Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Ældre

Cirkulæreskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2018 efter serviceloven

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulæreskrivelse nr. 10199 af 24/11 2017.

I medfør af § 161, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 17. august 2017, fastsætter ældreministeren regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84 og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlaget for betalingen for disse tilbud.

Ifølge bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 § 3, stk. 1, beregner kommunalbestyrelsen modtagerens egenbetaling på grundlag af modtagerens og en eventuel ægtefælles indkomstgrundlag, jf. bekendtgørelsens stk. 2-8, når der ydes hjælp efter servicelovens § 84, hvor modtageren ikke samtidig modtager hjælp efter servicelovens §§ 41, 42, 96 eller 100.

Det følger af bekendtgørelsens § 3, stk. 5, at i indkomstgrundlaget opgjort efter stk. 2-4 fradrages et beløb på 145.400 kr. for enlige og 218.500 kr. for gifte. Fradragsbeløbene, der er angivet i 2015-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 100.

Af bekendtgørelsens § 3, stk. 6, følger det, at for personer med børn fradrages yderligere et beløb for hvert barn, som for gifte svarer til det særlige børnestilskud pr. 1. januar og for enlige svarer til 3 gange det særlige børnetilskud pr. 1. januar, jf. § 4, stk. 3, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

Af bekendtgørelsens § 4, stk. 1, følger det, at betaling for hjælp efter § 3, stk. 1, udgør 3 kr. pr. time, hvis indkomstgrundlaget opgjort efter § 3, stk. 1-8, udgør 2.701 kr. eller derover. Betalingen forhøjes med 1 kr. pr. time for hver 2.700 kr., det beregnede indkomstgrundlag overstiger 2.701 kr. Betalingen kan dog ikke overstige 127 kr. pr. time, angivet i 2015-niveau. Hvis betalingen for hjælp efter servicelovens § 84 udgør mindre end 73 kr. (2015-niveau), svarende til 77 kr. 2018-niveau, kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at opkræve beløbet. Beløb i 3. og 4. pkt. reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

For 2018 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1015 af 25. august 2017 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2018.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet meddele, at satserne for betaling for hjælp efter servicelovens § 84 udgør følgende beløb for 2018:

 

 

 

 

Kr. årlig

 

 

Kr. mdl.

 

 

Kr. pr. time

 

 

1.

 

 

Fradragsbeløb, enlige

 

 

153.300

 

 

-

 

 

-

 

 

2.

 

 

Fradragsbeløb, ægtepar

 

 

230.500

 

 

-

 

 

-

 

 

3.

 

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, enlige

 

 

43.334

 

 

-

 

 

-

 

 

4.

 

 

Supplerende fradragsbeløb pr. barn, ægtepar

 

 

14.444

 

 

-

 

 

-

 

 

5.

 

 

Betaling ved indtægt under 2.701 kr. efter fradrag

 

 

-

 

 

-

 

 

0,00

 

 

6.

 

 

Betaling ved indtægt 2.701 – 5.400 kr. efter fradrag

 

 

-

 

 

-

 

 

3,00

 

 

7.

 

 

Forhøjelse af betaling pr. 2.700 kr. indkomst over 5.401 kr.

 

 

-

 

 

-

 

 

1,00

 

 

8.

 

 

Maksimal betaling

 

 

-

 

 

-

 

 

135

 

 

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2018, og satserne gælder for perioden 1. januar – 31. december 2018.

 

 

 

 

 

Til toppen