Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sygdom & barsel

Bekendtgørelse om fastsættelse af bidrag for 2018 fra private arbejdsgivere til finansiering af kommunernes og Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge, ressourceforløbsydelse under jobafklaring og barselsdagpenge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1383 af 1/12 2017.

I medfør af § 66, stk. 8, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 23. juni 2017, § 45, stk. 8, i barselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 23. juni 2017, som ændret ved lov nr. 288 af 29. marts 2017, og § 80 a, stk. 8, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 269 af 21. marts 2017, og efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2018 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af sygedagpenge fastsættes til 121 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 2. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2018 til finansiering af Udbetaling Danmarks indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af barseldagpenge fastsættes til 86 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 3. Bidraget fra de private arbejdsgivere for 2018 til finansiering af kommunernes indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb fastsættes til 36 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

Stk. 4. Bidragene efter stk. 1-3 opkræves og indbetales som et samlet beløb. Det samlede beløb udgør for 2018 på årsbasis 243 kr. pr. fuldtidsansat lønmodtager.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Bidraget opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag modtaget i perioden fra den 2. marts 2018 til og med den 1. juni 2018.

Til toppen