Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning nr. 9209 af 13/4 2015.

1. Regler om indsattes udgivelse af blad findes i straffuldbyrdelseslovens § 37 og i bekendtgørelse om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner.

2. I lovens § 37, stk. 1, er fastsat bestemmelse om, at indsatte i institutionen har ret til at udgive blade. Denne ret omfatter samtlige kriminalforsorgens institutioner, både åbne og lukkede fængsler, arresthuse og pensioner. Derimod gælder retten til støtte til udgivelse af ét blad kun for fængsler, hvilket er baggrunden for formuleringen af lovens stk. 2 og bekendtgørelsens § 1, stk. 1.

3. Udtrykket »de indsattes blade« i lovens § 37, stk. 3, omfatter både tilfælde, hvor fremstillingen af bladet sker i institutionen, herunder i situationer hvor der i et fængsel er ydet støtte efter stk. 2, og tilfælde, hvor fremstillingen sker uden for vedkommende institution, forudsat at bladet må antages at være bestemt til udgivelse i institutionen. Øvrige blade, der bringes til institutionen udefra, f.eks. blade der retter sig mod alle i kriminalforsorgens institutioner, forudsættes at kunne gennemlæses og nægtes udleveret i medfør af straffuldbyrdelseslovens § 36 om egne genstande, § 55 om brevveksling og § 60 om undersøgelse af den indsattes person og opholdsrum.

4. Med udtrykket »sikkerhedsmæssige hensyn« tænkes bl.a. på forebyggelse af, at de indsatte begår strafbart forhold under afsoningen, f.eks. ved at overtræde straffelovens bestemmelser om freds- og ærekrænkelse. Som eksempel på personer, der kan være omfattet af udtrykket »groft forulemper enkeltpersoner«, kan nævnes ofre for forbrydelsen, medindsatte og – i særligt grove tilfælde – ansatte ved institutionen.

5. Det forudsættes, at inddragelse af støtten til udgivelsen af bladet både kan ske indtil videre og for en bestemt periode.

6. Vejledning nr. 76 af 16. maj 2001 om indsattes udgivelse af blad i kriminalforsorgens institutioner bortfalder.

Til toppen