Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om uhævede feriepenge

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1020 af 30/8 2017.

I medfør af § 42 i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 1177 af 9. oktober 2015, fastsættes:

Fordeling af uhævede feriepenge

§ 1. Af de uhævede feriepenge, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2, som vedrører optjeningsårene 2015, 2016 og 2017, tilfalder 30 pct. statskassen.

Indbetaling af statskassens andel

§ 2. FerieKonto afregner statskassens andel efter § 1 af de uhævede feriepenge, før eventuelle driftsomkostninger i medfør af lovens § 32, stk. 3, fratrækkes, til den i stk. 2 nævnte konto. Det resterende beløb, jf. dog lovens § 32, stk. 3, overføres til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Stk. 2. Arbejdsgiveren eller den, der administrerer feriegodtgørelse efter lovens § 31, afregner uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond, jf. lovens § 36, stk. 2. Inden den 10. i måneden, der følger efter indbetalingstidspunktet, påhviler det modtageren af beløbet at indbetale statens andel efter § 1 til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings konto i Danske Bank registreringsnummer 0216 kontonummer 4069066232 vedrørende uhævede feriepenge m.v. og indsende dokumentation for det indbetalte beløb til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Økonomi og Ressourcestyring, Njalsgade 72 A, 2300 København S.

Udbetaling af statskassens andel

§ 3. Såfremt der sker udbetaling af beløb i medfør af lovens § 44, stk. 8, kan den, der har udbetalt beløbet, få 30 pct. heraf refunderet enten ved skriftlig henvendelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering eller ved modregning i indbetalinger efter § 2. Såfremt der foretages modregning, skal der særskilt fremsendes dokumentation herfor til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Ikrafttræden

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2017.

Til toppen