Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Vejledning om satser m.v. 2018

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens vejledning nr. 10204 af 7/12 2017.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, kontantydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk 

 

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2018, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 826 af 23. juni 2017)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.300

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

116,22

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

202,71

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

183,06

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.867

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

1.836

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.754

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.836

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

4.254

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

7.525.000

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

9.288.000

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

71

 

 

1) Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 623 af 2. juni 2017 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 302 af 30. marts 2017 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

4) Jf. § 3 i BEK nr. 1522 af 8. december 2016 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes indtil den 1. april 2018. Satserne for perioden fra den 1. april 2018 til udgangen af marts 2019 offentliggøres på www.star.dk ved årsskiftet 2017/2018.

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 827 af 23. juni 2017)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.300

 

 

5) Træder i kraft mandag den 1. januar 2018.

 

 

Til toppen

Tabel 3. Delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

183.352

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

4.955,46

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

19.824

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 30/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

123.888

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

91.680

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

61.117

 

 

Ukendt arbejdstid, mand7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

202,71

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

183,06

 

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Pct.

 

 

60

 

 

Nedsættelse af beløb fra pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 8

 

 

Pct.

 

 

45

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

15.700

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

6) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015 med senere ændringer)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

203.472

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

15.700

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

38.329

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

79.048

 

 

Fleksydelsesbidrag10)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.505

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,78

 

 

9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.

 

 

10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 559 af 29. april 2015 om fleksydelse.

 

 

11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

 

 

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.331

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.026

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.272

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.272

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år,

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

662

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.967

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.011

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.774

 

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 12)

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

661

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

463

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

336

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

162

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

336

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

162

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

31

 

 

Forsørger under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

229

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

185

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

359

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.983

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.389

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.008

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

486

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.008

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

486

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

93

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

687

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

555

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.077

 

 

 

 

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.364

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.653

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.182

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.664

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.182

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.664

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.629

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.341

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.100

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.618

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.089

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

844

 

 

Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

571

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

399

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

285

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

285

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

121

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

293

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

235

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

398

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

50

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 35, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

39

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.713

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.197

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

855

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

369

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

855

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

369

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 12)

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

363

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

879

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

705

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.194

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

150

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 40, stk. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

117

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.632

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.001

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.645

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.801

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.674

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.723

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.323

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.692

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.445

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 22-24, eller som får beregnet hjælp efter § 26, stk. 2, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk.1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.208

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.043

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.317

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.579

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.947

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.034

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager integrationsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.347

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.416

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.294

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.062

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.131

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 4, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.222

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.029

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 14.993 kr./11.282 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

514

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

122,50

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.030

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.998

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.570

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.032

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.364

 

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

26,78

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

25.319

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

235,60

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.000

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.300

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.400

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

800

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

650

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.633

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter - integrationsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.233

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

12) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 269 af 21. marts 2017 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 10013 af 13. oktober 2016 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

 

 

13) Jf. BEK nr. 894 af 29. juni 2017 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6. Kontantydelse

Tabel 6. Kontantydelse, jf. lov om kontantydelse (lov nr. 174 af 24. februar 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontantydelse

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 4, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 4, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Kontantydelse for personer med erhvervskompetencegivende uddannelse

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.331

 

 

Forsørgere under 30 år

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.026

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.272

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.272

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 5, stk. 1, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 5, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Barselstillæg til kontantydelse

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 5, stk. 6, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

662

 

 

Forsørgere under 30 år

 

 

§ 5, stk. 6, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.967

 

 

Fyldt 25 år, udeboende

 

 

§ 5, stk. 6, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.011

 

 

Fyldt 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 5, stk. 6, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.774

 

 

Kontantydelse for personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.364

 

 

Forsørgere under 30 år

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.653

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.182

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.664

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.182

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 6, stk. 1, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.664

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 6, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Barselstillæg til kontantydelse

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.629

 

 

Forsørger under 30 år

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.341

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.100

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.618

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.089

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 6, stk. 6, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

844

 

 

Periodesanktioner – fradrag i kontantydelsen

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Periodesanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

661

 

 

Forsørger under 30 år

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

463

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

336

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

162

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

336

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

162

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Periodesanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

571

 

 

Forsørger under 30 år

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

399

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

285

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

285

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

123

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 17, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Punktsanktioner – fradrag i kontantydelsen

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Punktsanktioner for personer med kompetencegivende uddannelse

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.983

 

 

Forsørger under 30 år

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.389

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.008

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

486

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.008

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

486

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Punktsanktioner for personer uden kompetencegivende uddannelse

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.713

 

 

Forsørger under 30 år

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.197

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.563

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

855

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

369

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

855

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

369

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 15, stk. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.076

 

 

 

 

 

Til toppen

Tabel 7. Ressourceforløbsydelse

Tabel 7. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.300

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.827

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.398

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

16,35

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.000

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.300

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.400

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

800

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

 

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

650

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

 

§ 34, stk. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.633

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

162

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3 og § 69 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.735

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.735

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.735

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

269

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.245

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.462

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.632

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.116

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.497

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.641

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.755

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.239

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct.uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

519

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

391

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

122

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

519

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.301

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.301

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

202

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

202

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

346

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

261

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

81

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

346

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

868

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

868

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

135

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

135

Til toppen

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 8. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 52, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.645

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.645

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.272

 

 

Under 25 år, bor hos en eller begge forældre

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.509

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 52, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 52, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig

 

overstiger højeste revalidering

 

 

§ 52, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.645

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt

 

overstiger følgende beløb

 

 

§ 58, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.827

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.583

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.460

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.604

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.398

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

235,60

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

765

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

692

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

521

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 9. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 269 af 21. marts 2017)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.993

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.282

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

95

 

 

Kommunens 2/3 bidrag

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

189

 

 

14) Jf. BEK nr. 1347 af 30. november 2015 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb

Tabel 10. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

 

 

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

28,00

 

 

Løntilskud, pensionister

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

49,03

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

78,12

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

113,46

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 63, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

151,00

 

 

Timeløn15)

 

 

 

§ 55, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

126,32

 

 

 

 

 

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

516.756

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

268,56

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

258.378

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

134,28

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. år

 

 

344.504

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 71 og § 75

 

 

Kr. pr. time

 

 

179,04

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 70 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.214

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 70 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.260

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 70 f, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.398

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 70 g, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

138.437

 

 

Højeste fleksbidrag16)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.382

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

188,73

 

 

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver17)

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

212,61

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 3

 

 

Kr. pr. uge

 

 

 

 

3.988,68

 

 

Rådighedsbeløb

 

 

 

 

 

 

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere18)

 

 

 

Finanslovens § 17.46.03, jf. § 118

 

 

Kr. pr. helårsperson

 

 

11.414

 

 

Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse18)

 

 

 

Finanslovens § 17.46.07, jf. § 118 a

 

 

Kr. pr. helårsperson

 

 

10.139

 

 

15) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats.

 

 

16) Bestemmelsen findes i Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 1086 af 19. september 2017).

 

 

17) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014.

 

18) Driftslofterne er foreløbige og fastsættes endeligt på finansloven for 2018.

Til toppen

Tabel 11. Seniorjob

Tabel 11. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

143.908

Til toppen

Tabel 12. Befordringsgodtgørelse

Tabel 12. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 1342 af 21. november 2016)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats19)

 

 

§ 82, stk. 1, og stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

0,97

 

 

Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11-14)

 

 

§ 83, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.000

 

 

19) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk

Til toppen