Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2018 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1344 af 28/11 2017.

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. § 16 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. § 8 c, stk. 3, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I 2018 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2018 fratrækkes der 50 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 60 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2018 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2018 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2017. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur.

Stk. 3. Markedsrentekurven, jf. stk. 2, og de aktuarmæssige formler for fastsættelse af tariffen for 2018 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på www.borger.dk.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2018 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension:

 

 

Medlem født

Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension

1953

5,33 kr.

1.1.1954-30.6.1954

5,54 kr.

1.7.1954-31.12.1954

5,75 kr.

1.1.1955-30.6.1955

5,97 kr.

1.7.1955-31.12.1955

6,20 kr.

1956

6,28 kr.

1957

6,39 kr.

1958

6,51 kr.

1959

6,62 kr.

1960

6,74 kr.

1961

6,85 kr.

1962

6,97 kr.

1963

7,53 kr.

1964

7,67 kr.

1965

7,81 kr.

 

Stk. 5. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2018 optjener medlemmer født i nedennævnte perioder følgende årlige livsvarige pension baseret på forrentning frem til 2033:

 

Medlem født

Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension

1966

6,31 kr.

1967

6,29 kr.

1968

6,26 kr.

1969

6,23 kr.

1970

6,20 kr.

1971

6,17 kr.

1972

6,14 kr.

1973

6,10 kr.

1974

6,07 kr.

1975

6,04 kr.

1976

6,01 kr.

1977

5,97 kr.

1978

5,94 kr.

1979

5,91 kr.

1980

5,88 kr.

1981

5,85 kr.

1982

5,81 kr.

1983

5,78 kr.

1984

5,75 kr.

1985

5,72 kr.

1986

5,69 kr.

1987

5,66 kr.

1988

5,63 kr.

1989

5,60 kr.

1990

5,57 kr.

1991

5,54 kr.

1992

5,51 kr.

1993

5,48 kr.

1994

5,45 kr.

1995

5,43 kr.

1996

5,40 kr.

1997

5,37 kr.

1998

5,34 kr.

1999

5,32 kr.

2000

5,29 kr.

2001

5,27 kr.

2002

5,24 kr.

 

Stk. 6. I år 2033 opskrives den i stk. 5 anførte pensionsret med forrentning for en ny periode. En tidsbegrænset periode vil blive efterfulgt af endnu en periode. Ved sidste opskrivning inden opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, er forrentningsperioden livslang. Ved opskrivninger af pensionsretten anvendes den rente, som fastsættes i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag.

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2018 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

 

 

Medlem født

Pensionsret

1918 eller før

57,04 kr.

1919

52,85 kr.

1920

48,70 kr.

1921

44,85 kr.

1922

41,10 kr.

1923

37,63 kr.

1924

34,44 kr.

1925

31,53 kr.

1926

28,89 kr.

1927

26,49 kr.

1928

24,33 kr.

1929

22,37 kr.

1930

20,61 kr.

1931

19,01 kr.

1932

17,58 kr.

1933

16,28 kr.

1934

15,10 kr.

1935

14,04 kr.

1936

13,09 kr.

1937

12,22 kr.

1938

11,43 kr.

1939

10,73 kr.

1940

10,09 kr.

1941

9,52 kr.

1942

9,00 kr.

1943

8,53 kr.

1944

8,10 kr.

1945

7,70 kr.

1946

7,34 kr.

1947

7,01 kr.

1948

6,70 kr.

1949

6,42 kr.

1950

6,16 kr.

1951

5,91 kr.

1952

5,69 kr.

1953

5,48 kr.

 

 

 

 

 

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension for hver måned udbetalingen af pensionen udskydes. I 2018 forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 

 

Antal måneder pensionen er udskudt

Medlem født i 1943

Medlem født i 1944

Medlem født i 1945

Medlem født i 1946

Medlem født i 1947

1

100,71 kr.

100,68 kr.

100,64 kr.

100,61 kr.

100,58 kr.

2

101,43 kr.

101,35 kr.

101,29 kr.

101,23 kr.

101,17 kr.

3

102,15 kr.

102,04 kr.

101,94 kr.

101,85 kr.

101,76 kr.

4

102,87 kr.

102,73 kr.

102,59 kr.

102,47 kr.

102,36 kr.

5

103,61 kr.

103,42 kr.

103,25 kr.

103,10 kr.

102,96 kr.

6

104,34 kr.

104,12 kr.

103,91 kr.

103,73 kr.

103,56 kr.

7

105,08 kr.

104,82 kr.

104,58 kr.

104,36 kr.

104,16 kr.

8

105,83 kr.

105,53 kr.

105,25 kr.

105,00 kr.

104,77 kr.

9

106,58 kr.

106,24 kr.

105,93 kr.

105,64 kr.

105,38 kr.

10

107,34 kr.

106,96 kr.

106,61 kr.

106,29 kr.

106,00 kr.

11

108,10 kr.

107,68 kr.

107,29 kr.

106,94 kr.

106,62 kr.

12

108,87 kr.

108,41 kr.

107,98 kr.

107,59 kr.

107,24 kr.

 

 

Medlem født i 1948

Medlem født i 1949

Medlem født i 1950

Medlem født i 1951

Medlem født i 1952

Medlem født i 1953

100,56 kr.

100,54 kr.

100,51 kr.

100,49 kr.

100,47 kr.

100,46 kr.

101,12 kr.

101,07 kr.

101,03 kr.

100,99 kr.

100,95 kr.

100,92 kr.

101,68 kr.

101,61 kr.

101,55 kr.

101,48 kr.

101,43 kr.

101,38 kr.

102,25 kr.

102,16 kr.

102,07 kr.

101,98 kr.

101,91 kr.

101,84 kr.

102,82 kr.

102,70 kr.

102,59 kr.

102,49 kr.

102,39 kr.

102,30 kr.

103,40 kr.

103,25 kr.

103,12 kr.

102,99 kr.

102,88 kr.

102,77 kr.

103,97 kr.

103,81 kr.

103,65 kr.

103,50 kr.

103,37 kr.

103,24 kr.

104,55 kr.

104,36 kr.

104,18 kr.

104,01 kr.

103,86 kr.

103,71 kr.

105,14 kr.

104,92 kr.

104,72 kr.

104,52 kr.

104,35 kr.

104,19 kr.

105,73 kr.

105,48 kr.

105,25 kr.

105,04 kr.

104,84 kr.

104,66 kr.

106,32 kr.

106,04 kr.

105,79 kr.

105,55 kr.

105,34 kr.

105,14 kr.

106,91 kr.

106,61 kr.

106,34 kr.

106,07 kr.

105,84 kr.

 

 

Kapitaliseringsgrænse

§ 5. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension har for medlemmer, der bliver pensioneret i 2018, jf. § 9, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, fastsat følgende grænse for, om pensionen udbetales som en løbende månedlig pension eller som et kapitaliseret engangsbeløb:

1) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til 2.900 kr. eller derunder, udbetales der et engangsbeløb beregnet som kapitalværdien af alle de fremtidige egenpensionsrettigheder.

2) Hvis den årlige pension med tillæg af bonuspension er beregnet til over kr. 2.900 kr., udbetales den i månedlige rater.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018 og anvendes for bidrag, der vedrører 2018.

Stk. 2. Kapitaliseringsgrænsen, jf. § 5, finder anvendelse for medlemmer, der bliver pensioneret i 2018.

Til toppen