Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsmarked & uddannelse

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for første halvår af 2017

Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1488 af 5/12 2016.

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, og § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober 2007, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 5 i bekendtgørelse nr. 1467 af 20. december 2005 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Udbetaling Danmark, forrentes med en nominel rente på 0,25 pct. p.a. i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 1,50 pct. p.a. i perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2017.

§ 4. Bekendtgørelsen har virkning for renter der påløber fra og med den 1. januar 2017.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 698 af 8. juni 2016 om forskellige rentesatser på studiegældsområdet for andet halvår af 2016 ophæves.

Til toppen