Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om åbning og kontrol af post, undersøgelse af patientstuer samt kropsvisitation m.v. på psykiatrisk afdeling

Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1102 af 11/9 2015.

I medfør af § 19 a, stk. 5, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, jf. lovbekendtgørelse nr. 1729 af 2. december 2010, som ændret ved lov nr. 579 af 4. maj 2015, fastsættes:

§ 1. Ved mistanke om, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande i afdelingen, jf. § 19 a, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, forstås, at overlægen eller det øvrige personale på afdelingen har en rimelig grund til at formode, at der er medikamenter, rusmidler eller farlige genstande på afdelingen.

§ 2. Den overlæge, der efter § 19 a, stk. 1, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, beslutter, at en patients post skal åbnes og kontrolleres, at en patients stue og ejendele skal undersøges, eller at der skal foretages kropsvisitation af en patient, skal sikre, at beslutningen og begrundelsen herfor anføres i patientens journal.

§ 3. Ved åbning og kontrol af patientens post, som nævnt i § 2, er det ikke tilladt at læse det skriftlige indhold i posten, og det er ikke tilladt at åbne og kontrollere post, som patienten sender.

§ 4. Åbning og kontrol af patientens post og undersøgelse af patientens stue og ejendele, som nævnt i § 2, kan kun foretages uden patientens tilstedeværelse i situationer, hvor patientens tilstand er af en sådan karakter, at patienten ikke er i stand til at overvære kontrollen.

§ 5. Kropsvisitation af patienten, som nævnt i § 2, skal så vidt muligt foretages af en person af eget køn. Visitationen skal foregå så skånsomt som muligt og med størst mulig hensyntagen til patienten, således at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

§ 6. Afdelingen skal opbevare medikamenter, rusmidler og farlige genstande, som er taget i forvaring efter § 19 a, stk. 4, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, indtil det skønnes forsvarligt, at patienten kan få disse udleveret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Medikamenter, rusmidler, og farlige genstande, der besiddes i strid med den almindelige lovgivning, herunder lovgivningen om euforiserende stoffer og lovgivningen om våben m.v., kan ikke udleveres efter stk. 1.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1494 af 14. december 2006 om undersøgelse af post, patientstuer og ejendele, kropsvisitation samt beslaglæggelse og tilintetgørelse af genstande m.v. på psykiatrisk afdeling ophæves.

Til toppen