fra et andet EØS-land eller Schweiz skal indtægten indekseres efter reglerne i § 20 i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. Indtægt, som er optjent i en forsikringsperiode i et andet EU/EØS-land (eller Schweiz), skal indekseres på baggrund af det pågældende lands indekseringsfaktor, jf. tabel 5 nedenfor.Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter de gældende indekseringsfaktorer som forholdet mellem den gennemsnitlige bruttoløn i Danmark og det andet EU/EØS-land på baggrund af data fra Eurostat i henhold til den til enhver tid gældende vejledningsskrivelse om metode for fastsættelse af de gældende indekseringsfaktorer, der udstedes af styrelsen og som er offentliggjort på Retsinformation.dk

Tabel 5. Faktorer for indeksering af udenlandsk indkomst

 

Indekseringsfaktor 2018

EU-28 landene:

 

Belgien

1,17

Bulgarien

9,84

Tjekkiet

4,67

Danmark

1,00

Tyskland

1,16

Estland

4,17

Irland

1,57

Grækenland

2,71

Spanien

2,06

Frankrig

1,45

Kroatien

4,36

Italien

1,78

Cypern

2,19

Letland

5,68

Litauen

6,31

Luxembourg

0,97

Ungarn

5,32

Malta

2,60

Nederlandene

1,09

Østrig

1,24

Polen

4,62

Portugal

3,15

Rumænien

7,94

Slovenien

3,01

Slovakiet

5,10

Finland

1,25

Sverige

1,21

Storbritannien

1,10

EØS-landene:

 

Island

1,07

Norge

0,88

Schweiz

0,64

Liechtenstein

1,00 Se 1)

Kilde: Eurostat (datatræk af 9-11-2017) og Beskæftigelsesministeriets beregninger.Der er taget udgangspunkt i data fra 2015, idet der ikke var tilgængelige data for 2016 for Danmark og en række øvrige lande.Note 1) Der henvises til undtagelsesregel 2, der er beskrevet i afsnit 3 i ovennævnte vejledningsskrivelse.Bemærk: I forhold til følgende lande anvendes indekseringsfaktoren for det land, der står i parentes:Azorerne (Portugal)Balearerne – Mallorca og Ibiza (Spanien)Ceuta (Spanien)De Kanariske øer (Spanien)Gibraltar (Storbritannien)Guadeloupe (Frankrig)Guyana (Frankrig)Hebriderne (Storbritannien)Isle of Wight (Storbritannien)Madeira (Portugal)Martinique (Frankrig)Réunion (Frankrig)Ålandsøerne (Finland)

Til toppen

Kapitel 6: Omregning af DIS-indkomst – skalatrin og faktorer for 2018

Fastsat med hjemmel i § 9 i bekendtgørelse nr. 397 af 26. april 2017 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere.

1. Omregning begrænset fart - uden sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler i begrænset fart og derfor ikke får et skattemæssigt sømandsfradrag, jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk med senere ændringer,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 - 46.000

2) kr. 46.001 – 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 46.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 46.001 – 327.120, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 327.121 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 - 3.833 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 3.834 - 27.260 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 27.261 - omregnes med faktor 2,12

2. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 56.900 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk,

fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 102.900

2) kr. 102.901 - 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 - 101.900, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 101.901 - 348.701, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 348.702 -, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 8.575 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 8.576 – 29.058 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 29.059 - omregnes med faktor 2,12

3. Omregning uden for begrænset fart - med sømandsskattefradrag (skibe med bruttotonnage på 500 t eller derover)

Skalatrin og omregningsfaktorer ved beregning af dagpengesatsen for medlemmer,

1) som er omfattet af DIS-overenskomster, og

2) som sejler uden for begrænset fart og får et skattemæssigt sømandsfradrag på 105.000 kr., jf. § 3, i lov nr. 386 af 27. maj 2005, som ændret ved lov nr. 622 af 14. juni 2011 om beskatning af søfolk, fastsættes således:

Årlig bruttoindtægt:

1) kr. 0 – 151.000

2) kr. 151.001 - 498.900

3) kr. 498.901 -

Hvilket svarer til:

Årlig nettoindtægt:

1) kr. 0 – 151.000, der omregnes med faktor 1,00

2) kr. 151.001 – 366.945, der omregnes med faktor 1,61

3) kr. 366.946, der omregnes med faktor 2,12

Regulering af månedlig (netto) hyre foretages efter følgende skalatrin:

1) Mdl. indtægt mellem kr. 0 – 12.583 omregnes med faktor 1,00

2) Mdl. indtægt mellem kr. 12.584 – 30.579 omregnes med faktor 1,61

3) Mdl. indtægt på kr. 30.580 - omregnes med faktor 2,12

Til toppen