Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Bekendtgørelse om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2016

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1134 af 16/9 2015, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 1014 af 28/6 2016.

I medfør af § 13, stk. 2, og § 14 a i lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, fastsættes:

Øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

§ 1. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 14 a, stk. 2, i lov om regionernes finansiering, er for året 2016 opgjort på grundlag af aktiviteten i regionerne i 2014, og er samlet opgjort til 19.712.800 tusinde kr., jf. stk. 2-5.

Denne øvre grænse forøges med 30.700 tusinde kr. og udgør herefter:

 

1) Region Nordjylland:

1.823.577 tusinde kr.

2) Region Midtjylland:

4.177.984 tusinde kr.

3) Region Syddanmark:

4.287.352 tusinde kr.

4) Region Hovedstaden:

6.430.478 tusinde kr.

5) Region Sjælland:

3.024.109 tusinde kr.

 

Stk. 2. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 1, opgøres på baggrund af takster (DRG- og DAGS-takster for 2016 samt sengedagstakster m.v.) i henhold til reglerne i Statens Serums Instituts takstvejledning for ydelsesåret under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1.

Stk. 3. Værdien af regionernes aktivitet efter § 2, stk. 2, opgøres på baggrund af honorarer på behandlingstidspunktet under hensyntagen til modellen for den kommunale medfinansiering, jf. bilag 1. Værdien efter 1. pkt. er pris og løn reguleret med hhv. 1,2 pct. og 1,3 pct.

Stk. 4. Værdien af regionernes forbrug efter § 1, stk. 2 og 3, er tillagt gennemslaget på den kommunale medfinansiering af de økonomiske forudsætninger for den regionale økonomi for hhv. 2015 og 2016 på i alt 229.600 tusinde kr.

Stk. 5. Værdien af regionernes forbrug efter stk. 3 og 4, er tillagt korrektion, der følger af DUT princippet og er fastlagt til at udgøre 129.900 tusinde kr.

§ 2. Den øvre grænse er fastsat på baggrund af aktiviteten i sundhedsvæsenet i 2014 opgjort på grundlag af indberetninger til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister.

Stk. 2. Aktiviteten leveret af praktiserende sundhedspersoner, der indberettes til Sundhedsstyrelsens register for ydelser i den primære sundhedssektor, der dokumenteret gennem dette register.

Fordeling på regioner

§ 3. Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering, jf. § 1, er for året 2016 fordelt mellem regionerne på baggrund af opgørelserne, der følger af § 1, stk. 2-3, dog således at for § 1 stk. 3, er anvendt foreløbige takster pr. september 2015, jf. bilag 2.

Afrunding

§ 4. Den øvre grænse opgøres i hele 1.000 kr.

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2015 og finder anvendelse for beregning af tilskud og bidrag for tilskudsåret 2016.

Til toppen

Bilag 1 – Model for den kommunale medfinansiering

 

 

 

 

 

Nye satser

 

(16-pl)

 

 

Somatik

 

 

 

- stationær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

34 pct. DRG, dog max 14.811 kr./indlæggelse

 

 

- ambulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

34 pct. DAGS, dog max 1.461

 

 

- genoptræning under indlæggelse

 

 

70 pct. af genoptræningstakst

 

 

Psykiatri

 

 

 

- stationær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

60 pct. af sengedagstakst, max 8.568 kr./indlæggelse

 

 

- ambulant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

30 pct. af besøgstakst, 536 kr./besøg

 

 

Praksissektoren

 

 

 

- speciallæger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

34 pct. af honorarer, max 1.461 kr./ydelse

 

 

- almen læger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

10 pct. af honorarer på grundydelse

 

 

- fysioterapi, tandlæger, fodterapi, psykolog, kiropraktor .

 

 

10 pct. af honorarer

 

 

 

 

 


Til toppen

Bilag 2 – Regionsfordeling på baggrund af aktivitet 2014

 

 

 

 

Region

 

 

Kr.

 

 

- Nordjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

1.759.838.273

 

 

- Midtjylland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

4.031.952.466

 

 

- Syddanmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

4.137.497.147

 

 

- Hovedstaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

6.205.716.092

 

 

- Sjælland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

2.918.408.172

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Noter

§ 1 ændret 1/7 2016 ved bek. 1014 af 28/6 2016.

Til toppen